MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Z00-Z13

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja

Z00

Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze

Z00.0

Opšti medicinski pregled

Z00.1

Rutinski zdravstveni pregled dece

Z00.2

Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu

Z00.3

Pregled u adolescenciji

Z00.4

Opšti psihijatrijski pregled, neklasifikovan na drugom mestu

Z00.5

Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva

Z00.6

Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu

Z00.8

Drugi opšti pregledi

Z01

Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze

Z01.0

Pregledi očiju i vida

Z01.1

Pregled ušiju i sluha

Z01.2

Pregled zuba

Z01.3

Pregled krvnog pritiska

Z01.4

Ginekološki pregled (opšti)(rutinski)

Z01.5

Dijagnostički kožni i alergijski testovi

Z01.6

Radiološki pregled, neklasifikovan na drugom mestu

Z01.7

Laboratorijski pregledi

Z01.8

Drugi označeni posebni pregledi

Z01.9

Posebni pregled, neoznačen

Z02

Pregled i kontakt iz administrativnih razloga

Z02.0

Pregled za prijem u obrazovnu instituciju

Z02.1

Pregled pre zaposlenja

Z02.2

Pregled za prijem u zatvorenu instituciju

Z02.3

Pregled regruta za vojsku

Z02.4

Pregled za vozačku dozvolu

Z02.5

Pregled radi učešća u sportu

Z02.6

Pregled za osiguranje

Z02.7

Izdavanje medicinske potvrde

Z02.8

Drugi pregledi iz administrativnih razloga

Z02.9

Pregled iz administrativnih razloga, neoznačen

Z03

Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja

Z03.0

Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu

Z03.1

Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu

Z03.2

Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja

Z03.3

Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema

Z03.4

Posmatranje zbog sumnje na infarkt srca

Z03.5

Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti

Z03.6

Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci

Z03.8

Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja

Z03.9

Posmatranje zbog sumnje na bolesti ili stanja, neoznačeno

Z04

Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga

Z04.0

Test na alkohol ili drogu u krvi

Z04.1

Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa

Z04.2

Pregled i posmatranje posle udesa na radu

Z04.3

Pregled i posmatranje posle drugih udesa

Z04.4

Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja

Z04.5

Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda

Z04.6

Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti

Z04.8

Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga

Z04.9

Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga

Z08

Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora

Z08.0

Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora

Z08.1

Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora

Z08.2

Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora

Z08.7

Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora

Z08.8

Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora

Z08.9

Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora

Z09

Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori

Z09.0

Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja

Z09.1

Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja

Z09.2

Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja

Z09.3

Kontrolni pregled posle psihoterapije

Z09.4

Kontrolni pregled posle lečenja preloma

Z09.7

Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja

Z09.8

Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja

Z09.9

Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja

Z10

Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije

Z10.0

Zdravstveni pregled zaposlenih

Z10.1

Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama

Z10.2

Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga

Z10.3

Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova

Z10.8

Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija

Z11

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti

Z11.0

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti

Z11.1

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze

Z11.2

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti

Z11.3

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenja

Z11.4

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije HIV

Z11.5

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti

Z11.6

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza

Z11.8

Specijalni skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti

Z11.9

Specijalni skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti, neoznačen

Z12

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja neoplazmi

Z12.0

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želuca

Z12.1

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta

Z12.2

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa

Z12.3

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke

Z12.4

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice

Z12.5

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora prostate

Z12.6

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike

Z12.8

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija

Z12.9

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora, neoznačen

Z13

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja

Z13.0

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi, krvotvornih organa i određenih poremećaja imunih mehanizama

Z13.1

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti diabetes mellitus

Z13.2

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja ishrane

Z13.3

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja

Z13.4

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja razvoja u detinjstvu

Z13.5

Specijalni skrining pregled radi otkrivanja poremećaja oka i uva

Z13.6

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srčano-sudovnih poremećaja

Z13.7

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja urođenih malformacija, deformacija i hromozomskih aberacija

Z13.8

Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i poremećaja

Z13.9

Specijalni skrining pregled, neoznačen

Z20-Z29

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima

Z30-Z39

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukiju

Z40-Z54

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih medicinskih produra i zdravstvene nege

Z55-Z65

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima

Z70-Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z80-Z99

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvesni životni uslovi

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.