MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

L00-L08

Infekcie kože a podkožného tkaniva

L10-L14

Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

L20-L30

Dermatitídy a ekzémy

L40-L45

Papuloskvamózne choroby kože

L50-L54

Žihľavka [urticaria] a erytémy

L55-L59

Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva

L55

Akútna solárna dermatitída
Combustio solaris

L55.0

Akútna solárna dermatitída 1. stupňa
Combustio solaris gradus minoris

L55.1

Akútna solárna dermatitída 2. stupňa
Combustio solaris gradus medii

L55.2

Akútna solárna dermatitída 3. stupňa
Combustio solaris gradus majoris

L55.8

Iná akútna solárna dermatitída
Combustio solaris alia

L55.9

Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená
Combustio solaris, non specificata

L56

Iné akútne zmeny kože zapríčinené ultrafialovým žiarením
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, aliae

L56.0

Fototoxická lieková reakcia
Reactio phototoxica medicamentosa

L56.1

Fotoalergická lieková reakcia
Reactio photoallergica medicamentosa

L56.2

Fotokontaktná dermatitída
Dermatitis photocontacta [berloque dermatitis]

L56.3

Solárna žihľavka
Urticaria solaris

L56.4

Polymorfná svetelná dermatóza
Eruptio photogenes polymorpha

L56.8

Iná akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, specificatae, aliae

L56.9

Akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená
Alterationes acutae cutis propter radiationem ultraviolaceam, non specificatae, aliae

L57

Zmeny kože zapríčinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica

L57.0

Aktinická keratóza
Keratosis actinica

L57.1

Aktinický retikuloid
Reticulosis actinica

L57.2

Cutis rhomboidalis nuchae
Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Poikiloderma [Civatte]
Poikiloderma Civatte

L57.4

Cutis laxa senilis
Cutis laxa senilis

L57.5

Aktinický granulóm
Granuloma actinicum

L57.8

Iné kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, aliae

L57.9

Kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, non spacificatae

L58

Rádiodermatitída
Radiodermatitis

L58.0

Akútna rádiodermatitída
Radiodermatitis acuta

L58.1

Chronická rádiodermatitída
Radiodermatitis chronica

L58.9

Rádiodermatitída, bližšie neurčená
Radiodermatitis, non specificata

L59

Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, alii

L59.0

Erytém a dermatitída zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)
Erythema propter ignem [dermatitis propter ignem]

L59.8

Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie určené
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, specificati, alii

L59.9

Poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie neurčené
Disordo cutis et subcutis propter radiationem, non specificatus

L60-L75

Choroby kožných adnexov

L80-L99

Iné choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.