MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

K00-K14

Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí

K20-K31

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika

K35-K38

Choroby červovitého prívesku

K40-K46

Prietrže [hernie]

K50-K52

Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva

K55-K64

Iné choroby čriev

K65-K67

Choroby pobrušnice

K70-K77

Choroby pečene

K70

Alkoholová choroba pečene
Morbus hepatis alcoholicus

K70.0

Alkoholová tuková choroba pečene
Steatosis hepatis alcoholica

K70.1

Alkoholová hepatitída
Hepatitis alcoholica

K70.2

Alkoholová fibróza a skleróza pečene
Fibrosis et sclerosis hepatis alcoholica

K70.3

Alkoholová cirhóza pečene
Cirrhosis hepatis alcoholica

K70.4

Alkoholové zlyhávanie pečene
Insufficientia hepatis alcoholica

K70.9

Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená
Morbus hepatis alcoholicus, non specificatus

K71

Toxická choroba pečene
Morbus hepatis toxicus

K71.0

Toxická choroba pečene s cholestázou
Morbus hepatis toxicus cholestaticus

K71.1

Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
Morbus hepatis toxicus hepatonecroticans

K71.2

Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide

K71.3

Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide chronica persistenti

K71.4

Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide lobulari chronica

K71.5

Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide activa chronica

K71.6

Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde
Morbus hepatis toxicus cum hepatitide, non alibi classificata

K71.7

Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene
Morbus hepatis toxicus cum fibrosi et cirhosi hepatis

K71.8

Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
Morbi hepatis toxici cum morbis hepatis aliis

K71.9

Toxická choroba pečene, bližšie neurčená
Morbus hepatis toxicus, non specificatus

K72

Zlyhávanie pečene, nezatriedené inde
Insufficientia hepatis, non alibi classificata

K72.0

Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie
Insufficientia hepatis acuta et subacuta

K72.1

Chronické pečeňové zlyhávanie
Insufficientia hepatis chronica

K72.7-

Pečeňová encefalopatia a pečeňová kóma

K72.71

Pečeňová encefalopatia,1. stupeň

K72.72

Pečeňová encefalopatia, 2. stupeň

K72.73

Pečeňová encefalopatia, 3. stupeň

K72.74

Pečeňová encefalopatia, 4. stupeň

K72.79

Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa

K72.9

Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené
Insufficientia hepatis, non specificata

K73

Chronická hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis chronica, non alibi classificata

K73.0

Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis chronica persistens, non alibi classificata

K73.1

Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis lobularis chronica persistens, non alibi classificata

K73.2

Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis activa chronica, non alibi classificata

K73.8

Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis chronica alia, non alibi classificata

K73.9

Chronická hepatitída, bližšie neurčená
Hepatitis chronica, non specificata

K74

Fibróza a cirhóza pečene
Fibrosis et cirrhosis hepatis

K74.0

Fibróza pečene
Fibrosis hepatis

K74.1

Skleróza pečene
Sclerosis hepatis

K74.2

Fibróza pečene so sklerózou pečene
Fibrosis hepatis cum sclerosi hepatia

K74.3

Primárna biliárna cirhóza
Cirrhosis biliaris primaria

K74.4

Sekundárna biliárna cirhóza
Cirrhosis biliaris secundaria

K74.5

Biliárna cirhóza, bližšie neurčená
Cirrhosis biliaris, non specificata

K74.6

Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene
Cirrohosis hepatis alia et non specificata

K75

Iné zápalové choroby pečene
Morbi hepatis inflammatorii alii

K75.0

Absces pečene
Abscessus hepatis

K75.1

Flebitída vrátnice (v. portae)
Phlebitis venae portae

K75.2

Nešpecifická reaktívna hepatitída
Hepatitis reactiva, non specificata

K75.3

Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde
Hepatitis granulomatosa, non alibi classificata

K75.4

Autoimunitná hepatitída
Hepatitis autoimmune

K75.8

Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená
Morbi hepatis inflammatorii alii, specificati

K75.9

Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená
Morbus hepatis inflammatorius, non specificatus

K76

Iná choroba pečene
Morbi hepatis alii

K76.0

Stukovatenie pečene, nezatriedené inde
Steatosis hepatis, non alibi classificata

K76.1

Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
Stasis hepatis chronica

K76.2

Centrálna hemoragická nekróza pečene
Necrosis hepatis haemorrhagica centralis

K76.3

Infarkt pečene
Infarctus hepatis

K76.4

Pelióza pečene
Peliosis hepatis

K76.5

Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)
Occlusio venae hepaticae

K76.6

Portálna hypertenzia
Hypertensio portalis

K76.7

Hepatorenálny syndróm
Syndroma hepatorenale

K76.8

Iná choroba pečene, bližšie určená
Morbi hepatis alii, specificati

K76.9

Choroba pečene, bližšie neurčená
Morbus hepatis, non specificatus

K77

Choroba pečene pri chorobách zatriedených inde
Morbi hepatis in morbis alibi classificatis

K77.0

Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
Morbi hepatis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

K77.1-

Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]

K77.11

Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)

K77.12

Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)

K77.13

Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)

K77.14

Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)

K77.8

Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde
Morbi hepatis in morbis aliis, alibi classificatis

K80-K87

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy

K90-K93

Iné choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.