MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

L00-L08

Infekcije kože i potkožnog tkiva

L10-L14

Plikovite bolesti

L20-L30

Zapaljenja kože i ekcemi (kožni osipi)

L40-L45

Papulo-ljuskaste (skvamozne) bolesti

L50-L54

Koprivnjača i crvenilo (eritem) kože

L55-L59

Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem

L55

Opekotina uzrokovana sunčevim zracima
Combustio solaris

L55.0

Opekotina uzrokovana sunčevim zracima, prvog stepena
Combustio solaris gradus minoris

L55.1

Opekotina uzrokovana sunčevim zracima, drugog stepena
Combustio solaris gradus medii

L55.2

Opekotina uzrokovana sunčevim zracima, trećeg stepena
Combustio solaris gradus majoris
199
Ostale bolesti kože i potkožnog tkiva
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

L55.8

Druga opekotina uzrokovana sunčevim zracima
Combustio solaris alia

L55.9

Opekotina uzrokovana sunčevim zracima, neoznačena
Combustio solaris, non specificata

L56

Druge akutne promene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, aliae

L56.0

Fototoksička reakcija na lek
Reactio phototoxica medicamentosa

L56.1

Fotoalergijska reakcija na lek
Reactio photoallergica medicamentosa

L56.2

Fotokontaktno zapaljenje kože
Dermatitis photocontacta [berloque dermatitis]

L56.3

Koprivnjača uzrokovana sunčevim zracima
Urticaria solaris

L56.4

Polimorfni osip uzrokovan svetlom
Eruptio photogenes polymorpha

L56.8

Druge označene akutne promene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, specificatae, aliae

L56.9

Akutne promene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem, neoznačene
Alterationes acutae cutis propter radiationem ultraviolaceam, non specificatae, aliae

L57

Promene kože uzrokovane hroničnom izloženošću nejonizirajućim zračenjima
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica

L57.0

Aktinička keratoza
Keratosis actinica

L57.1

Aktinička retikuloza
Reticulosis actinica

L57.2

Romboidna promena kože potiljka
Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Civateova poikiloderma
Poikiloderma Civatte

L57.4

Staračka mlitavost kože
Cutis laxa senilis

L57.5

Aktinički granulom
Granuloma actinicum

L57.8

Druge promene kože uzrokovane hroničnom izloženošću nejonizirajućim zračenjima
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, aliae

L57.9

Promene kože uzrokovane hroničnom izloženošću nejonizirajućim zračenjima, neoznačene
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, non spacificatae

L58

Zapaljenje kože uzrokovano X zracima
Radiodermatitis

L58.0

Akutno zapaljenje kože uzrokovano X - zracima
Radiodermatitis acuta

L58.1

Hronično zapaljenje kože uzrokovano X - zracima
Radiodermatitis chronica

L58.9

Zapaljenje kože uzrokovano X – zracima, neoznačeno
Radiodermatitis, non specificata

L59

Drugi poremećaji kože i potkožnog tkiva u vezi sa zračenjem
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, alii

L59.0

Eritem uzrokovan toplotom (zapaljenje kože uzrokovano toplotom)
Erythema propter ignem [dermatitis propter ignem]

L59.8

Drugi označeni poremećaji kože i potkožnog tkiva u vezi sa zračenjem
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, specificati, alii

L59.9

Poremećaj kože i potkožnog tkiva u vezi sa zračenjem, neoznačen
Disordo cutis et subcutis propter radiationem, non specificatus

L60-L75

Poremećaji kožnih tvorevina

L80-L99

Drugi poremećaji kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.