MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

K00-K14

Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí

K20-K31

Nemoci jícnu‚ žaludku a dvanáctníku

K35-K38

Nemoci červovitého přívěsku (apendixu)

K40-K46

Kýly

K50-K52

Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva (enteritida a kolitida)

K55-K64

Jiné nemoci střev

K55

Vaskulární onemocnění střeva
Morbi intestini vasculares

K55.0

Akutní vaskulární onemocnění střeva
Morbi intestini vasculares acuti

K55.1

Chronická vaskulární onemocnění střeva
Morbi intestini vasculares chronici

K55.2

Angiodysplázie tračníku
Angiodysplasia coli

K55.8

Jiná vaskulární onemocnění střeva
Morbi intestini vasculares alii

K55.9

Vaskulární onemocnění střeva NS
Morbus intestini vascularis, non specificatus

K56

Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

K56.0

Paralytický ileus
Ileus paralyticus

K56.1

Intususcepce
Incarceratio

K56.2

Volvulus
Volvulus

K56.3

Ileus způsobený žlučovým kamenem
Ileus cholelithiatica

K56.4

Jiné ucpání střeva
Impactio intestini alia

K56.5

Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
Adhaesiones intestini obstructionales

K56.6

Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
Ileus alius, non specificatus

K56.7

Ileus NS
Ileus, non specificatus

K57

Divertikulární nemoc střeva
Diverticulosis intestini

K57.0

Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu

K57.1

Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu

K57.2

Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
Diverticulosis coli perforans cum abscessu

K57.3

Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Diverticulosis coli non perforans cum abscessu

K57.4

Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
Diverticulosis intestini tenuis et coli perforans cum abscessu

K57.5

Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Diverticulosis intestini tenuis et coli non perforans sine abscessu

K57.8

Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, perforans cum abscessu

K57.9

Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, non perforans sine abscessu

K58

Syndrom dráždivého střeva
Syndroma intestini irritabilis

K58.0

Syndrom dráždivého střeva s průjmem
Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58.9

Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

K59

Jiné funkční střevní poruchy
Dysfunctiones intestinales aliae

K59.0

Zácpa
Opstipatio

K59.1

Funkční průjem
Diarrhoea functionalis

K59.2

Neurogenní střevo nezařazené jinde
Intestinum neurogenes non alibi classificatum

K59.3

Megakolon nezařazené jinde
Megacolon, non alibi classificatum

K59.4

Řitní spazmus
Spasmus analis

K59.8

Jiné určené funkční poruchy střev
Dysfunctiones intestinales aliae, specificati

K59.9

Funkční střevní poruchy NS
Dysfunctio intestinalis, non specificatus

K60

Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
Fissura et fistula regionis analis et rectalis

K60.0

Akutní řitní trhlina
Fissura ani acuta

K60.1

Chronická řitní trhlina
Fissura ani chronica

K60.2

Řitní trhlina NS
Fissura ani, non specificata

K60.3

Řitní píštěl
Fistula ani

K60.4

Konečníková píštěl
Fistula recti

K60.5

Anorektální píštěl
Fistula anorectalis

K61

Absces řitní a konečníkové krajiny
Abscessus regionis analis et rectalis

K61.0

Absces řiti
Abscessus ani

K61.1

Absces konečníku
Abscessus recti

K61.2

Anorektální absces
Abscessus anorectalis

K61.3

Ischiorektální absces
Abscessus ischiorectalis

K61.4

Intrasfinkterický absces
Abscessus intrasphinctericus

K62

Jiné nemoci řiti a konečníku
Morbi ani et morbi recti alii

K62.0

Polyp řiti
Polypus ani

K62.1

Polyp konečníku
Polypus recti

K62.2

Anální prolaps (výhřez)
Prolapsus ani

K62.3

Výhřez konečníku [prolapsus recti]
Prolapsus recti

K62.4

Stenóza řiti a konečníku
Stenosis ani et recti

K62.5

Krvácení z řiti a konečníku
Haemorrhagia ani et recti

K62.6

Vřed řiti a konečníku
Ulcus ani et recti

K62.7

Radiační proktitida
Proctitis radiationalis

K62.8

Jiné určené nemoci řiti a konečníku
Morbi ani et recti alii specificati

K62.9

Nemoc řiti a konečníku NS
Morbus ani et recti, non specificatus

K63

Jiné nemoci střev
Morbi intestini alii

K63.0

Absces střeva
Abscessus intestini

K63.1

Perforace střeva (neúrazová)
Perforatio intestini (non traumatica)

K63.2

Píštěl střeva
Fistula intestini

K63.3

Vřed střeva
Ulcus intestini

K63.4

Enteroptóza
Enteroptosis

K63.5

Polyp tlustého střeva
Polypus coli

K63.8

Jiné určené nemoci střeva
Morbi intestini alii, specificati

K63.9

Nemoc střeva NS
Morbus intestini, non specificatus

K64

Hemoroidy a perianální žilní trombóza

K64.0

Hemoroidy prvního stupně

K64.1

Hemoroidy druhého stupně

K64.2

Hemoroidy třetího stupně

K64.3

Hemoroidy čtvrtého stupně

K64.4

Reziduální hemoroidální kožní protuberance

K64.5

Perianální žilní trombóza

K64.8

Jiné určené hemoroidy

K64.9

Hemoroidy NS

K65-K67

Nemoci peritonea (pobřišnice)

K70-K77

Nemoci jater

K80-K87

Nemoci žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní

K90-K93

Jiné nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.