MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

N00-N08

Bolesti glomerula bubrega

N10-N16

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

N10

Akutno tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
Nephritis tubulointerstitialis acuta

N11

Hronično tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
Nephritis tubulointerstitialis chronica

N11.0

Neopstruktivni hronični pijelonefritis sa refluksom
Pyelonephritis cum refluxu non obstructiva chronica

N11.1

Hronični opstruktivni pijelonefritis
Pyelonephritis obstructiva chronica

N11.8

Drugo hronično tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
Nephritis tubulointerstitialis chronica alia

N11.9

Hronično neoznačeno tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
Nephritis tubulointerstitialis chronica, non specificata

N12

Tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega, neoznačeno kao akutno ili hronično
Nephritis tubulointerstitialis sine specificatione ut acuta sive chronica

N13

Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano preprekom sa vraćanjem mokraće
Uropathia propter obstructioneem cum refluxu

N13.0

Zastoj mokraće u bubregu sa preprekom uretero-pelvičnog spoja
Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica

N13.1

Zastoj mokraće u bubregu sa suženjem mokraćovoda bubrega, neklasifikovan na drugom mestu
Hydronephrosis cum strictura ureteris, non alibi classificata

N13.2

Zastoj mokraće u bubregu sa zapušenjem bubrega i mokraćovoda bubrega kamenom
Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)

N13.3

Drugi i neoznačen zastoj mokraće u bubregu
Hydronephrosis alia et non specificata

N13.4

Zastoj mokraće u ureteru
Hydroureter

N13.5

Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće
Flexio et strictura ureteris sine hydronephrosi

N13.6

Gnojenje bubrega
Pyonephrosis

N13.7

Vraćanje mokraće iz mokraćne bešike u ureter
Regurgitatio urinae vesicoureteris

N13.8

Drugo oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće
Uropathia obstructiva cum reflux alia

N13.9

Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće, neoznačeno
Uropathia obstructiva cum refluxu, non specificata

N14

Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva uzrokovano lekovima i teškim metalima
Status tubulointerstitiales et tubulares propter medicamenta et metalla gravia

N14.0

Oboljenje bubrega uzrokovano lekovima protiv bolova
Nephropathia analgetica

N14.1

Oboljenje bubrega uzrokovano drugim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
Nephropathia propter medicamenta alia, substantias medicinales et materias biologicas

N14.2

Oboljenje bubrega uzrokovano neoznačenim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
Nephropathia propter medicamenta, non specificata, substantias medicinales et materias biologicas

N14.3

Oboljenje bubrega uzrokovano teškim metalima
Nephropathia propter metalla gravia

N14.4

Oboljenje bubrega uzrokovano toksinima, neklasifikovano na drugom mestu
Nephropathia toxica, non alibi classificata

N15

Ostala oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Morbi renales tubulointerstitiales aliae

N15.0

Balkanska endemsko oboljenje bubrega (endemska nefropatija)
Nephropathia balcanica

N15.1

Apsces u bubregu i oko bubrega
Abscessus renis et perirenalis

N15.8

Ostala označena oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephropathiae tubulointerstitiales aliae, specificatae

N15.9

Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
Nephropathia tubulointerstitialis, non specificata

N16

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis alibi classificatis

N16.0

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N16.1

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva kod tumora
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis neoplasticis

N16.2

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u bolestima krvi i sistema imuniteta
Nephropathiae tubulointerstitialies in morbis sanguinis et systematis immunologici

N16.3

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u bolestima metabolizma
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis metabolicis

N16.4

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u sistemskim bolestima vezivnog tkiva
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis textus connexivi systemicis

N16.5

Poremećaji kanalića bubrega i medućelijskog tkiva u odbacivanju transplantata
Nephropathiae tubulointerstitiales in reiectione transplantati

N16.8

Poremećaji kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis aliis alibi classificatis

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

N25-N29

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

N40-N51

Bolesti muških polnih organa

N60-N64

Bolesti dojke

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

N80-N98

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene

N99-N99

Drugi poremećaji mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.