Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L20

Atopowe zapalenie skóry
Dermatitis atopica

L20.0

Świerzbiączka skazowa Besniera
Prurigo Besnier

L20.8

Inne postacie atopowego zapalenia skóry
Dermatitis atopica alia

L20.9

Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone
Dermatitis atopica, non specifica

L21

Łojotokowe zapalenie skóry
Dermatitis seborrhoeica

L21.0

Łojotok głowy
Dermatitis seborrhoeica capitis

L21.1

Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
Dermatitis seborrhoeica infantilis

L21.8

Inne postacie łojotokowego zapalenia skóry
Dermatitis seborrhoeica alia

L21.9

Łojotokowe zapalenie skóry, nieokreślone
Dermatitis seborrhoeica, non specificata

L22

Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry
Diaper [napkin] dermatitis

L23

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Dermatitis contacta allergica

L23.0

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami
Dermatitis contacta allergica metallogenes

L23.1

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez substancje klejące
Dermatitis contacta allergica propter materias adhaesivas

L23.2

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki
Dermatitis contacta allergica cosmeticogenes

L23.3

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Dermatitis contacta allergica medicamentosa

L23.4

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez barwniki
Dermatitis contacta allergica colorogenes

L23.5

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Dermatitis contacta allergica propter chemicalias alias

L23.6

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt pokarmów ze skórą
Dermatitis contacta allergica alimentaria

L23.7

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
Dermatitis contacta allergica plantogenes, praeter plantas nutritivas

L23.8

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
Dermatitis contacta allergica propter agentes alios

L23.9

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Dermatitis contacta allergica, causae non specificatae.

L24

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
Dermatitis contacta irritans

L24.0

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami
Dermatitis contacta irritans detergentogenes

L24.1

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami
Dermatitis contacta irritans oleogenes et unguentogenes

L24.2

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rozpuszczalniki
Dermatitis contacta irritans solventogenes

L24.3

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kosmetyki
Dermatitis contacta irritans cosmeticogens

L24.4

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt leków ze skórą
Dermatitis contacta irritans medicamentosa

L24.5

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne środki chemiczne
Dermatitis contacta irritans chemicalis

L24.6

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
Dermatitis contacta irritans alimentaria

L24.7

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
Dermatitis contacta irritans plantogenes, praeter plantas nutritivas

L24.8

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne czynniki
Dermatitis contacta irritans propter agentes alios

L24.9

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia o nieokreślonej przyczynie
Dermatitis contacta irritans causae non specificatae

L25

Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
Dermatitis contacta, non specificata

L25.0

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki
Dermatitis contacta cosmeticogens, non specificata

L25.1

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Dermatitis contacta medicamentosa, non specificata

L25.2

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez barwniki
Dermatitis contacta colorogenes, non specificata

L25.3

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Dermatitis contacta chemicalis alia, non specificata

L25.4

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
Dermatitis contacta alimentaria, non specificata

L25.5

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
Dermatitis contacta plantogenes, praeter plantas nutritivas, non specificata

L25.8

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
Dermatitis contacta propter agentes alios, non specificata

L25.9

Nieokreślone zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Dermatitis contacta, causae non specificatae

L26

Złuszczające zapalenie skóry
Dermatitis exfoliativa

L27

Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju
Dermatitis propter materiam consumptam

L27.0

Uogólniona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Eruptio cutis medicamentosa generalisata

L27.1

Ograniczona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Eruptio cutis medicamentosa localisata

L27.2

Zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy
Dermatitis alimentaria ingestiva

L27.8

Zapalenie skóry wywołane przez inne substancje wprowadzone do ustroju
Dermatitis propter materias consumptas alias

L27.9

Zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone substancje wprowadzone do ustroju
Dermatitis propter materiam consumptam non specificatum

L28

Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka
Lichen simplex chronicus et prurigo

L28.0

Przewlekły liszaj pospolity
Lichen simplex chronicus

L28.1

Świerzbiączka guzkowa
Prurigo nodularis

L28.2

Inne postacie świerzbiączki
Prurigo alia

L29

Świąd
Pruritus

L29.0

Świąd odbytu
Pruritus ani

L29.1

Świąd moszny
Pruritus scroti

L29.2

Świąd pochwy
Pruritus vulvae

L29.3

Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony
Pruritus anogenitalis, non specificatus

L29.8

Inny świąd
Pruritus alia

L29.9

Świąd, nieokreślony
Pruritus, non specificatus

L30

Inne postacie zapalenia skóry
Dermatitis alia

L30.0

Wyprysk pieniążkowaty
Dermatitis nummularis

L30.1

Potnica [pompholyx]
Dyshidrosis [pompholyx]

L30.2

Autoalergizacja skórna
Autosensibilisatio cutanea

L30.3

Zakaźne zapalenie skóry
Dermatitis infectiva

L30.4

Wyprzenie
Erythema intertriginosum

L30.5

Łupież biały
Pityriasis alba

L30.8

Inne określone postacie zapalenia skóry
Dermatitis alia, specificata

L30.9

Zapalenie skóry, nieokreślone
Dermatitis, non specificata

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.