MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

K00-K14

Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí

K20-K31

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika

K35-K38

Choroby červovitého prívesku

K40-K46

Prietrže [hernie]

K50-K52

Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva

K55-K64

Iné choroby čriev

K55

Cievna choroba čreva
Morbi intestini vasculares

K55.0

Akútna cievna choroba čreva
Morbi intestini vasculares acuti

K55.1

Chronická cievna choroba čreva
Morbi intestini vasculares chronici

K55.2-

Angiodysplázia hrubého čreva

K55.21

Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania

K55.22

Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním

K55.8-

Iná cievna choroba čreva

K55.81

Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania

K55.82

Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním

K55.88

Iná cievna choroba čreva

K55.9

Cievna choroba čreva, bližšie neurčená
Morbus intestini vascularis, non specificatus

K56

Paralytický ileus a mechanický ileus bez prietrže
Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

K56.0

Paralytický ileus
Ileus paralyticus

K56.1

Invaginácia
Incarceratio

K56.2

Volvulus
Volvulus

K56.3

Ileus zapríčinený žlčovým kameňom
Ileus cholelithiatica

K56.4

Iná obturácia čreva
Impactio intestini alia

K56.5

Črevné adhézie [zrasty] s nepriechodnosťou
Adhaesiones intestini obstructionales

K56.6

Iný a bližšie neurčený mechanický ileus
Ileus alius, non specificatus

K56.7

Ileus, bližšie neurčený
Ileus, non specificatus

K57

Divertikulóza čreva
Diverticulosis intestini

K57.0-

Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom

K57.00

Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.01

Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.02

Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.03

Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.1-

Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.10

Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.11

Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním

K57.12

Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.13

Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním

K57.2-

Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom

K57.20

Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.21

Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.22

Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.23

Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.3-

Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.30

Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.31

Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K57.32

Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.33

Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K57.4-

Divertikulóza tenkého aj hrubého čreva s perforáciou a abscesom

K57.40

Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.41

Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.42

Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.43

Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.5-

Divertikulóza tenkého aj hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.50

Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.51

Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K57.52

Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.53

Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K57.8-

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom

K57.80

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.81

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.82

Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania

K57.83

Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním

K57.9-

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu

K57.90

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.91

Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K57.92

Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania

K57.93

Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním

K58

Syndróm dráždivého čreva
Syndroma intestini irritabilis

K58.0

Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58.9

Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

K59

Iná funkčná porucha čreva
Dysfunctiones intestinales aliae

K59.0

Zápcha
Opstipatio

K59.1

Funkčná hnačka
Diarrhoea functionalis

K59.2

Neurogénne črevo, nezatriedené inde
Intestinum neurogenes non alibi classificatum

K59.3

Megakolon, nezatriedený inde
Megacolon, non alibi classificatum

K59.4

Análny spazmus
Spasmus analis

K59.8

Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená
Dysfunctiones intestinales aliae, specificati

K59.9

Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená
Dysfunctio intestinalis, non specificatus

K60

Fisúra a fistula análnej a rektálnej oblasti
Fissura et fistula regionis analis et rectalis

K60.0

Akútna análna fisúra
Fissura ani acuta

K60.1

Chronická análna fisúra
Fissura ani chronica

K60.2

Análna fisúra, bližšie neurčená
Fissura ani, non specificata

K60.3

Análna fistula
Fistula ani

K60.4

Rektálna fistula
Fistula recti

K60.5

Anorektálna fistula
Fistula anorectalis

K61

Absces v análnej a rektálnej oblasti
Abscessus regionis analis et rectalis

K61.0

Análny absces
Abscessus ani

K61.1

Rektálny absces
Abscessus recti

K61.2

Anorektálny absces
Abscessus anorectalis

K61.3

Ischiorektálny absces
Abscessus ischiorectalis

K61.4

Vnútrosfinkterový absces
Abscessus intrasphinctericus

K62

Iné choroby anusu a konečníka
Morbi ani et morbi recti alii

K62.0

Polyp anusu
Polypus ani

K62.1

Polyp konečníka
Polypus recti

K62.2

Prolaps anusu
Prolapsus ani

K62.3

Prolaps konečníka
Prolapsus recti

K62.4

Stenóza anusu a konečníka
Stenosis ani et recti

K62.5

Krvácanie z anusu a konečníka
Haemorrhagia ani et recti

K62.6

Vred anusu a konečníka
Ulcus ani et recti

K62.7

Radiačná proktitída
Proctitis radiationalis

K62.8

Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená
Morbi ani et recti alii specificati

K62.9

Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená
Morbus ani et recti, non specificatus

K63

Iné choroby čreva
Morbi intestini alii

K63.0

Absces čreva
Abscessus intestini

K63.1

Perforácia čreva (neúrazová)
Perforatio intestini (non traumatica)

K63.2

Fistula čreva
Fistula intestini

K63.3

Vred čreva
Ulcus intestini

K63.4

Enteroptóza
Enteroptosis

K63.5

Polyp hrubého čreva
Polypus coli

K63.8

Iné choroby čreva, bližšie určené
Morbi intestini alii, specificati

K63.9

Choroba čreva, bližšie neurčená
Morbus intestini, non specificatus

K64

Hemoroidy a perianálna žilová trombóza

K64.0

Hemoroidy 1. stupňa

K64.1

Hemoroidy 2. stupňa

K64.2

Hemoroidy 3. stupňa

K64.3

Hemoroidy 4. stupňa

K64.4

Reziduálne hemoroidálne kožné protuberancie

K64.5

Perianálna žilová trombóza

K64.8

Iné hemoroidy, bližšie určené

K64.9

Hemoroidy, bližšie neurčené

K65-K67

Choroby pobrušnice

K70-K77

Choroby pečene

K80-K87

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy

K90-K93

Iné choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.