Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

L80

Bielactwo
Vitiligo

L81

Inne zaburzenia pigmentacji
Disordines pigmentationis cutis alii

L81.0

Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
Hyperpigmentatio postinflammatoria

L81.1

Ostudy
Chloasma

L81.2

Piegi
Ephelides

L81.3

Plamy koloru kawy z mlekiem
Maculae „Café au lait”

L81.4

Inne postacie nadmiernego gromadzenia melaniny
Hyperpigmentatio melaninotica alia

L81.5

Odbarwienie skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
Leukoderma non alibi classificata

L81.6

Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny
Disordines cum formatione melaninica deminuta aliae

L81.7

Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne
Purpura pigmentosa chronica

L81.8

Inne określone zaburzenia pigmentacji
Disordines pigmentationes cutis alii, specificati

L81.9

Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone
Disordo pigmentationes, non specificatus

L82

Brodawka łojotokowa
Keratosis seborrhoeica

L83

Rogowacenie ciemne
Acanthosis nigricans

L84

Nagniotki i modzele
Clavi et callositates

L85

Inne formy zgrubienia naskórka
Crassificatio epidermidis alia

L85.0

Rybia łuska nabyta
Ichthyosis acquisita

L85.1

Nabyte rogowacenie [keratodermia] dłoni i podeszew
Keratosis (keratoderma) palmaris et plantaris acquisita

L85.2

Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)
Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3

Suchość skóry
Xerosis cutis (sin. Dermatitis sicca)

L85.8

Inne określone formy zgrubienia naskórka
Crassificatio epidermidis alia, specificata

L85.9

Zgrubienie naskórka, nieokreślone
Crassificatio epidermidis, non specificata

L86*

Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Keratoderma in morbis alibi classificatis

L87

Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
Disordines eliminationis transepidermalis

L87.0

Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle’a]
Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]

L87.1

Odczynowa kolagenoza perforująca
Collagenosis perforans reactiva

L87.2

Elastosis perforans serpingiosa
Elastosis perforans serpiginosa

L87.8

Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
Disordines eliminationis transepidermalis alii

L87.9

Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone
Disordo eliminationis transepidermalis, non specificatus

L88

Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
Pyoderma gangrenosum

L89

Owrzodzenie odleżynowe
Ulcus decubitale

L90

Zanikowe choroby skóry
Disordines atrophicae cutis

L90.0

Liszaj twardzinowy i zanikowy
Lichen sclerosus et lichen atrophicus

L90.1

Zanik skórny plackowaty Schweningera-Buzziego
Anetodermia Schweninger-Buzzi

L90.2

Zanik skórny plackowaty Jadassohna-Pellizzariego
Anetodermia Jadassohn-Pellizzari

L90.3

Zanik skóry Pasiniego i Pieriniego
Atrophodermia Pasini and Pierini

L90.4

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn
Acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5

Stany bliznowacenia i włóknienia skóry
Status cicatriciales et fibrosis cutis

L90.6

Rozstępy skórne
Striae atrophicae

L90.8

Inne zanikowe choroby skóry
Disordines atrophicae cutis, alii

L90.9

Zanikowe choroby skóry, nieokreślone
Disordo atrophicae cutis, non specificatus

L91

Przerostowe choroby skóry
Disordines hypertrophici cutis

L91.0

Blizna keloidowa
Cicatrix keloides

L91.8

Inne przerostowe choroby skóry
Disordines hypertrophicae cutis alii

L91.9

Przerostowe choroby skóry, nieokreślone
Disordo hypertrophicae cutis, non specificatus

L92

Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Cutis et subcutis granulomatosa

L92.0

Ziarniniak obrączkowaty
Granuloma annulare

L92.1

Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Necrobiosis lipoidica, non alibi classificata

L92.2

Ziarniniak twarzy [ziarniniak eozynofilowy]
Granuloma faciei [eosinophilicum]

L92.3

Ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce
Granuloma cutis et subcutis corpore alieno excitatum

L92.8

Inne ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Cutes et subcutes granulomatosae aliae

L92.9

Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
Cutis et subcutis granulomatosa, non specificata

L93

Toczeń rumieniowaty
Lupus erythematosus

L93.0

Toczeń rumieniowaty krążkowy
Lupus erythematosus discoides

L93.1

Podostry toczeń rumieniowaty skórny
Lupus erythematosus cutaneus subacutas

L93.2

Inne miejscowe postacie tocznia rumieniowatego
Lupus erythematosus alius, localisatus

L94

Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
Collagenoses localisatae aliae

L94.0

Twardzina ograniczona [morphea]
Scleroderma (morphea) localisatum

L94.1

Twardzina linijna
Scleroderma lineare

L94.2

Złogi wapniowe w skórze
Calcinosis cutis

L94.3

Stwardnienie palców
Sclerodactylia

L94.4

Grudki Gottrona
Papulae Gottron

L94.5

Zanik pstry naczyniasty skóry
Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6

Ainhum
Ainhum

L94.8

Inne określone ograniczone choroby tkanki łącznej
Collagenoses localisatae aliae, specificatae

L94.9

Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
Collagenosis localisata, non specificata

L95

Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
Vasculitis in cute limitata, non alibi classificata

L95.0

Livedo-vasculitis
Vasculitis livedoides

L95.1

Rumień wyniosły i długotrwały
Erythema elevatum diutinum

L95.8

Inne postacie zapalenia naczyń ograniczonego do skóry
Vasculitis in cute limitata, alius

L95.9

Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone
Vasculitis in cute limitata, non specificatus

L97

Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatis

L98

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines cutis et subcutis alii, non alibi classificati

L98.0

Ziarniniak ropny
Granuloma pyogenes

L98.1

Zapalenie skóry wywołane
Dermatitis factitia

L98.2

Gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta]
Dermatosis febrilis neutrophilocytica (Sweet)

L98.3

Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa]
Cellulitis / Phlegmone eosinophilica (Wells)

L98.4

Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
Ulcus cutis chronicum, non alibi classificatum

L98.5

Mucynoza skóry
Mucinosis cutis

L98.6

Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Disordines cutis et subcutis infiltrativi, alii

L98.8

Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej
Disordines cutis et subcutis specificati, alii

L98.9

Choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
Disordo cutis et subcutis, non specificatus

L99*

Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines cutis et subcutis alii in morbis alibi classificatis

L99.0*

Amyloidoza [skrobiawica] skóry (E85.–†)
Amyloidosis cutis

L99.8*

Inne określone zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines cutis et subcutis alii specificati in morbis alibi classificatis

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.