MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

N00-N08

Bolesti glomerula bubrega

N10-N16

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

N25-N29

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

N30

Zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis

N30.0

Akutno zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis acuta

N30.1

Hronično intersticijalno zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis interstitialis (chronica)

N30.2

Drugo hronično zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis chronica alia

N30.3

Zapaljenje trougla mokraćne bešike
Trigonitis

N30.4

Zapaljenje mokrane bešike uzrokovano zračenjem
Cystitis postradiationalis

N30.8

Drugo zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis alia

N30.9

Zapaljenje mokraćne bešike, neoznačeno
Cystitis, non specificata

N31

Neuro-mišićni poremećaj funkcije mokraćne bešike, neklasifikovan na drugom mestu
Dysfunctio neuromuscularis vesicae urinariae, non alibi classificata

N31.0

Neinhibirana neuropatska mokraćna bešika, neklasifikovana na drugom mestu
Vesica urinaria neuropathica non inhibitiva, non alibi classificata

N31.1

Neuropatska refleksivna bešika, neklasifikovana na drugom mestu
Vesica urinaria neuropathica reflexiva, non alibi classificata

N31.2

Neurogena flakcidna mlitavost mokraćne bešike, neklasifikovana na drugom mestu
Vesica urinaria neuroflaccida, non alibi classificata

N31.8

Drugi neuromišićni poremećaj funkcije mokraćne bešike
Dysfunctio vesicae urinariae neuro-muscularis alia

N31.9

Poremećaj neuromišićne funkcije mokraćne bešike, neoznačen
Dysfunctio vesicae urinariae neuromuscularis, non specificata

N32

Drugi poremećaji mokraćne bešike
Disordines vesicae urinariae alii

N32.0

Opstrukcija vrata mokraćne bešike
Obstructio cervicis vesicae urinariae

N32.1

Fistula između mokraćne bešike i creva
Fistula vesicointestinalis

N32.2

Fistula mokraćne bešike, neklasifikovana na drugom mestu
Fistula vesicae urinariae, non alibi classificata

N32.3

Vrećasto proširenje zida mokraćne bešike
Diverticulum vesicae urinariae

N32.4

Cepanje (rasprsnuće) mokraćne bešike neuzrokovano povredom
Ruptura vesicae urinariae, non traumatica

N32.8

Drugi označeni poremećaji mokraćne bešike
Disordines vesicae urinariae alii, specificati

N32.9

Poremećaj mokraćne bešike, neoznačen
Disordo vesicae urinariae, non specificatus

N33

Poremećaji mokraćne bešike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines vesicae urinariae in morbis alibi classificatis

N33.0

Tuberkulozno zapaljenje mokraćne bešike
Cystitis tuberculosa

N33.8

Poremećaji mokraćne bešike u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines vesicae urinariae in morbis aliis alibi classificatis

N34

Uretritis i uretralni sindrom
Urethritis et syndroma urethrale

N34.0

Apsces mokraćovoda bešike
Abscessus uretrae

N34.1

Zapaljenje mokraćovoda bešike, neoznačeno
Urethritis non specificata

N34.2

Drugo zapaljenje mokraćovoda bešike
Urethritis alia

N34.3

Sindrom mokraćovoda bešike, neoznačen
Syndroma urethrae, non specificatum

N35

Suženje mokraćovoda bešike
Strictura urethrae

N35.0

Suzenje mokraćovoda bešike posle povrede
Strictura urethrae posttraumatica

N35.1

Suženje mokraćovoda bešike posle infekcije, neklasifikovano na drugom mestu
Strictura urethrae postinfectiva, non alibi classificata

N35.8

Drugo suženje mokraćovoda bešike
Strictura urethrae alia

N35.9

Suženje mokraćovoda bešike, neoznačeno
Strictura urethrae, non specificata

N36

Ostali poremećaji mokraćovoda bešike
Disordines urethrae alii

N36.0

Fistula mokraćovoda bešike
Fistula urethrae

N36.1

Vrećasto proširenje mokraćovoda bešike
Diverticulum urethrae

N36.2

Bradavica mokraćovoda bešike
Caruncula urethrae

N36.3

Ispadanje sluznice mokraćovoda bešike
Prolapsus mucosae urethrae

N36.8

Drugi označeni poremećaji uretre
Disordines urethrae alii, specificati

N36.9

Poremećaj mokraćovoda bešike, neoznačen
Disordo urethrae, non specificatus

N37

Poremećaji mokraćovoda bešike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines urethrae in morbis alibi classificatis

N37.0

Zapaljenje mokraćovoda bešike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Urethritis in morbis alibi classificatis

N37.8

Drugi poremećaji mokraćovoda bešike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines urethrae alii in morbis alibi classificatis

N39

Drugi poremećaji mokraćnih puteva
Disordines tractus urinarii alii

N39.0

Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije
Infectio tractuum urinariorum loci non specificati

N39.1

Perzistentna proteinurija, neoznačena
Proteinuria persistens, non specificata

N39.2

Proteinurija posle stajanja, neoznačena
Proteinuria orthostatica, non specificata

N39.3

Stresom uzrokovano nezadržavanje mokraće
Incontinentia stressogenes

N39.4

Drugo označeno nezadržavanje mokraće
Incontinentia urinae alia, specificata

N39.8

Drugi označeni poremećaji mokraćnih puteva
Disordines tractuum urinariorum alii, specificati

N39.9

Poremećaj mokraćnih puteva, neoznačen
Disordo tractuum urinariorum, non specificatus

N40-N51

Bolesti muških polnih organa

N60-N64

Bolesti dojke

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

N80-N98

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene

N99-N99

Drugi poremećaji mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.