MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

N00-N08

Bolesti glomerula bubrega

N10-N16

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

N25-N29

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

N40-N51

Bolesti muških polnih organa

N60-N64

Bolesti dojke

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

N70

Zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika
Salpingitis et oophoritis

N70.0

Akutno zapaljenje jajovoda i akutno zapaljenje jajnika
Salpingitis et oophoritis acuta

N70.1

Hronično zapaljenje jajovoda i hronično zapaljenje jajnika
Salpingitis et oophoritis chronica

N70.9

Zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika, neoznačeno
Salpingitis et oophoritis, non specificata

N71

Zapaljenje sluznice materice, bez grlića materice
Endometris, sine cervice

N71.0

Akutno zapaljenje sluznice materice
Endometritis acuta

N71.1

Hronično zapaljenje sluznice materice
Endometritis chronica

N71.9

Zapaljenje sluznice materice, neoznačeno
Endometritis, non specificata

N72

Zapaljenje grlića marerice
Cervicitis uteri

N73

Druge zapaljenske bolesti male karlice žene
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii

N73.0

Akutno zapaljenje i flegmona okomateričnog tkiva
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis acuta

N73.1

Hronično zapaljenje i flegmona okomateričnog tkiva
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis chronica

N73.2

Zapaljenje okomateričnog tkiva i flegmona male karlice, neoznačeno
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis, non specificata

N73.3

Akutno zapaljenje peritoneuma male karlice žene
Pelvioperitonitis feminae acuta

N73.4

Hronično zapaljenje peritoneuma male karlice žene
Pelvioperitonitis feminae chronica

N73.5

Zapaljenje peritoneuma male karlice žene, neoznačeno
Pelvioperitonitis feminae, non specificata

N73.6

Priraslice peritoneuma male karlice žene
Adhaesiones peritonaei pelvis feminae

N73.8

Druge označene zapaljenske bolesti male karlice žene
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii, specificati

N73.9

Zapaljenska bolest male karlice žene, neoznačena
Morbus inflammatorius pelvici feminae, non specificatus

N74

Zapaljenski poremećaji male karlice kod žena u bolestima, koje su klasifikovane na drugom mestu
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis alibi classificatis

N74.0

Tuberkuloza grlića materice
Cervicitis uteri tuberculosa (A18.1+)

N74.1

Tuberkulozno zapaljenje peritoneuma male karlice žene
Pelvioperitonitis feminae tuberculosa (A18.1+)

N74.2

Zapaljenje peritoneuma male karlice žene uzrokovano sifilisom
Pelvioperitonitis feminae syphilitica (A51.4+, A52.7+)

N74.3

Zapaljenje peritoneuma male karlice žene uzrokovano gonokokom
Pelvioperitonitis feminae gonococcica (A54.2+)

N74.4

Zapaljenje peritoneuma male karlice žene uzrokovano hlamidijama
Pelvioperitonitis feminae chlamidialis (A56.1+)

N74.8

Zapaljenski poremećaji male karlice kod žena u drugim bolestima, koje su klasifikovane na drugom mestu
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis aliis alibi classificatis

N75

Bolesti Bartholinijeve žlezde
Morbi glandulae Bartholin

N75.0

Cista Bartholinove žlezde
Cystis glandulae Bartholin

N75.1

Apsces Bartholinove zlezde
Abscessus glandulae Bartholin

N75.8

Druge bolesti Bartholinove žlezde
Morbi glandulae Bartholin alii

N75.9

Bolest Bartholinove žlezde, neoznačena
Morbus glandulae Bartholin, non specificatus

N76

Druga zapaljenja vagine i stidnice
Inflammationes vaginae et vulvae aliae

N76.0

Akutno zapaljenje vagine
Vaginitis acuta

N76.1

Subakutno i hronično zapaljenje vagine
Vaginitis subacuta et chronica

N76.2

Akutno zapaljenje stidnice
Vulvitis acuta

N76.3

Subakutno i hronično zapaljenje stidnice
Vulvitis subacuta et chronica

N76.4

Apsces stidnice
Abscessus vulvae

N76.5

Grizlica vagine
Ulceratio vaginae

N76.6

Grizlica stidnice
Ulceratio vulvae

N76.8

Druge označene zapaljenja vagine i stidnice
Inflammationes vaginae et vulvae aliae, specificatae

N77

Grizlica i upala vagine i stidnice u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis alibi classificatis

N77.0

Grizlica stidnice u zaraznim i parazitarnim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Ulceratio vulvae in morbis infectivis et parasitariis, alibi classificatis

N77.1

Zapaljenje vagine, stidnice i vagine i stidnice u zaraznim i parazitarnim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Vaginitis, vulvitis et vulvovaginitis in morbis infectivis et mparasitariis, alibi classificatis

N77.8

Grizlica i upala vagine i stidnice u drugim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis aliis alibi classificatis

N80-N98

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene

N99-N99

Drugi poremećaji mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.