MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Z00-Z13

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja

Z20-Z29

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima

Z30-Z39

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukiju

Z40-Z54

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih medicinskih produra i zdravstvene nege

Z55-Z65

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima

Z70-Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z70

Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom, ponašanjem i orijentacijom

Z70.0

Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu

Z70.1

Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata

Z70.2

Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe

Z70.3

Konsultovanje u pogledu seksualnog stava, ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana zainteresovano

Z70.8

Drugo savetovanje u pogledu seksa

Z70.9

Seksualno savetovanje, neoznačeno

Z71

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta, neklasifikovano na drugom mestu

Z71.0

Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe

Z71.1

Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza

Z71.2

Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja

Z71.3

Dijetetsko savetovanje i nadzor

Z71.4

Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola

Z71.5

Savetovanje i nadzor zbog narkomanije

Z71.6

Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana

Z71.7

Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z71.8

Drugo označeno savetovanje

Z71.9

Savetovanje, neoznačeno

Z72

Problemi povezani sa načinom života

Z72.0

Upotreba duvana

Z72.1

Upotreba alkohola

Z72.2

Upotreba droga

Z72.3

Odsustvo fizičkog vežbanja

Z72.4

Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani

Z72.5

Visoko rizično seksualno ponašanje

Z72.6

Kockanje i klađenje

Z72.8

Drugi problemi povezani sa načinom života

Z72.9

Problem povezan sa načinom života, neoznačen

Z73

Problemi u savlađivanju životnih teškoća

Z73.0

Iscrpljenost

Z73.1

Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika

Z73.2

Odsustvo relaksacije i odmora

Z73.3

Stres, neklasifikovan na drugom mestu

Z73.4

Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja, neklasifikovana na drugom mestu

Z73.5

Konflikti socijalne prirode, neklasifikovani na drugom mestu

Z73.6

Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti

Z73.8

Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća

Z73.9

Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća

Z74

Problemi osoba sa tuđom negom

Z74.0

Potreba za pomoći zbog smanjene pokretljivosti

Z74.1

Potreba za pomoći u ličnoj nezi

Z74.2

Potreba za pomoći u kuci i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje nege

Z74.3

Potreba za neprekidnim nadzorom

Z74.8

Drugi problemi povezani sa tuđom negom

Z74.9

Problem povezan sa tuđom negom, neoznačen

Z75

Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

Z75.0

Medicinske usluge nisu dostupne u kući

Z75.1

Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu

Z75.2

Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja

Z75.3

Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova

Z75.4

Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć

Z75.5

Nega preko vikenda

Z75.8

Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

Z75.9

Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z76.0

Ponovno propisivanje

Z76.1

Zdravstveni nadzor i nega nahočeta

Z76.2

Zdravstveni nadzor i nega zdravog odojčeta i deteta

Z76.3

Zdrava osoba kao pratilac bolesnika

Z76.4

Drugi smeštaj u zdravstvenu ustanovu

Z76.5

Simulant (svesno simuliranje)

Z76.8

Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama

Z76.9

Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama

Z80-Z99

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvesni životni uslovi

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.