Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I26

Plicní embolie
Embolia pulmonis

I26.0

Plicní embolie s akutním cor pulmonale
Embolia arteriae pulmonalis cum mentione cordis pulmonalis acuti

I26.9

Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
Embolia arteriae pulmonalis sine mentione cordis pulmonalis acuti

I27

Jiné kardiopulmonální nemoci
Morbi cordis pulmonales alii

I27.0

Primární plicní hypertenze
Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis

I27.1

Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
Cor kyphoscolioticum

I27.2

Jiné sekundární plicní hypertenze
Hypertensio pulmonalis secundaria

I27.8

Jiné určené kardiopulmonální nemoci
Morbi cordis pulmonales alii, specificati

I27.9

Kardiopulmonální nemoc NS
Morbus cordis pulmonalis, non specificatus

I28

Jiné nemoci plicních cév
Morbi vasorum pulmonis alii

I28.0

Arteriovenózní píštěl plicních cév
Fistula arteriovenosa pulmonalis

I28.1

Aneuryzma plicní tepny
Aneurisma arteriae pulmonalis
152
Jiné nemoci srdce
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I28.8

Jiné určené nemoci plicních cév
Morbi vasorum pulmonis specificati, alii

I28.9

Nemoc plicních cév NS
Morbus vasorum pulmonis, non specificatus

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.