MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H30

Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
Chorioretinitis

H30.0

Žarišno zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
Chorioretinitis focalis

H30.1

Rasejano zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
Chorioretinitis disseminata

H30.2

Zapaljenje zadnjeg dela zrakastog tela
Cyclitis posterior

H30.8

Drugo zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
Chorioretinitis alia

H30.9

Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače, neoznačeno
Chorioretinitis, non specificata

H31

Druge bolesti sudovnjače
Morbi chorioideae alii

H31.0

Ožiljak sudovnjače i mrežnjače
Cicatrix chorioretinalis

H31.1

Degeneracija sudovnjače
Degeneratio chorioidealis

H31.2

Nasledna distrofija sudovnjače
Dystrophia chorioidealis hereditaria

H31.3

Krvarenje i ruptura sudovnjače
Haemorrhagia et ruptura chorioideae

H31.4

Odlubljivanje sudovnjače
Ablatio chorioideae

H31.8

Druge označene bolesti sudovnjače
Morbi chorioideae specificatus, alii

H31.9

Bolest sudovnjače, neoznačena
Morbus chorioideae, non specificatus

H32

Horioretinalne bolesti u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi chorioretinales in morbis alibi classificatis

H32.0

Horioretinitis u zaraznim i parazitarnim bolestima, koje su klasifikovane na drugom mestu
Chorioretinitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H32.8

Druge horioretinalne bolesti u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Morbi chorioretinales alii in morbis alibi classificatis

H33

Odlubljivanje mrežnjače i rascep mrežnjače
Ablatio retinae et ruptura retinae

H33.0

Odlubljivanje mrežnjače sa rascepom
Ablatio retinae cum ruptura

H33.1

Rascep i cista mrežnjače
Retinoschisis et cystis retinae

H33.2

Serozna odlubljenost mrežnjače
Ablatio retinae serosa

H33.3

Rascep mrežnjače bez odlubljenosti
Ruptura retinae sine ablatione

H33.4

Trakciono odlubljenje mrežnjače
Ablatio retinae tractionalis

H33.5

Druga odlubljenja mrežnjače
Ablationes retinae aliae

H34

Zapušen krvni sud mrežnjače
Occlusio retinae vascularis
139
Drugi poremećaji oka i pripojaka oka
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

H34.0

Prolazno zapušenje arterije mrežnjače
Occlusio arteriae retinae transitiva

H34.1

Zapušenje centralne arterije mrežnjače
Occlusio arteriae retinae centralis

H34.2

Drugo zapušenje arterija mrežnjača
Occlusio arteriae retinae alia

H34.8

Druga zapušenja krvnih sudova mrežnjače
Occlusiones retinae vasculares aliae

H34.9

Zapušenje krvnog suda mrežnjače, neoznačeno
Occlusio retinae vascularis, non specificata

H35

Druge bolesti mrežnjače
Morbi retinae alii

H35.0

Oboljenja mrežnjače i oboljenja krvnih sudova mrežnjače
Retinopathia et angiopathia retinae

H35.1

Oboljenje mrežnjače nedonoščeta
Retinopathia praematuri

H35.2

Druga proliferativna retinopatija
Retinopathia proliferativa alia

H35.3

Degeneracija žute mrlje i zadnjeg pola mrežnjače
Degeneratio maculae luteae et poli retinae posterioris

H35.4

Periferna degeneracija mrežnjače
Degeneratio retinae peripherica

H35.5

Nasledna distrofija mrežnjače
Dystrophia retinae hereditaria

H35.6

Krvarenje mrežnjače
Haemorrhagia retinae

H35.7

Razdvajenje slojeva mrežnjače
Separatio stratorum retinae

H35.8

Druge označene bolesti mrežnjače
Morbi retinae specificati, alii

H35.9

Bolest mrežnjače, neoznačena
Morbus retinae, non specificatus

H36

Bolesti mrežnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi retinae in morbis alibi clasificatis

H36.0

Oboljenje mrežnjače kod šećerne bolesti
Retinopathia diabetica

H36.8

Druge bolesti mrežnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi retinae alii in morbis alibi classificatis

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.