MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

N00-N08

Bolesti glomerula bubrega

N10-N16

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

N25-N29

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega

N25

Poremećaj koji se javljaju kao posledica disfunkcije kanalića bubrega
Disordines propter disfunctionem tubulorum renum

N25.0

Poremećaj razvoja kostiju uzrokovan poremećajima bubrega
Osteodystrophia renalis

N25.1

Insipidni dijabetes uzrokovan poremećajima bubrega
Diabetes insipidus nephrogenes

N25.8

Drugi poremećaj koji se javljaju kao posledica disfunkcije kanalića bubrega
Disordines propter disfunctionem tubulorum renum alii

N25.9

Poremećaj koji se javljaju kao posledica disfunkcije kanalića bubrega, neoznačeni
Disordines propter disfunctionem tubulorum renum, non specificati

N26

Skrvčen bubreg, neoznačen
Ren contractus, non specificatus

N27

Mali bubreg, nepoznatog uzroka
Ren parvus, causa ignota

N27.0

Mali bubreg, jednostrano
Ren parvus unilateralis

N27.1

Mali bubreg, obostrano
Ren parvus, bilateralis

N27.9

Mali bubreg, neoznačen
Ren parvus, non specificatus

N28

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines renis et ureteris aliae, non alibi classificatae

N28.0

Nedovoljna prokrvljenost i infarkt bubrega
Ischaemia et infarctus renis

N28.1

Stečena cista bubrega
Cystis renis acquisita

N28.8

Drugi označeni poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega
Disordines renis et ureteris alii, specificati

N28.9

Poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega, neoznačeni
Disordines renis et ureteris, non specificati

N29

Druge bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines renis et ureteris alii in morbis alibi classificatis

N29.0

Kasni sifilis bubrega
Syphilis renis tarda

N29.1

Druge bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines renis et ureteris alii in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N29.8

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines renis et ureteris alii in morbis aliis alibi classificatis

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

N40-N51

Bolesti muških polnih organa

N60-N64

Bolesti dojke

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

N80-N98

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene

N99-N99

Drugi poremećaji mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.