Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L50

Pokrzywka
Urticaria

L50.0

Pokrzywka alergiczna
Urticaria allergica

L50.1

Pokrzywka idiopatyczna
Urticaria idiopathica

L50.2

Pokrzywka spowodowana zimnem i ciepłem
Urticaria propter frigorem et calorem

L50.3

Pokrzywka dermograficzna
Urticaria dermatographica

L50.4

Pokrzywka wibracyjna
Urticaria vibratoria

L50.5

Pokrzywka cholinergiczna
Urticaria cholinergica

L50.6

Pokrzywka kontaktowa
Urticaria contacta

L50.8

Inne postacie pokrzywki
Urticaria alia

L50.9

Pokrzywka, nieokreślona
Urticaria, non specificata

L51

Rumień wielopostaciowy
Erythema multiforme

L51.0

Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
Erythema multiforme non bullosum

L51.1

Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
Erythema bullosum multiforme

L51.2

Toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella]
Necrolysis epidermatica toxica (Lyell)

L51.8

Inne postacie rumienia wielopostaciowego
Erythema multiforme aliud

L51.9

Rumień wielopostaciowy, nieokreślony
Erythema multiforme, non specificatum

L52

Rumień guzowaty
Erythema nodosum

L53

Inne choroby rumieniowe
Conditiones erythematosi, alii

L53.0

Rumień toksyczny
Erythema toxicum

L53.1

Rumień obrączkowaty odśrodkowy
Erythema annulare centrifugum

L53.2

Rumień brzeżny
Erythema marginatum

L53.3

Inny przewlekły rumień girlandowaty
Erythema figuratum chronicum aliud

L53.8

Inne określone stany rumieniowe
Conditiones erythematosus alii, specificati

L53.9

Stany rumieniowe, nieokreślone
Conditio erythematosa, non specificata

L54*

Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Erythema in morbis alibi classificatis

L54.0*

Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00†)
Erythema marginatum in febri rheumatica acuta

L54.8*

Rumień w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Erythema in morbis aliis alibi classificatis

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.