MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Z00-Z13

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja

Z20-Z29

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima

Z30-Z39

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukiju

Z40-Z54

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih medicinskih produra i zdravstvene nege

Z40

Profilaktička operacija

Z40.0

Profilaktička operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima

Z40.8

Druga profilaktička operacija

Z40.9

Profilaktička operacija, neoznačena

Z41

Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja

Z41.0

Transplatacija kose

Z41.1

Druga plastična operacija zbog neprihvatljivog kozmetičkog izgleda

Z41.2

Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda

Z41.3

Bušenje ušiju

Z41.8

Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja

Z41.9

Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja, neoznačena

Z42

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju

Z42.0

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata

Z42.1

Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju dojke

Z42.2

Pracenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa

Z42.3

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju ruke

Z42.4

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju noge

Z42.8

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela

Z42.9

Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju, neoznačeni

Z43

Nadziranje vestačkih (arteficijalnih) otvora

Z43.0

Nadziranje traheostome

Z43.1

Nadziranje gastrostome

Z43.2

Nadziranje ileostome

Z43.3

Nadziranje kolostome

Z43.4

Nadziranje drugih veštačkih otvora zeludačno crevnog sistema

Z43.5

Nadziranje cistostome

Z43.6

Nadziranje drugih veštačkih otvora mokraćnog sistema

Z43.7

Nadziranje veštačke vagine

Z43.8

Nadziranje drugih veštačkih otvora

Z43.9

Nadziranje neoznačenog veštačkog otvora

Z44

Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala

Z44.0

Nameštanje i podešavanje veštačke ruke (kompletne) (parcijalne)

Z44.1

Nameštanje i podešavanje veštačke noge (kompletne) (parcijalne)

Z44.2

Nameštanje i podešavanje veštačkog oka

Z44.3

Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke

Z44.8

Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza

Z44.9

Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze

Z45

Podešavanje i održavanje ugrađenog pomagala

Z45.0

Podešavanje i održavanje pejsmejkera srca (pacemaker)

Z45.1

Podešavanje i održavanje pumpe za infuziju

Z45.2

Podešavanje i održavanje kanile krvnog suda

Z45.3

Podešavanje i održavanje ugrađenog slušnog

Z45.8

Podešavanje i održavanje drugih ugrađenih pomagala

Z45.9

Podešavanje i održavanje neoznačenih ugrađenih pomagala

Z46

Postavljanje i podešavanje drugih pomagala

Z46.0

Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva

Z46.1

Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala

Z46.2

Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i odredenim čulima

Z46.3

Postavljanje i podešavanje zubne proteze

Z46.4

Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala

Z46.5

Postavljanje i podešavanje uređaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala

Z46.6

Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje

Z46.7

Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala

Z46.8

Postavljanje i podešavanje drugih označenih pomagala

Z46.9

Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala

Z47

Drugo praćenje i nega u ortopedskom lečenju

Z47.0

Praćenje i nega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod preloma

Z47.8

Drugo specifično ortopedsko praćenje i nega

Z47.9

Ortopedsko praćenje i nega, neoznačeni

Z48

Drugo praćenje i nega u hirurškom lečenju

Z48.0

Nadziranje hirurškog previjanja i šavova

Z48.8

Drugo označeno praćenje i nega u hirurškom lečenju

Z48.9

Praćenje i nega, neoznačeni u hirurškom lečenju

Z49

Nega koja uključuje dijalizu

Z49.0

Pripremna nega za dijalizu

Z49.1

Ekstrakorporalna dijaliza

Z49.2

Druga dijaliza

Z50

Nega koja uključuje upotrebu rehabilitacionih procedura

Z50.0

Rehabilitacija srca

Z50.1

Druga fizikalna terapija

Z50.2

Rehabilitacija alkoholičara

Z50.3

Rehabilitacija narkomana

Z50.4

Psihoterapija, neklasifikovana na drugom mestu

Z50.5

Terapija govora

Z50.6

Ortoptičke vežbe

Z50.7

Radna terapija i profesionalna rehabilitacija, neklasifikovana na drugom mestu

Z50.8

Nega koja uključuje korišćenje drugih rehabilitacionih procedura

Z50.9

Nega koja uključuje rehabilitacione procedure, neoznačena

Z51

Druga medicinska nega

Z51.0

Radioterapijska seansa

Z51.1

Hemoterapijska seansa zbog tumora

Z51.2

Druga hemioterapija

Z51.3

Transfuzija krvi bez utvrđene dijagnoze

Z51.4

Pripremna nega za kasnije lečenje, neklasifikovana na drugom mestu

Z51.5

Palijativna nega

Z51.6

Desenzibilizacija na alergene

Z51.8

Druga specifična medicinska nega

Z51.9

Medicinska nega, neoznačena

Z52

Davaoci organa i tkiva

Z52.0

Davalac krvi

Z52.1

Davalac kože

Z52.2

Davalac kosti

Z52.3

Davalac kostne srži

Z52.4

Davalac bubrega

Z52.5

Davalac rožnjače

Z52.6

Davalac jetre

Z52.7

Davalac srca

Z52.8

Davalac drugih organa i tkiva

Z52.9

Davalac neoznačenog organa ili tkiva

Z53

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih procedura koje nisu izvršene

Z53.0

Procedura neizvršena zbog kontraindikacije

Z53.1

Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu ličnog uverenja ili pritiska sredine

Z53.2

Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga

Z53.8

Procedura neizvršena zbog drugih razloga

Z53.9

Procedura neizvršena zbog neoznačenih razloga

Z54

Oporavljanje

Z54.0

Oporavljanje posle operacije

Z54.1

Oporavljanje posle radioterapije

Z54.2

Oporavljanje posle hemioterapije

Z54.3

Oporavljanje posle psihoterapije

Z54.4

Oporavljanje posle lečenja preloma

Z54.7

Oporavljanje posle kombinovanog lečenja

Z54.8

Oporavljanje posle drugog lečenja

Z54.9

Oporavljanje posle neoznačenog lečenja

Z55-Z65

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima

Z70-Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z80-Z99

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvesni životni uslovi

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.