MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

J00-J06

Akutní infekce horních dýchacích cest

J09-J18

Chřipka a zánět plic (pneumonie)

J20-J22

Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí

J30-J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

J30

Vazomotorická a alergická rýma [rhinitis]
Rhinitis vasomotoria et rhinitis allergica

J30.0

Vazomotorická rýma
Rhinitis vasomotoria

J30.1

Alergická rýma způsobená pylem
Rhinitis allergica pollinosa

J30.2

Jiná sezónní alergická rýma
Rhinitis allergica saesonalis alia

J30.3

Jiná alergická rýma
Rhinitis allergica alia

J30.4

Alergická rýma NS
Rhinitis allergica, non specificata

J31

Chronická rýma‚ chronický zánět nosohltanu a hltanu
Rhinitis, nasopharingitis et pharyngitis chronica

J31.0

Chronická rýma [rhinitis chronica]
Rhinitis chronica

J31.1

Chronický zánět nosohltanu [nasopharyngitis chronica]
Nasopharyngitis chronica

J31.2

Chronický zánět hltanu [pharyngitis chronica]
Pharyngitis chronica

J32

Chronický zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis chronica]
Sinusitis chronica

J32.0

Chronický zánět čelistní dutiny
Sinusitis maxillaris chronica

J32.1

Chronický zánět čelní dutiny
Sinusitis frontalis chronica

J32.2

Chronický zánět čichové dutiny
Sinusitis ethmoidalis chronica

J32.3

Chronický zánět klínové dutiny
Sinusitis sphenoidalis chronica

J32.4

Pansinusitida (chronická)
Pansinusitis chronica

J32.8

Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
Sinusitis chronica alia

J32.9

Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
Sinusitis chronica, non specificata

J33

Nosní polypy
Polypus nasalis

J33.0

Polyp nosní dutiny
Polypus cavi nasi

J33.1

Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
Degeneratio sinus nasi polypoidea

J33.8

Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
Polypi sinus alius
172
Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Polyp sinu:
. akcesorního
. etmoidálního
. maxilárního
. sfenoidálního
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

J33.9

Nosní polyp NS
Polypus nasalis non specificatus

J34

Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Disordines nasi et sinuum nasi alii

J34.0

Absces‚ furunkl a karbunkl nosu
Abscessus, furunculus et carbunculus nasi

J34.1

Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
Cystis et mucocele sinuum nasi

J34.2

Vybočení nosní přepážky
Deviatio septi nasi

J34.3

Hypertrofie nosních skořep
Hypertrophia concharum nasalium

J34.8

Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Disordines nasi et sinuum nasi alii, specificati

J35

Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
Morbi tonsillarum et vegetationum adenoidium chronici

J35.0

Chronický zánět mandlí – chronická tonzilitida [tonsillitis chronica]
Tonsillitis chronica

J35.1

Hypertrofie mandlí
Hypertrophio tonsillarum

J35.2

Hypertrofie adenoidní tkáně
Hyperthrophio adenoides

J35.3

Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
Hypertrophio tonsillarum cum vegetatione adenoidium

J35.8

Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
Morbi tonsillarum et vegetationum adenoidium chronici alii

J35.9

Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
Morbus tonsillarum et vegetationum adenoidium chronicus, non specificatus

J36

Peritonzilární absces [abscessus peritonsillaris]
Abscessus peritonsillaris

J37

Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
Laryngitis et laryngotracheitis chronica

J37.0

Chronická laryngitida [laryngitis chronica]
Laryngitis chronica

J37.1

Chronická laryngotracheitida [laryngotracheitis chronica]
Laryngotracheitis chronica

J38

Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
Morbi plicarum vocalium et laryngis, non alibi classificati

J38.0

Obrna hlasivek a hrtanu
Paralysis plicarum vocalium et laryngis

J38.1

Polyp hlasivky a hrtanu
Polypus plicae vocalis et laryngis

J38.2

Uzly hlasivek
Noduli plicarum vocalium

J38.3

Jiné nemoci hlasivek
Morbi plicarum vocalium alii

J38.4

Edém hrtanu
Oedema laryngis

J38.5

Laryngeální spazmus
Spasmus laryngis

J38.6

Zúžení – stenóza – hrtanu
Stenosis laryngis

J38.7

Jiné nemoci hrtanu
Morbi laryngis alii

J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest
Morbi tractus respiratorii superioris alii

J39.0

Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus

J39.1

Jiný absces hltanu
Abscessus pharyngis alius

J39.2

Jiné nemoci hltanu
Morbi pharyngis alii

J39.3

Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest‚ neurčené lokalizace
Reactio tractus respiratorii superioris hypersensitiva, loci non specificati

J39.8

Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
Morbi tractus respiratorii superioris alii, specificati

J39.9

Nemoc horních dýchacích cest NS
Morbus tractus respiratorii superioris, non specificatus

J40-J47

Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí

J60-J70

Nemoci plic způsobené zevními činiteli

J80-J84

Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium

J85-J86

Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí

J90-J94

Jiné nemoci pohrudnice

J95-J99

Jiné nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.