MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

J00-J06

Akutní infekce horních dýchacích cest

J09-J18

Chřipka a zánět plic (pneumonie)

J09

Chřipka způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickýmchřipkovým virem
Influenza, virus identificatum

J10

Chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem
Influenza, virus influencae aliud identificatum

J10.0

Chřipka se zánětem plic‚ jiný sezónní chřipkový virus identifikován
Influenza cum pneumonia, virus influenca aliud identificatum

J10.1

Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ sezónní chřipkový virus identifikován
Influenza cum symptomatis respiratoriis allis, virus influenzae aliud identificatum

J10.8

Chřipka s jinými projevy‚ sezónní chřipkový virus identifikován
Influenza cum symptomatis allis, virus influenzae aliud identificatum

J11

Chřipka‚ virus neidentifikován
Influenza, virus non identificatum

J11.0

Chřipka se zánětem plic‚ virus neidentifikován
Influenza cum pneumonia, virus non identificatum

J11.1

Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ virus neidentifikován
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum
168
Chřipka
Chřipka – influenza NS
Chřipková(-ý):
. akutní infekce horních dýchacích cest NS nebo specifický virus neidentifikován
. laryngitida
. faryngitida
. pohrudniční výpotek
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

J11.8

Chřipka s jinými projevy‚ virus neidentifikován
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum

J12

Virový zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde
Pneumonia viralis, non alibi classificata

J12.0

Adenovirová pneumonie
Pneumonia adenoviralis

J12.1

Pneumonie způsobená respiračním syncytiálním virem
Pneumonia viralis syncytialis

J12.2

Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
Pneumonia viralis parainfluenzae

J12.3

Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
Pneumonia viralis hMPV

J12.8

Jiná virová pneumonie
Pneumonia viralis, alia

J12.9

Virová pneumonie NS
Pneumonia viralis, non specificata

J13

Zánět plic‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Pneumonia per Streptococcum pneumoniae

J14

Zánět plic‚ původce: Haemophilus influenzae
Pneumonia per Haemophilum influenzae

J15

Bakteriální zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde
Pneumonia bacterialis, non alibi classificata

J15.0

Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
Pneumonia per Klebsiellam pneumoniae

J15.1

Pneumonie způsobená Pseudomonádami
Pneumonia per Pseudomonadem

J15.2

Pneumonie způsobená Stafylokokem
Pneumonia staphylococcica

J15.3

Pneumonie způsobená Streptokokem skupiny B
Pneumonia streptococcica B

J15.4

Pneumonie způsobená jinými streptokoky
Pneumonia streptococcica alia

J15.5

Pneumonie způsobená Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli

J15.6

Pneumonie způsobená jinou gramnegativní bakterií
Pneumonia bacterialis, gram-negativa-aerobica

J15.7

Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
Pneumonia per Mycoplasmam pneumoniae

J15.8

Jiný bakteriální zánět plic
Pneumonia bacterialis alia

J15.9

Bakteriální zánět plic NS
Pneumonia bacterialis, non specificata

J16

Zánět plic (pneumonie) způsobený jinými infekčními organismy nezařazenýjinde
Pneumonia propter organismos infectivos alios, non alibi classificata

J16.0

Chlamydiová pneumonie
Pneumonia chlamydialis

J16.8

Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
Pneumonia propter organismos infectivos alios specificatos

J17*

Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde
Pneumonia in morbis alibi classificatis

J17.0*

Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Pneumonia in morbis bacterialibus alibi classificatis

J17.1*

Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
Pneumonia in morbis viralibus alibi classificatis

J17.2*

Pneumonie při mykózách zařazených jinde
Pneumonia in morbis mycoticis

J17.3*

Pneumonie při parazitárních nemocech zařazených jinde
Pneumonia in morbis parasitariis

J17.8*

Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
Pneumonia in morbis aliis alibi classificatis

J18

Pneumonie‚ původce NS
Pneumonia per microorganismum non specificatum

J18.0

Bronchopneumonie NS
Bronchopneumonia, non specificata

J18.1

Laloková pneumonie NS
Pneumonia lobaris, non specificata

J18.2

Hypostatická pneumonie NS
Pneumonia hypostatica, non specificata

J18.8

Jiná pneumonie‚ původce NS
Pneumonia alia per microorganismum non specificatum

J18.9

Pneumonie NS
Pneumonia, non specificata

J20-J22

Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí

J30-J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

J40-J47

Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí

J60-J70

Nemoci plic způsobené zevními činiteli

J80-J84

Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium

J85-J86

Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí

J90-J94

Jiné nemoci pohrudnice

J95-J99

Jiné nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.