MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N00-N08

Nemoci glomerulů

N10-N16

Tubulo-intersticiální nemoci ledvin

N17-N19

Selhání ledvin

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Jiné nemoci ledvin a močovodů

N30-N39

Jiné nemoci močové soustavy

N40-N51

Nemoci mužských pohlavních orgánů

N40

Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]
Hyperplasia prostatae

N41

Zánětlivé nemoci prostaty
Morbi inflammatorii prostatae

N41.0

Akutní prostatitida
Prostatitis acuta

N41.1

Chronická prostatitida
Prostatitis chronica

N41.2

Absces prostaty
Abscessus prostatae

N41.3

Prostatocystitida
Prostatocystitis

N41.8

Jiné zánětlivé nemoci prostaty
Morbi inflammatorii prostatae alii

N41.9

Zánětlivé nemoci prostaty NS
Morbus inflammatorius prostatae non specificatus

N42

Jiná onemocnění prostaty
Disordines prostatae alii

N42.0

Kámen prostaty
Calculus prostatae

N42.1

Překrvení nebo krvácení prostaty
Congestio et haemorrhagia prostatae

N42.2

Atrofie prostaty
Atrophia prostatae

N42.3

Dysplázie prostaty
Dysplasia prostatae

N42.8

Jiná určená onemocnění prostaty
Disordines prostatae alii, specificati

N42.9

Onemocnění prostaty NS
Disordo prostatae, non specificatus

N43

Hydrokéla a spermatokéla
Hydrocele et spermatocele

N43.0

Opouzdřená hydrokéla
Hydrocele cystica

N43.1

Infikovaná hydrokéla
Hydrocele infectiva

N43.2

Jiná hydrokéla
Hydrocele alia

N43.3

Hydrokéla NS
Hydrocele, non specificata

N43.4

Spermatokéla
Spermatocele

N44

Torze varlete
Torsio testis

N45

Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)
Orchitis et epididymitis

N45.0

Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu

N45.9

Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu

N46

Mužská neplodnost
Sterilitas masculina

N47

Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza
Praeputium redundans, phimosis et paraphimosis

N48

Jiné poruchy pyje
Disordines penis alii

N48.0

Leukoplakie pyje
Leucoplakia penis

N48.1

Balanopostitida
Balanopostithis

N48.2

Jiná zánětlivá onemocnění pyje
Disordines penis inflamatorii alii

N48.3

Priapismus
Priapismus

N48.4

Impotence organického původu
Impotentia organica

N48.5

Vřed pyje
Ulcus penis

N48.6

Induratio penis plastica
Induratio penis plastica

N48.8

Jiná určená onemocnění pyje
Disordines penis alii, specificati

N48.9

Porucha pyje NS
Disordo penis, non specificatus

N49

Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů nezařazená jinde
Disordines inflammatorii genitaliorum masculinorum, non alibi classificati

N49.0

Zánětlivá onemocnění semenných váčků
Disordines inflammatorii vesicae seminalis

N49.1

Zánětlivá onemocnění semenného provazce‚ tunicae vaginalis a chámovodu
Disordines inflammatorii funiculi spermatici, tunicae vaginalis et vasis deferentis

N49.2

Zánětlivá onemocnění šourku
Disordines inflammatorii scroti

N49.8

Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
Disordines inflammatorii genitaliorum masculinorum aliorum specificatorum

N49.9

Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
Disordo inflammatoria organi genitalis masculini non specificati

N50

Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
Disordines genitaliorum masculinorum alii

N50.0

Atrofie varlete
Atrophia testis

N50.1

Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
Disordines genitaliorum masculinorum vasculares

N50.8

Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
Disordines genitaliorum masculinorum alii, specificati

N50.9

Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
Disordo genitaliorum masculinorum, non specificatus

N51*

Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
Disordines organorum genitalium masculinorum in morbis alibi classificatis

N51.0*

Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
Disordines prostatae in morbis alibi classificatis

N51.1*

Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
Disordines testis et epididymidis in morbis alibi classificatis

N51.2*

Balanitida při nemocech zařazených jinde
Balanitis in morbis alibi classificatis

N51.8*

Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
Disordines genitaliorum masculionorum alii in morbis alibi classificatis

N60-N64

Nemoci prsu

N70-N77

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů

N80-N98

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí

N99

Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.