MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

L00-L08

Infekcie kože a podkožného tkaniva

L10-L14

Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

L20-L30

Dermatitídy a ekzémy

L40-L45

Papuloskvamózne choroby kože

L50-L54

Žihľavka [urticaria] a erytémy

L55-L59

Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva

L60-L75

Choroby kožných adnexov

L60

Choroba nechtov
Disordines unguium

L60.0

Zarastajúci necht
Unguis incarnatus

L60.1

Onycholýza
Onycholysis

L60.2

Onychogryfóza
Onychogryphosis

L60.3

Dystrofia nechtov
Onychodystrophia

L60.4

Beauove čiary
Lineae Beau

L60.5

Syndróm žltých nechtov
Syndroma unguis flavi

L60.8

Iná choroba nechtov
Disordines unguium, alii

L60.9

Choroba nechtov, bližšie neurčená
Disordo unguium non specificatus

L62

Choroba nechtov pri chorobe zatriedenej inde
Disordines unguium in morbis alibi classificatis

L62.0

Nechty tvaru hodinového sklíčka (tĺčikovité prsty) pri pachydermoperiostóze (M89.4-†)
Onychophyma in pachydermoperiosteosi

L62.8

Choroba nechtov pri inej chorobe zatriedenej inde
Disordines unguium in morbis aliis alibi classificatis

L63

Alopecia areata
Alopecia areata

L63.0

Alopecia (capitis) totalis
Alopecia totalis (capitis)

L63.1

Alopecia universalis
Alopecia universalis

L63.2

Ophiasis
Ophiasis

L63.8

Iná alopecia areata
Alopecia areata, alia

L63.9

Alopecia areata, bližšie neurčená
Alopecia areata, non specificata

L64

Androgénna alopécia
Alopecia androgenes

L64.0

Androgénna alopécia, zapríčinená liekmi
Alopecia androgenes medicamentosa

L64.8

Iná androgénna alopécia
Alopecia androgenes alia

L64.9

Androgénna alopécia, bližšie neurčená
Alopecia androgenes, non specificata

L65

Iná nejazvová strata vlasov
Alopecia alia non cicatricosa

L65.0

Telogénne efluvium
Effluvium telogenes

L65.1

Anagénne efluvium
Effluvium anagenes

L65.2

Alopecia mucinosa
Alopecia mucinosa

L65.8

Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená
Alopecia alia non cicatricosa, specificata

L65.9

Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená
Alopecia non cicatricosa, non specificata

L66

Jazvová alopécia
Alopecia cicatricosa

L66.0

Pseudopelade Brocq
Pseudopelada

L66.1

Lichen planopilaris
Lichen planopilaris

L66.2

Folliculitis decalvans
Folliculitis decalvans

L66.3

Perifolliculitis capitis abscedens
Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata
Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Iná jazvová alopécia
Alopecia cicatricosa, alia

L66.9

Jazvová alopécia, bližšie neurčená
Alopecia cicatricosa, non specificata

L67

Abnormality farby a tvaru vlasov
Abnormitates coloris et scapi pilorum

L67.0

Trichorrhexis nodosa
Trichorrhexis nodosa

L67.1

Zmeny farby vlasov
Variationes coloris pilorum

L67.8

Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa
Abnormitates coloris et scapi pilorum, aliae

L67.9

Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená
Abnormitates coloris et scapi pilorum, non specificati

L68

Hypertrichóza
Hypertrichosis

L68.0

Hirzutizmus
Hirsutism

L68.1

Získaná lanugová hypertrichóza
Hypertrichosis lanuginosa acquisita

L68.2

Lokálna hypertrichóza
Hypertrichosis localisata

L68.3

Polytrichia
Polytrichia

L68.8

Iná hypertrichóza
Hypertrichosis alia

L68.9

Hypertrichóza, bližšie neurčená
Hypertrichosis, non specificata

L70

Akné
Acnae

L70.0

Acne vulgaris
Acnae vulgares

L70.1

Acne conglobata
Acnae conglobatae

L70.2

Acne varioliformis
Acnae varioliformes

L70.3

Acne tropica
Acnae tropicae

L70.4

Acne infantilis
Acnae infantiles

L70.5

Acne excoriée des jeunes filles
Acnae excoriatae iuveniles

L70.8

Iné akné
Acnae, aliae

L70.9

Akné, bližšie neurčené
Acnae, non specificatae

L71

Rosacea
Rosacea

L71.0

Periorálna dermatitída
Dermatitis perioralis

L71.1

Rhinophyma
Rhinophyma

L71.8

Iná rosacea
Rosacea alia

L71.9

Rosacea, bližšie neurčená
Rosacea, non specificata

L72

Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
Cystes folliculares cutis et subcutis

L72.0

Epidermová cysta
Cystis epidermalis

L72.1

Trichilémová cysta
Cystis trichilemmalis

L72.2

Steatocystoma multiplex
Steatocystoma multiplex

L72.8

Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
Cystes folliculares cutis et subcutis, aliae

L72.9

Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
Cystes folliculares cutis et subcutis, non specificatae

L73

Iná choroba vlasových folikulov
Disordines folliculares alii

L73.0

Acne keloid [folliculitis sclerotisans nuchae]
Acnee keloides

L73.1

Pseudofolliculitis barbae
Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Hidradenitis suppurativa
Hidradenitis suppurativa

L73.8

Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená
Disordines folliculares alii, specificati

L73.9

Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená
Disordo folliculares, non specificatus

L74

Choroba ekrinných potných žliaz
Disordines sudoris eccrinae

L74.0

Miliaria rubra
Miliaria rubra

L74.1

Miliaria crystallina
Miliaria crystallina

L74.2

Miliaria profunda
Miliaria profunda

L74.3

Miliaria, bližšie neurčená
Miliaria, non specificata

L74.4

Anhidróza
Anhidrosis

L74.8

Iná choroba ekrinných potných žliaz
Disordines sudoris eccrinae alii

L74.9

Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená
Disordo sudoris eccrinae, non specificatus

L75

Choroba apokrinných potných žliaz
Disordines sudoris apoccrinae

L75.0

Brómhidróza
Bromhidrosis

L75.1

Chrómhidróza
Chromhidrosis

L75.2

Apokrinná miliaria
Miliaria apocrinis

L75.8

Iné choroby apokrinných potných žliaz
Disordines sudoris apoccrinae alii

L75.9

Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená
Disordo sudoris apoccrinae, non specificatus

L80-L99

Iné choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.