MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Z00-Z13

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja

Z20-Z29

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima

Z30-Z39

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukiju

Z40-Z54

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih medicinskih produra i zdravstvene nege

Z55-Z65

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima

Z70-Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z80-Z99

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvesni životni uslovi

Z80

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru

Z80.0

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa

Z80.1

Porodicna anamneza o zloćudnom tumoru dušnika, bronhija i pluća

Z80.2

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji

Z80.3

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke

Z80.4

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa

Z80.5

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva

Z80.6

Porodična anamneza o leukemiji

Z80.7

Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Z80.8

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema

Z80.9

Porodična anamneza o zloćudnom tumoru, neoznačena

Z81

Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z81.0

Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji

Z81.1

Porodična anamneza o alkoholizmu

Z81.2

Porodična anamneza o pušenju duvana

Z81.3

Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci

Z81.4

Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance

Z81.8

Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z82

Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposobljenost

Z82.0

Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema

Z82.1

Porodična anamneza o slepilu i ostećenju vida

Z82.2

Porodična anamneza o gluvoći i ostećenju sluha

Z82.3

Porodična anamneza o moždanom udaru (šlogu)

Z82.4

Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema

Z82.5

Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema

Z82.6

Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Z82.7

Porodična anamneza o urođenim malformacijama, deformacijama i hromozomskim abnormalnostima

Z82.8

Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost, neklasifikovana na drugom mestu

Z83

Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima

Z83.0

Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z83.1

Porodična anamneza o zaraznim i parazitarnim bolestima

Z83.2

Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju poremećaj imuniteta

Z83.3

Porodična anamneza o šećernoj bolesti

Z83.4

Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Z83.5

Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva

Z83.6

Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje

Z83.7

Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema

Z84

Porodična anamneza o drugim stanjima

Z84.0

Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva

Z84.1

Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i mokraćovoda bubrega

Z84.2

Porodična anamneza o drugim oboljenjima polno-mokraćnog sistema

Z84.3

Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)

Z84.8

Porodična anamneza o drugim označenim stanjima

Z85

Lična anamneza o zloćudnom tumoru

Z85.0

Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje

Z85.1

Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika, bronhija i pluća

Z85.2

Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji

Z85.3

Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke

Z85.4

Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa

Z85.5

Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva

Z85.6

Lična anamneza o leukemiji

Z85.7

Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Z85.8

Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema

Z85.9

Lična anamneza o zloćudnom tumoru, neoznačena

Z86

Lična anamneza o određenim drugim bolestima

Z86.0

Lična anamneza o drugim tumorima

Z86.1

Lična anamneza o zaraznim i parazitarnim bolestima

Z86.2

Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima kao i poremećaj imuniteta

Z86.3

Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Z86.4

Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci

Z86.5

Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z86.6

Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa

Z86.7

Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka

Z87

Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima

Z87.0

Lična anamneza o bolestima sistema za disanje

Z87.1

Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema

Z87.2

Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva

Z87.3

Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Z87.4

Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema

Z87.5

Lična anamneza o komplikacijama trudnoće, porođaja i babinja

Z87.6

Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu

Z87.7

Lična anamneza o urođenim malformacijama, deformacijama i hromozomskim nenormalnostima

Z87.8

Lična anamneza o drugim označenim stanjima

Z88

Lična anamneza o alergiji na lekove, preparate i biološke supstance

Z88.0

Lična anamneza o alergiji na penicilin

Z88.1

Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance

Z88.2

Lična anamneza o alergiji na sulfonamide

Z88.3

Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance

Z88.4

Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju

Z88.5

Lična anamneza o alergiji na narkotike

Z88.6

Lična anamneza o alergiji na analgetike

Z88.7

Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine

Z88.8

Lična anamneza o alergiji na druge lekove, preparate i biološke supstance

Z88.9

Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove, preparate i biološke supstance

Z89

Stečeni nedostatak uda

Z89.0

Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano

Z89.1

Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba

Z89.2

Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba

Z89.3

Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)

Z89.4

Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba

Z89.5

Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena

Z89.6

Stečeni nedostatak noge iznad kolena

Z89.7

Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa, izuzev samo prstiju na nozi)

Z89.8

Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)

Z89.9

Stečeni nedostatak uda, neoznačen

Z90

Stečeni nedostatak organa, neklasifikovan na drugom mestu

Z90.0

Stečeni nedostatak delova glave i vrata

Z90.1

Stečeni nedostatak dojke (dojki)

Z90.2

Stečeni nedostatak pluća (dela)

Z90.3

Stečeni nedostatak dela želuca

Z90.4

Stečeni nedostatak drugih delova zeludačno-crevnog sistema

Z90.5

Stečeni nedostatak bubrega

Z90.6

Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva

Z90.7

Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa

Z90.8

Stečeni nedostatak drugih organa

Z91

Lična anamneza o faktorima rizika, neklasifikovana na drugom mestu

Z91.0

Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance

Z91.1

Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana

Z91.2

Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni

Z91.3

Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja

Z91.4

Lična anamneza o psihološkoj traumi, neklasifikovana na drugom mestu

Z91.5

Lična anamneza o samopovredivanju

Z91.6

Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi

Z91.8

Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika, neklasifikovana na drugom mestu

Z92

Lična anamneza o medicinskom lečenju

Z92.0

Lična anamneza o kontracepciji

Z92.1

Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava

Z92.2

Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova

Z92.3

Lična anamneza o zračenju

Z92.4

Lična anamneza o velikoj operaciji, neklasifikovana na drugom mestu

Z92.5

Lična anamneza o merama rehabilitacije

Z92.6

Lična anamneza o hemoterapiji za zloćudne tumore

Z92.8

Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju

Z92.9

Lična anamneza o medicinskom lečenju, neoznačena

Z93

Stanje vestačkog (arteficijalnog) otvora

Z93.0

Veštački otvor dušnika

Z93.1

Veštački otvor želuca

Z93.2

Veštački otvor tankog creva

Z93.3

Veštački otvor debelog creva

Z93.4

Drugi veštački otvori želudačno-crevnog sistema

Z93.5

Veštački otvor mokraćne bešike

Z93.6

Drugi veštački otvori mokraćnog sistema

Z93.8

Stanje drugog veštačkog otvora

Z93.9

Stanje drugog veštačkog otvora, neoznačeno

Z94

Stanje presađenog organa ili tkiva

Z94.0

Stanje presađenog bubrega

Z94.1

Stanje presađenog srca

Z94.2

Stanje presađenih pluća

Z94.3

Stanje presađenih pluća i srca

Z94.4

Stanje presađene jetre

Z94.5

Stanje presađene kože

Z94.6

Stanje presađene kosti

Z94.7

Stanje presađene rožnjače

Z94.8

Stanje drugog presađenog organa ili tkiva

Z94.9

Stanje presađenog organa ili tkiva, neoznačeno

Z95

Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima

Z95.0

Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)

Z95.1

Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

Z95.2

Prisustvo veštačkog zaliska srca

Z95.3

Prisustvo heterologog zaliska srca

Z95.4

Prisustvo druge zamene zaliska srca

Z95.5

Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)

Z95.8

Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova

Z95.9

Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima, neoznačeno

Z96

Prisustvo drugog funkcionalnog implantata

Z96.0

Prisustvo mokraćno-polnog implantata

Z96.1

Prisustvo sočiva u oku

Z96.2

Prisustvo implantata za poboljsanje sluha

Z96.3

Prisustvo veštačkog grkljana

Z96.4

Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Z96.5

Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice

Z96.6

Prisustvo vestački ugrađenog zgloba

Z96.7

Prisustvo implantata druge kosti i tetive

Z96.8

Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata

Z96.9

Prisustvo funkcionalnog implantata, neoznačeno

Z97

Prisustvo drugih naprava

Z97.0

Prisustvo veštačkog oka

Z97.1

Prisustvo veštačkog uda (potpun) (delimičan)

Z97.2

Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična)

Z97.3

Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva

Z97.4

Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala

Z97.5

Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva

Z97.8

Prisustvo drugih označenih naprava

Z98

Druga postoperativna stanja

Z98.0

Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza

Z98.1

Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem

Z98.2

Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti

Z98.8

Druga označena postoperativna stanja

Z99

Zavisnost od pomagala, neklasifikovana na drugom mestu

Z99.0

Zavisnost od aspiratora

Z99.1

Zavisnost od respiratora

Z99.2

Zavisnost od dijalize bubrega

Z99.3

Zavisnost od invalidskih kolica

Z99.8

Zavisnost od drugog pomagala

Z99.9

Zavisnost od neoznačenog pomagala

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.