MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N00-N08

Nemoci glomerulů

N00

Akutní nefritický syndrom
Syndroma nephritica acuta

N00.0

Akutní nefritický syndrom, menší glomerulární abnormalita
Syndroma nephritica acuta, laesiones glomerulares minores

N00.1

Akutní nefritický syndrom, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N00.2

Akutní nefritický syndrom, difuzní membranózní glomerulonefritida
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranosa diffusa

N00.3

Akutní nefritický syndrom, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N00.4

Akutní nefritický syndrom, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N00.5

Akutní nefritický syndrom, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N00.6

Akutní nefritický syndrom, nemoc denzních depozit
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N00.7

Akutní nefritický syndrom, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis extracapillaris

N00.8

Akutní nefritický syndrom, jiné
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis proliferativa

N00.9

Akutní nefritický syndrom, ns
Syndroma nephritica acuta, glomerulonephritis, non specificata

N01

Rychle progredující nefritický syndrom
Syndroma nephriticum progressivum peracutum

N01.0

Rychle progredující nefritický syndrom, menší glomerulární abnormalita
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, laesiones glomerulares minores

N01.1

Rychle progredující nefritický syndrom, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N01.2

Rychle progredující nefritický syndrom, difuzní membranózní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N01.3

Rychle progredující nefritický syndrom, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N01.4

Rychle progredující nefritický syndrom, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N01.5

Rychle progredující nefritický syndrom, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N01.6

Rychle progredující nefritický syndrom, nemoc denzních depozit
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N01.7

Rychle progredující nefritický syndrom, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis extracapillaris

N01.8

Rychle progredující nefritický syndrom, jiné
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis proliferativa

N01.9

Rychle progredující nefritický syndrom, ns
Syndroma nephriticum progressivum peracutum, glomerulonephritis, non specificata

N02

Recidivující a přetrvávající hematurie
Haematuria recidiva et persistens

N02.0

Recidivující a přetrvávající hematurie, menší glomerulární abnormalita
Haematuria recidiva et persistens, laesiones glomerulares minores

N02.1

Recidivující a přetrvávající hematurie, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N02.2

Recidivující a přetrvávající hematurie, difuzní membranózní glomerulonefritida
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranosa diffusa

N02.3

Recidivující a přetrvávající hematurie, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N02.4

Recidivující a přetrvávající hematurie, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N02.5

Recidivující a přetrvávající hematurie, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N02.6

Recidivující a přetrvávající hematurie, nemoc denzních depozit
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N02.7

Recidivující a přetrvávající hematurie, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis extracapillaris

N02.8

Recidivující a přetrvávající hematurie, jiné
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis proliferativa

N02.9

Recidivující a přetrvávající hematurie, ns
Haematuria recidiva et persistens, glomerulonephritis, non specificata

N03

Chronický nefritický syndrom
Syndroma nephriticum chronicum

N03.0

Chronický nefritický syndrom, menší glomerulární abnormalita
Syndroma nephriticum chronicum, laesiones glomerulares minores

N03.1

Chronický nefritický syndrom, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N03.2

Chronický nefritický syndrom, difuzní membranózní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N03.3

Chronický nefritický syndrom, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N03.4

Chronický nefritický syndrom, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N03.5

Chronický nefritický syndrom, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N03.6

Chronický nefritický syndrom, nemoc denzních depozit
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N03.7

Chronický nefritický syndrom, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis extracapillaris

N03.8

Chronický nefritický syndrom, jiné
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis proliferativa

N03.9

Chronický nefritický syndrom, ns
Syndroma nephriticum chronicum, glomerulonephritis, non specificata

N04

Nefrotický syndrom
Syndroma nephroticum

N04.0

Nefrotický syndrom, menší glomerulární abnormalita
Syndroma nephroticum, laesiones glomerulares minores

N04.1

Nefrotický syndrom, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N04.2

Nefrotický syndrom, difuzní membranózní glomerulonefritida
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N04.3

Nefrotický syndrom, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N04.4

Nefrotický syndrom, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N04.5

Nefrotický syndrom, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N04.6

Nefrotický syndrom, nemoc denzních depozit
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N04.7

Nefrotický syndrom, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis extracapillaris

N04.8

Nefrotický syndrom, jiné
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis proliferativa

N04.9

Nefrotický syndrom, ns
Syndroma nephroticum, glomerulonephritis, non specificata

N05

Neurčený nefritický syndrom
Syndroma nephriticum non specificatum

N05.0

Neurčený nefritický syndrom, menší glomerulární abnormalita
Syndroma nephriticum non specificatum, laesiones glomerulares minores

N05.1

Neurčený nefritický syndrom, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N05.2

Neurčený nefritický syndrom, difuzní membranózní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranosa diffusa

N05.3

Neurčený nefritický syndrom, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N05.4

Neurčený nefritický syndrom, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N05.5

Neurčený nefritický syndrom, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N05.6

Neurčený nefritický syndrom, nemoc denzních depozit
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N05.7

Neurčený nefritický syndrom, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis extracapillaris

N05.8

Neurčený nefritický syndrom, jiné
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis proliferativa

N05.9

Neurčený nefritický syndrom, ns
Syndroma nephriticum non specificatum, glomerulonephritis, non specificata

N06

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N06.0

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, menší glomerulární abnormalita
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, laesiones glomerulares minores

N06.1

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N06.2

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, difuzní membranózní glomerulonefritida
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N06.3

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N06.4

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N06.5

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N06.6

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, nemoc denzních depozit
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N06.7

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis extracapillaris

N06.8

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, jiné
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis proliferativa

N06.9

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením, ns
Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata, glomerulonephritis, non specificata

N07

Dědičná nefropatie nezařazená jinde
Nephropathia hereditaria non alibi classificata

N07.0

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, menší glomerulární abnormalita
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, laesiones glomerulares minores

N07.1

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, ložiskové a segmentální glomerulární léze
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis focalis et segmentalis

N07.2

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, difuzní membranózní glomerulonefritida
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranosa diffusa

N07.3

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa

N07.4

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa

N07.5

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa

N07.6

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, nemoc denzních depozit
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2

N07.7

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, difuzní srpkovitá glomerulonefritida
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis extracapillaris

N07.8

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, jiné
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis proliferativa

N07.9

Dědičná nefropatie nezařazená jinde, ns
Nephropathia hereditaria non alibi classificata, glomerulonephritis, non specificata

N08*

Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
Glomerulonephropathia in morbis alibi classificatis

N08.0*

Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Glomerulonephropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N08.1*

Glomerulární poruchy při novotvarech
Glomerulonephropathia neoplastica

N08.2*

Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity
Glomerulonephropathia in morbis sanguinis et disordinibus systematis imunologicis

N08.3*

Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2na čtvrtém místě)
Glomerulonephropathia diabetica (E10-E14 sa zajedničkim četvrtim mestom .2)

N08.4*

Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Glomerulonephropathia in morbis glandularum endocrinarum nutritionis et metabolismi

N08.5*

Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
Glomerulonephropathia in morbis textus connexivi systemicis

N08.8*

Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
Glomerulonephropathia in morbis aliis alibi classificatis

N10-N16

Tubulo-intersticiální nemoci ledvin

N17-N19

Selhání ledvin

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Jiné nemoci ledvin a močovodů

N30-N39

Jiné nemoci močové soustavy

N40-N51

Nemoci mužských pohlavních orgánů

N60-N64

Nemoci prsu

N70-N77

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů

N80-N98

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí

N99

Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.