Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L60

Choroby paznokci
Disordines unguium

L60.0

Wrastający paznokieć
Unguis incarnatus

L60.1

Oddzielenie się płytki paznokciowej
Onycholysis

L60.2

Szponowatość paznokci
Onychogryphosis

L60.3

Dystrofia paznokcia
Onychodystrophia

L60.4

Linie Beau [bruzdowanie]
Lineae Beau

L60.5

Zespół żółtych paznokci
Syndroma unguis flavi

L60.8

Inne choroby paznokci
Disordines unguium, alii

L60.9

Choroby paznokci, nieokreślone
Disordo unguium non specificatus

L62*

Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines unguium in morbis alibi classificatis

L62.0*

Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4†)
Onychophyma in pachydermoperiosteosi

L62.8*

Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines unguium in morbis aliis alibi classificatis

L63

Łysienie plackowate
Alopecia areata

L63.0

Łysienie (głowy) całkowite
Alopecia totalis (capitis)

L63.1

Łysienie uogólnione
Alopecia universalis

L63.2

Wyłysienie pasmowate
Ophiasis

L63.8

Inne postacie łysienia plackowatego
Alopecia areata, alia

L63.9

Łysienie plackowate, nieokreślone
Alopecia areata, non specificata

L64

Łysienie androgenowe
Alopecia androgenes

L64.0

Łysienie androgenowe polekowe
Alopecia androgenes medicamentosa

L64.8

Inne postacie łysienia androgenowego
Alopecia androgenes alia

L64.9

Łysienie androgenowe, nieokreślone
Alopecia androgenes, non specificata

L65

Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
Alopecia alia non cicatricosa

L65.0

Telogenowe wypadanie włosów
Effluvium telogenes

L65.1

Anagenowe wypadanie włosów
Effluvium anagenes

L65.2

Mucynoza mieszkowa
Alopecia mucinosa

L65.8

Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów
Alopecia alia non cicatricosa, specificata

L65.9

Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona
Alopecia non cicatricosa, non specificata

L66

Łysienie bliznowaciejące
Alopecia cicatricosa

L66.0

Łysienie rzekomoplackowate
Pseudopelada

L66.1

Liszaj płaski mieszkowy
Lichen planopilaris

L66.2

Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych
Folliculitis decalvans

L66.3

Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze
Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata
Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Inne łysienie bliznowaciejące
Alopecia cicatricosa, alia

L66.9

Łysienie bliznowaciejące, nieokreślone
Alopecia cicatricosa, non specificata

L67

Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
Abnormitates coloris et scapi pilorum

L67.0

Łamliwość włosów węzłowa
Trichorrhexis nodosa

L67.1

Zmiana zabarwienia włosów
Variationes coloris pilorum

L67.8

Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów
Abnormitates coloris et scapi pilorum, aliae

L67.9

Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone
Abnormitates coloris et scapi pilorum, non specificati

L68

Nadmierne owłosienie
Hypertrichosis

L68.0

Hirsutyzm
Hirsutism

L68.1

Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
Hypertrichosis lanuginosa acquisita

L68.2

Ograniczone nadmierne owłosienie
Hypertrichosis localisata

L68.3

Nadmierne owłosienie [politrichia]
Polytrichia

L68.8

Inne nadmierne owłosienie
Hypertrichosis alia

L68.9

Nadmierne owłosienie, nieokreślone
Hypertrichosis, non specificata

L70

Trądzik
Acnae

L70.0

Trądzik pospolity
Acnae vulgares

L70.1

Trądzik skupiony
Acnae conglobatae

L70.2

Trądzik ospowaty
Acnae varioliformes

L70.3

Trądzik tropikalny
Acnae tropicae

L70.4

Trądzik dziecięcy
Acnae infantiles

L70.5

Trądzik z rozdrapania
Acnae excoriatae iuveniles

L70.8

Inne postacie trądziku
Acnae, aliae

L70.9

Trądzik, nieokreślony
Acnae, non specificatae

L71

Trądzik różowaty
Rosacea

L71.0

Okołoustne zapalenie skóry
Dermatitis perioralis

L71.1

Odmiana przerostowa trądziku różowatego
Rhinophyma

L71.8

Inne postacie trądziku różowatego
Rosacea alia

L71.9

Trądzik różowaty, nieokreślony
Rosacea, non specificata

L72

Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
Cystes folliculares cutis et subcutis

L72.0

Torbiel epidermalna
Cystis epidermalis

L72.1

Torbiel osłonki włosa
Cystis trichilemmalis

L72.2

Mnogie torbiele łojowe
Steatocystoma multiplex

L72.8

Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórne
Cystes folliculares cutis et subcutis, aliae

L72.9

Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
Cystes folliculares cutis et subcutis, non specificatae

L73

Inne choroby mieszka włosowego
Disordines folliculares alii

L73.0

Trądzik bliznowcowy
Acnee keloides

L73.1

Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody
Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy
Hidradenitis suppurativa

L73.8

Inne określone choroby mieszków włosowych
Disordines folliculares alii, specificati

L73.9

Choroba mieszka włosowego, nieokreślona
Disordo folliculares, non specificatus

L74

Choroby gruczołów potowych
Disordines sudoris eccrinae

L74.0

Potówka czerwona
Miliaria rubra

L74.1

Potówka zwykła
Miliaria crystallina

L74.2

Potówka głęboka
Miliaria profunda

L74.3

Potówka, nieokreślona
Miliaria, non specificata

L74.4

Brak potu
Anhidrosis

L74.8

Inne choroby gruczołów potowych
Disordines sudoris eccrinae alii

L74.9

Choroby gruczołów potowych, nieokreślone
Disordo sudoris eccrinae, non specificatus

L75

Choroby gruczołów apokrynowych
Disordines sudoris apoccrinae

L75.0

Poty złowonne
Bromhidrosis

L75.1

Poty barwne
Chromhidrosis

L75.2

Apocrine miliaria
Miliaria apocrinis

L75.8

Inne choroby gruczołów apokrynowych
Disordines sudoris apoccrinae alii

L75.9

Choroby gruczołów apokrynowych, nieokreślone
Disordo sudoris apoccrinae, non specificatus

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.