MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I20

Angina pectoris
Angina pectoris

I20.0

Nestabilní angina pectoris
Angina pectoris non stabilis

I20.1

Angina pectoris s prokázaným spazmem
Angina pectoris spastica verificata

I20.8

Jiné formy anginy pectoris
Angina pectoris, formae aliae

I20.9

Angina pectoris NS
Angina pectoris, non specificata

I21

Akutní infarkt myokardu
Infarctus myocardii acutus

I21.0

Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus
147
Akutní infarkt myokardu
Transmurální infarkt (akutní):
. přední (stěny) NS
. anteroapikální
. anterolaterální
. anteroseptální
Age
15 léta24+ léta
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I21.1

Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus

I21.2

Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3

Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato

I21.4

Akutní subendokardiální infarkt myokardu
Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I21.9

Akutní infarkt myokardu NS
Infarctus myocardii acutus, non specificatus

I22

Pokračující infarkt myokardu
Infarctus myocardii recidivus

I22.0

Pokračující infarkt myokardu přední stěny
Infarctus myocardii anterioris recidivus

I22.1

Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
Infarctus myocardii inferioris recidivus

I22.8

Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
Infarctus myocardii recidivus, partium aliarum

I22.9

Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
Infarctus myocardii recidivus, partis non specificatae

I23

Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
Complicationes post infarctum cordis acutum

I23.0

Hemoperikard
Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.1

Defekt předsíňového septa
Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.2

Defekt komorového septa
Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.3

Ruptura srdeční stěny
Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4

Ruptura chordae tendineae
Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5

Ruptura papilárního svalu
Ruptura musculi papillaris ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.6

Trombóza předsíně‚ aurikuly a komory
Thrombosis atrii, auriculae atrii et ventriculi cordis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.8

Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
Complicationes post infarctum cordis acutum aliae

I24

Jiné akutní ischemické choroby srdeční
Morbi cordis ishaemici acuti alli

I24.0

Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
Thrombosis coronaria sine infarctu myocardii

I24.1

Dresslerův syndrom
Syndroma Dressler

I24.8

Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční
Morbus cordis ischaemicus acutus, formae aliae

I24.9

Akutní ischemická choroba srdeční NS
Morbus cordis ischaemicus acutus, non specificatus

I25

Chronická ischemická choroba srdeční
Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.0

Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc‚ takto určená
Atherosclerosis cardiovascularis

I25.1

Aterosklerotická choroba srdeční
Morbus cordis atheroscleroticus

I25.2

Starý infarkt myokardu
Infarctus myocardi antea

I25.3

Aneuryzma srdce
Aneurisma cordis

I25.4

Aneuryzma a disekce koronární tepny
Aneurisma arteriae coronariae

I25.5

Ischemická kardiomyopatie
Cardiomyopathia ischaemica

I25.6

Němá ischemie myokardu
Ischaemia myocardii asymptomatica

I25.8

Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
Morbus cordis ischaemicus chronicus, formae aliae

I25.9

Chronická ischemická choroba srdeční NS
Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.