MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

L00-L08

Infekcie kože a podkožného tkaniva

L10-L14

Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

L20-L30

Dermatitídy a ekzémy

L40-L45

Papuloskvamózne choroby kože

L50-L54

Žihľavka [urticaria] a erytémy

L55-L59

Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva

L60-L75

Choroby kožných adnexov

L80-L99

Iné choroby kože a podkožného tkaniva

L80

Vitiligo
Vitiligo

L81

Iná porucha pigmentácie
Disordines pigmentationis cutis alii

L81.0

Pozápalová hyperpigmentácia
Hyperpigmentatio postinflammatoria

L81.1

Chloazma
Chloasma

L81.2

Pehy
Ephelides

L81.3

Škvrny farby bielej kávy [café au lait]
Maculae „Café au lait”

L81.4

Iná melanínová hyperpigmentácia
Hyperpigmentatio melaninotica alia

L81.5

Leukoderma, nezatriedená inde
Leukoderma non alibi classificata

L81.6

Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu
Disordines cum formatione melaninica deminuta aliae

L81.7

Pigmentová purpura
Purpura pigmentosa chronica

L81.8

Iné poruchy pigmentácie, bližšie určené
Disordines pigmentationes cutis alii, specificati

L81.9

Porucha pigmentácie, bližšie neurčená
Disordo pigmentationes, non specificatus

L82

Seboroická keratóza
Keratosis seborrhoeica

L83

Acanthosis nigricans
Acanthosis nigricans

L84

Kurie oko a mozoľ
Clavi et callositates

L85

Iné zhrubnutia epidermy
Crassificatio epidermidis alia

L85.0

Získaná ichtyóza
Ichthyosis acquisita

L85.1

Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel
Keratosis (keratoderma) palmaris et plantaris acquisita

L85.2

Keratosis punctata dlaní a chodidiel
Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3

Xerosis cutis
Xerosis cutis (sin. Dermatitis sicca)

L85.8

Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené
Crassificatio epidermidis alia, specificata

L85.9

Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené
Crassificatio epidermidis, non specificata

L86

Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
Keratoderma in morbis alibi classificatis

L87

Choroby transepidermálnej eliminácie
Disordines eliminationis transepidermalis

L87.0

Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože [Kyrleova]
Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]

L87.1

Reaktívna perforujúca kolagenóza
Collagenosis perforans reactiva

L87.2

Elastosis perforans serpiginosa
Elastosis perforans serpiginosa

L87.8

Iné poruchy transepidermálnej eliminácie
Disordines eliminationis transepidermalis alii

L87.9

Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená
Disordo eliminationis transepidermalis, non specificatus

L88

Pyoderma gangrenosum
Pyoderma gangrenosum

L89

Dekubitus
Ulcus decubitale

L89.0-

Dekubitus 1. stupňa

L89.00

Dekubitus 1. stupňa: Hlava

L89.01

Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina

L89.02

Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok

L89.03

Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti

L89.04

Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť

L89.05

Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť

L89.06

Dekubitus 1. stupňa: Trochanter

L89.07

Dekubitus 1. stupňa: Päta

L89.08

Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny

L89.09

Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto

L89.1-

Dekubitus 2. stupňa

L89.10

Dekubitus 2. stupňa: Hlava

L89.11

Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina

L89.12

Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok

L89.13

Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti

L89.14

Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť

L89.15

Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť

L89.16

Dekubitus 2. stupňa: Trochanter

L89.17

Dekubitus 2. stupňa: Päta

L89.18

Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny

L89.19

Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto

L89.2-

Dekubitus 3. stupňa

L89.20

Dekubitus 3. stupňa: Hlava

L89.21

Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina

L89.22

Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok

L89.23

Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti

L89.24

Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť

L89.25

Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť

L89.26

Dekubitus 3. stupňa: Trochanter

L89.27

Dekubitus 3. stupňa: Päta

L89.28

Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny

L89.29

Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto

L89.3-

Dekubitus 4. stupňa

L89.30

Dekubitus 4. stupňa: Hlava

L89.31

Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina

L89.32

Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok

L89.33

Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti

L89.34

Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť

L89.35

Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť

L89.36

Dekubitus 4. stupňa: Trochanter

L89.37

Dekubitus 4. stupňa: Päta

L89.38

Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny

L89.39

Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto

L89.9-

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený

L89.90

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Hlava

L89.91

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Horná končatina

L89.92

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Tŕňový výbežok

L89.93

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Lopata bedrovej kosti

L89.94

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Krížová oblasť

L89.95

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Sedacia oblasť

L89.96

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Trochanter

L89.97

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Päta

L89.98

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Iná oblasť dolnej končatiny

L89.99

Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Bližšie neurčené miesto

L90

Atrofické choroby kože
Disordines atrophicae cutis

L90.0

Lichen sclerosus et atrophicus
Lichen sclerosus et lichen atrophicus

L90.1

Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ
Anetodermia Schweninger-Buzzi

L90.2

Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ
Anetodermia Jadassohn-Pellizzari

L90.3

Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ
Atrophodermia Pasini and Pierini

L90.4

Acrodermatitis chronica atrophicans
Acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5

Jazvové stavy a fibróza kože
Status cicatriciales et fibrosis cutis

L90.6

Striae cutis atrophicae
Striae atrophicae

L90.8

Iná atrofická choroba kože
Disordines atrophicae cutis, alii

L90.9

Atrofická choroba kože, bližšie neurčená
Disordo atrophicae cutis, non specificatus

L91

Hypertrofická choroba kože
Disordines hypertrophici cutis

L91.0

Hypertrofická jazva (keloid)
Cicatrix keloides

L91.8

Iná hypertrofická choroba kože
Disordines hypertrophicae cutis alii

L91.9

Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená
Disordo hypertrophicae cutis, non specificatus

L92

Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva
Cutis et subcutis granulomatosa

L92.0

Granuloma annulare
Granuloma annulare

L92.1

Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde
Necrobiosis lipoidica, non alibi classificata

L92.2

Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)
Granuloma faciei [eosinophilicum]

L92.3

Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies
Granuloma cutis et subcutis corpore alieno excitatum

L92.8

Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva
Cutes et subcutes granulomatosae aliae

L92.9

Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
Cutis et subcutis granulomatosa, non specificata

L93

Lupus erythematosus
Lupus erythematosus

L93.0

Diskoidný lupus erythematosus
Lupus erythematosus discoides

L93.1

Subakútny kožný lupus erythematosus
Lupus erythematosus cutaneus subacutas

L93.2

Iný lokálny lupus erythematosus
Lupus erythematosus alius, localisatus

L94

Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Collagenoses localisatae aliae

L94.0

Sclerodermia circumscripta [Morphaea]
Scleroderma (morphea) localisatum

L94.1

Lineárna a pásovitá sklerodermia
Scleroderma lineare

L94.2

Kalcinóza kože
Calcinosis cutis

L94.3

Sklerodaktýlia
Sclerodactylia

L94.4

Gottronov syndróm
Papulae Gottron

L94.5

Poikiloderma vasculare atrophicans
Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6

Ainhum
Ainhum

L94.8

Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva, bližšie určené
Collagenoses localisatae aliae, specificatae

L94.9

Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená
Collagenosis localisata, non specificata

L95

Vaskulitída ohraničená na kožu, nezatriedená inde
Vasculitis in cute limitata, non alibi classificata

L95.0

Livedoidná vaskulitída
Vasculitis livedoides

L95.1

Erythema elevatum et diutinum
Erythema elevatum diutinum

L95.8

Iná vaskulitída ohraničená na kožu
Vasculitis in cute limitata, alius

L95.9

Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená
Vasculitis in cute limitata, non specificatus

L97

Vred predkolenia, nezatriedený inde
Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatis

L98

Iná choroba kože a podkožného tkaniva, nezatriedená inde
Disordines cutis et subcutis alii, non alibi classificati

L98.0

Pyogénny (hnisový) granulóm
Granuloma pyogenes

L98.1

Dermatitis factitia (artefacta)
Dermatitis factitia

L98.2

Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)
Dermatosis febrilis neutrophilocytica (Sweet)

L98.3

Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)
Cellulitis / Phlegmone eosinophilica (Wells)

L98.4

Chronický vred kože, nezatriedený inde
Ulcus cutis chronicum, non alibi classificatum

L98.5

Mucinóza kože
Mucinosis cutis

L98.6

Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva
Disordines cutis et subcutis infiltrativi, alii

L98.8

Iná choroby kože a podkožného tkaniva, bližšie určené
Disordines cutis et subcutis specificati, alii

L98.9

Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
Disordo cutis et subcutis, non specificatus

L99

Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde
Disordines cutis et subcutis alii in morbis alibi classificatis

L99.0

Amyloidóza kože (E85.-†)
Amyloidosis cutis

L99.1-

Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] (T86.01†, T86.02†)

L99.11

Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium

L99.12

Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] 2.štádium

L99.13

Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium

L99.14

Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium

L99.8

Iná choroba kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
Disordines cutis et subcutis alii specificati in morbis alibi classificatis

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.