Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

K00-K14

Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí

K20-K31

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika

K20

Ezofagitída
Oesophagitis

K21

Gastroezofágová refluxová choroba
Morbus refluxualis gastro-oesophageus

K21.0

Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou
Morbus refluxualis gastro-oesophageus cum oesophagitide

K21.9

Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy
Morbus refluxualis gastro-oesophageus sine oesophagitide

K22

Iná choroba pažeráka
Morbi oesophagi alii

K22.0

Achalázia kardie
Achalasia cardialis

K22.1

Vred pažeráka
Ulcus oesophagi

K22.2

Nepriechodnosť pažeráka
Obstructio oesophagi

K22.3

Prederavenie pažeráka
Perforatio oesophagi

K22.4

Dyskinéza pažeráka
Dyskinesia oesophagi

K22.5

Získaný divertikul pažeráka
Diverticulum oesophagi acquisitum

K22.6

Malloryho-Weissov syndróm
Syndroma haemorrhagica gastrooesophagica

K22.7

Barrettov pažerák
Oesophagus Barrett

K22.8

Iná choroba pažeráka, bližšie určená
Morbi oesophagi alii, specificati

K22.9

Choroba pažeráka, bližšie neurčená
Morbus oesophagi, non specificatus

K23

Choroba pažeráka pri chorobe zatriedenej inde
Morbi oesophagi in morbis alibi classificatis

K23.0

Tuberkulóza pažeráka (A18.8†)
Oesophagis tuberculosa

K23.1

Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
Megaoesophagus in morbo Chagas

K23.8

Choroby pažeráka pri iných chorobách zatriedených inde
Morbi oesophagi in morbis aliis, alibi classificati

K25

Vred žalúdka
Ulcus ventriculi

K25.0

Vred žalúdka, akútny s krvácaním
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia

K25.1

Vred žalúdka, akútny s perforáciou
Ulcus ventriculi, acutus cum perforatione

K25.2

Vred žalúdka, akútny s krvácaním a perforáciou
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K25.3

Vred žalúdka, akútny bez krvácania alebo perforácie
Ulcus ventriculi, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.4

Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K25.5

Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K25.6

Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K25.7

Vred žalúdka, chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus ventriculi, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.9

Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus ventriculi, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K26

Vred dvanástnika
Ulcus duodeni

K26.0

Vred dvanástnika, akútny s krvácaním
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia

K26.1

Vred dvanástnika, akútny s perforáciou
Ulcus duodeni, acutus cum perforatione

K26.2

Vred dvanástnika, akútny s krvácaním a perforáciou
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K26.3

Vred dvanástnika, akútny bez krvácania alebo perforácie
Ulcus duodeni, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.4

Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K26.5

Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K26.6

Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K26.7

Vred dvanástnika, chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus duodeni, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.9

Vred dvanástnika, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus duodeni, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K27

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta
Ulcus pepticum, loci non specificati

K27.0

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia

K27.1

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s perforáciou
Ulcus pepticum, acutus cum perforatione

K27.2

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním a perforáciou
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K27.3

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny bez krvácania alebo perforácie
Ulcus pepticum, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.4

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K27.5

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K27.6

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K27.7

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus pepticum, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.9

Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus pepticum, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K28

Peptický vred jejúna
Ulcus gastrojejunale

K28.0

Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia

K28.1

Peptický vred jejúna, akútny s perforáciou
Ulcus gastrojejunale, acutus cum perforatione

K28.2

Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním a perforáciou
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K28.3

Peptický vred jejúna, akútny bez krvácania alebo perforácie
Ulcus gastrojejunale, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.4

Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K28.5

Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K28.6

Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K28.7

Peptický vred jejúna, chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus gastrojejunale, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.9

Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
Ulcus gastrojejunale, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K29

Gastritída a duodenitída
Gastritis et duedenitis

K29.0

Akútna hemoragická gastritída
Gastritis haemorrhagica acuta

K29.1

Iná akútna gastritída
Gastritis acuta alia

K29.2

Alkoholová gastritída
Gastritis alcoholica

K29.3

Chronická povrchová gastritída
Gastritis superficialis chronica

K29.4

Chronická atrofická gastritída
Gastritis atrophica chronica

K29.5

Chronická gastritída, bližšie neurčená
Gastritis chronica, non specificata

K29.6

Iná gastritída
Gastritis alia

K29.7

Gastritída, bližšie neurčená
Gastritis, non specificata

K29.8

Duodenitída
Duodenitis

K29.9

Gastroduodenitída, bližšie neurčená
Gastroduodenitis, non specificata

K30

Dyspepsia
Dyspepsia

K31

Iná choroba žalúdka a dvanástnika
Morbi ventriculi et morbi duodeni alii

K31.0

Akútna dilatácia žalúdka
Dilatatio ventriculi acuta

K31.1

Hypertrofická pylorostenóza dospelých
Stenosis pylori hypertrophica adultorum

K31.2

Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka
Strictura et stenosis ventriculi formae horologii arenarii

K31.3

Pylorospazmus, nezatriedený inde
Pylorospasmus, non alibi classificatus

K31.4

Divertikul žalúdka
Diverticulum ventriculi

K31.5

Nepriechodnosť dvanástnika
Obstructio duodeni

K31.6

Fistula žalúdka a dvanástnika
Fistula ventriculi et fistula duodeni

K31.7

Polyp žalúdka a dvanástnika
Polypus ventriculi et duodeni

K31.8-

Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená

K31.81

Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania

K31.82

Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania

K31.88

Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená

K31.9

Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená
Morbus ventriculi et morbus duodeni, non specificatus

K35-K38

Choroby červovitého prívesku

K40-K46

Prietrže [hernie]

K50-K52

Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva

K55-K64

Iné choroby čriev

K65-K67

Choroby pobrušnice

K70-K77

Choroby pečene

K80-K87

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy

K90-K93

Iné choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.