Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

I95

Hypotenze
Hypotensio arterialis

I95.0

Idiopatická hypotenze
Hypotensio arterialis idiopathica

I95.1

Ortostatická hypotenze
Hypotensio arterialis orthostatica
164
Jiné nemoci oběhové soustavy
Hypotenze posturální
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I95.2

Hypotenze způsobená léčivy
Hypotensio arterialis medicamentosa

I95.8

Jiná hypotenze
Hypotensio arterialis alia

I95.9

Hypotenze NS
Hypotensio arterialis, non specificata

I97

Stavy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
Morbi systematis circulatorii postprocedurales, non alibi classificati

I97.0

Postkardiotomický syndrom
Syndroma post cardiotomiam

I97.1

Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
Disordines post cardiotomiam functionales alii

I97.2

Postmastektomický lymfedém
Syndroma lymphoedematis post mastectomiam

I97.8

Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
Morbi systematis circulatorii postprocedurales alii, non alibi classificati

I97.9

Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
Morbus systematis circulatorii postproceduralis, non specificatus

I98*

Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Morbi systematis circulatorii alii in morbis alibi classificatis

I98.0*

Kardiovaskulární syfilis
Syphilis cardiovascularis

I98.1*

Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazenýchjinde
Morbi cardiovasculares in morbis infectives et parasitariis aliis alibi classificatis

I98.2*

Jícnové varixy bez krvácení při nemocech zařazených jinde
Varices oesophagi sine haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.3*

Jícnové varixy s krvácením při nemocech zařazených jinde
Varices oesophagi cum haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.8*

Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Morbi systematis circulatorii specificati, alii in morbis alibi classificatis

I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Morbi systematis circulatorii alii et non specificati

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.