Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L40

Łuszczyca
Psoriasis

L40.0

Łuszczyca pospolita
Psoriasis vulgaris

L40.1

Łuszczyca krostkowa uogólniona
Psoriasis pustulosa generalisata

L40.2

Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn
Acrodermatitis continua

L40.3

Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew
Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4

Łuszczyca grudkowa
Psoriasis guttata

L40.5†

Łuszczyca stawowa (M07.0–M07.3*, M09.0*)

L40.8

Inne postacie łuszczycy
Psoriasis alia

L40.9

Łuszczyca, nieokreślona
Psoriasis non specificata

L41

Przyłuszczyca
Parapsoriasis

L41.0

Przyłuszczyca ostra
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

L41.1

Przyłuszczyca przewlekła
Pityriasis lichenoides chronica

L41.2

Lymphomatoid papulosis
Papulosis lymphomatoides

L41.3

Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa
Parapsoriasis microlamellaris

L41.4

Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa
Parapsoriasis macrolamellaris

L41.5

Przyłuszczyca siatkowata
Parapsoriasis retiformis

L41.8

Inne postacie przyłuszczycy
Parapsoriasis alia

L41.9

Przyłuszczyca, nieokreślona
Parapsoriasis, non specificata

L42

Łupież różowy Giberta
Pityriasis rosea

L43

Liszaj płaski
Lichen planus

L43.0

Liszaj płaski przerostowy
Lichen planus hypertrophicus

L43.1

Liszaj płaski pęcherzowy
Lichen planus bullosus

L43.2

Liszajowa reakcja polekowa
Lichenoid medicamentosus

L43.3

Podostry (aktywny) liszaj płaski
Lichen planus subacutus (activum)

L43.8

Inne postacie liszaja płaskiego
Lichen planus alius

L43.9

Liszaj płaski, nieokreślony
Lichen planus, non specificatus

L44

Inne choroby grudkowo-złuszczające
Disordines papulosquamosi alii

L44.0

Łupież czerwony mieszkowy
Pityriasis rubra pilaris

L44.1

Liszaj lśniący
Lichen nitidus

L44.2

Liszaj pasmowaty
Lichen striatus

L44.3

Liszaj czerwony paciorkowaty
Lichen ruber moniliformis

L44.4

Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianottiego-Crostiego]
Acrodermatitis papulosa infantilis [Giannotti-Crosti]

L44.8

Inne określone choroby grudkowo-złuszczające
Disordines papulosquamosi alii, specificati

L44.9

Choroby grudkowo-złuszczające, nieokreślone
Disordo papulosquamosis, non specificatus

L45*

Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines papulosquamosi in morbis alibi classificatis

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.