Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I60

Subarachnoidální krvácení
Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0

Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)

I60.1

Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.2

Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.3

Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.4

Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.5

Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.6

Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.7

Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata

I60.8

Jiné subarachnoidální krvácení
Haemorrhagia subarachnoidalis alia

I60.9

Subarachnoidální krvácení NS
Haemorrhagia subarachnoidalis, non specificata

I61

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení
Haemorrhagia intracerebralis

I61.0

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
Haemorrhagia intracerebralis subcorticalis in hemisphaera

I61.1

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
Haemorrhagia intracerebralis corticalis in hemispahera

I61.2

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

I61.3

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
Haemorrhagia intracerebralis in trunco cerebri
153
Mozkové krvácení
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I61.4

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
Haemorrhagia intracerebralis in cerebello

I61.5

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
Haemorrhagia intracerebralis intraventricularis

I61.6

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
Haemorrhagia intracerebralis locorum multiplicum

I61.8

Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
Haemorrhagia intracerebralis alia

I61.9

Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
Haemorrhagia intracerebralis, non specificata

I62

Jiné neúrazové nitrolební krvácení
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia

I62.0

Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
Haemorrhagia subduralis (acuta)(non traumatica)

I62.1

Neúrazové extradurální krvácení
Haemorrhagia extraduralis non traumatica

I62.9

Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata

I63

Mozkový infarkt
Infarctus cerebri

I63.0

Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis

I63.1

Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis

I63.2

Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkovýchtepen
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus

I63.3

Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri

I63.4

Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri

I63.5

Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae cerebri non specificatam

I63.6

Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou‚ nehnisavou
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem

I63.8

Jiný mozkový infarkt
Infarctus cerebri alius

I63.9

Mozkový infarkt NS
Infarctus cerebri, non specificatus

I64

Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

I65

Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončícímozkovým infarktem
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctu cerebri

I65.0

Okluze a stenóza tepny vertebrální
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis

I65.1

Okluze a stenóza tepny bazilární
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis

I65.2

Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis

I65.3

Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)

I65.8

Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9

Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata

I66

Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen nekončící mozkovýminfarktem
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu

I66.0

Okluze a stenóza střední mozkové tepny
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.1

Okluze a stenóza přední mozkové tepny
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris

I66.2

Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris

I66.3

Okluze a stenóza mozečkových tepen
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli

I66.4

Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
Occlusio arteriae cerebri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)

I66.8

Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia

I66.9

Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata

I67

Jiná cévní onemocnění mozku
Morbi cerebrovasculares alli

I67.0

Natržení (disekce) mozkových tepen‚ bez roztržení
Dissectio arteriarum cerebralium sine ruptura

I67.1

Mozkové aneuryzma – výduť‚ bez roztržení
Aneurysma cerebri, non ruptum

I67.2

Mozková ateroskleróza
Atherosclerosis cerebri

I67.3

Progresivní cévní leukoencefalopatie
Leucoencephalopathia vascularis progressiva

I67.4

Hypertenzní encefalopatie
Encephalopathia hypertensiva

I67.5

Nemoc moyamoya
Morbus Moyamoya

I67.6

Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

I67.7

Mozková arteritida nezařazená jinde
Arteritis cerebri non alibi classificata

I67.8

Jiná určená cévní onemocnění mozku
Morbi cerebrovasculares specificati, alii

I67.9

Cévní onemocnění mozku NS
Morbus cerebrovascularis, non specificatus

I68*

Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0*

Mozková amyloidní angiopatie (E85.–+)
Angiopathia cerebri amyloides

I68.1*

Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
Arteritis cerebri in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I68.2*

Mozková arteritida při jiných nemocech zařazených jinde
Arteritis cerebri in morbis aliis alibi classificatis

I68.8*

Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
Morbi cerebrovasculares alii in morbis alibi classificatis

I69

Následky cévních nemocí mozku
Sequelae morbi cerebrovascularis

I69.0

Následky subarachnoidálního krvácení
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis

I69.1

Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
Sequelae haemorrhagiae cerebri

I69.2

Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
Sequelae haemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae

I69.3

Následky mozkového infarktu
Sequelae infarctus cerebri

I69.4

Následky cévní mozkové příhody (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae

I69.8

Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
Sequelae morbi cerebrovascularis alterius non specificati

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.