Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I70

Ateroskleróza
Atherosclerosis

I70.0

Ateroskleróza aorty
Atherosclerosis aortae

I70.1

Ateroskleróza ledvinné (renální) tepny
Atherosclerosis arteriae renalis

I70.2

Ateroskleróza končetinových tepen
Atherosclerosis arteriarum extremitatum

I70.8

Ateroskleróza jiných tepen
Atherosclerosis arteriarum aliarum

I70.9

Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
Atherosclerosis generalisata, non specificata

I71

Výduť aorty [aneurysma aortae] a disekce
Aneurysma et dissectio aortae

I71.0

Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
Dissectio aortae [quaelibet pars]

I71.1

Aneuryzma hrudní aorty‚ roztržené
Aneurysma aortae thoracicalis ruptum

I71.2

Aneuryzma hrudní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum

I71.3

Aneuryzma břišní aorty‚ roztržené
Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.4

Aneuryzma břišní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

I71.5

Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ roztržené
Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum
160
Jiné nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I71.6

Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ bez zmínky o ruptuře
Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.8

Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ roztržené
Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum

I71.9

Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ bez zmínky o ruptuře
Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum

I72

Jiné výdutě (aneuryzmata) a disekce
Aneurysmata et dissectio alia

I72.0

Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.1

Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis superioris

I72.2

Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
Aneurysma et dissectio arteriae renalis

I72.3

Aneuryzma a disekce pánevní tepny
Aneurysma et dissectio arteriae iliacae

I72.4

Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

I72.5

Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
Aneurysma et dissectio arteriarum praecerebralium aliarum

I72.6

Aneuryzma a disekce vertebrální tepny

I72.8

Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
Aneurysma et dissectio arteriarum aliarum specificatarum

I72.9

Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
Aneurysma et dissectio arteriae, loco non specificato

I73

Jiné nemoci periferních cév
Morbi vasorum periphericorum alii

I73.0

Raynaudův syndrom
Syndroma Raynaud

I73.1

Trombangiitis obliterans [Buergerova]
Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I73.8

Jiné určené nemoci periferních cév
Morbi vasorum perifericorum specificati, alii

I73.9

Nemoc periferních cév NS
Morbus vasorum perifericorum, non specificatus

I74

Tepenný vmetek (arteriální embolie) a trombóza
Embolia et thrombosis arteriarum

I74.0

Embolie a trombóza břišní aorty
Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.1

Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
Embolia et thrombosis partium aortae aliarum et non specificatarum

I74.2

Embolie a trombóza tepen horních končetin
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.3

Embolie a trombóza tepen dolních končetin
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4

Embolie a trombóza tepen končetin NS
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.5

Embolie a trombóza pánevní tepny
Embolia et thrombosis arteriae iliacae

I74.8

Embolie a trombóza jiných tepen
Embolia et thrombosis arteriarum aliarum

I74.9

Embolie a trombóza neurčené tepny
Embolia et thrombosis arteriae non specificatae

I77

Jiná onemocnění tepen a tepének
Morbi arteriales et arteriolares alli

I77.0

Arteriovenózní píštěl‚ získaná
Fistula arteriovenosa acquisita

I77.1

Zúžení (striktura) tepny
Stricturae arteriae

I77.2

Roztržení (ruptura) tepny
Ruptura arteriae

I77.3

Tepenná fibromuskulární dysplázie
Dysplasio fibromuscularis arterialis

I77.4

Syndrom komprese tepny břišní
Syndroma compressionis arteriae coeliacae

I77.5

Nekróza tepny
Necrosis arteriae

I77.6

Arteritida NS
Arteritis, non specificata

I77.8

Jiná určená onemocnění tepen a tepének
Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii

I77.9

Onemocnění tepen a tepének NS
Morbus arterialis et arteriolaris, non specificatus

I78

Nemoci vlásečnic
Morbi vasorum capillarium

I78.0

Dědičná hemoragická teleangiektázie
Telangiectasia haemorrhagica hereditaria

I78.1

Névus‚ nenádorový
Naevus, non neoplasticus

I78.8

Jiné nemoci vlásečnic
Morbi vasorum capillarium alii

I78.9

Nemoc vlásečnic NS
Morbus capillarius, non specificatus

I79*

Onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis alibi classificatis

I79.0*

Aneuryzma aorty při nemocech zařazených jinde
Aneurysma aortae in morbis alibi classificatis

I79.1*

Aortitida při nemocech zařazených jinde
Aortitis in morbis alibi classificatis

I79.2*

Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
Angiopathia peripherica in morbis alibi classificatis

I79.8*

Jiná onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.