Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L00-L08

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L10-L14

Choroby pęcherzowe

L20-L30

Zapalenie skóry i wyprysk

L40-L45

Choroby grudkowo-złuszczające

L50-L54

Pokrzywka i rumień

L55-L59

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem

L55

Oparzenie słoneczne
Combustio solaris

L55.0

Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia
Combustio solaris gradus minoris

L55.1

Oparzenie słoneczne drugiego stopnia
Combustio solaris gradus medii

L55.2

Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia
Combustio solaris gradus majoris

L55.8

Inne postacie oparzenia słonecznego
Combustio solaris alia

L55.9

Oparzenie słoneczne, nieokreślone
Combustio solaris, non specificata

L56

Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, aliae

L56.0

Polekowa reakcja fototoksyczna
Reactio phototoxica medicamentosa

L56.1

Polekowa reakcja fotouczuleniowa
Reactio photoallergica medicamentosa

L56.2

Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]
Dermatitis photocontacta [berloque dermatitis]

L56.3

Pokrzywka słoneczna
Urticaria solaris

L56.4

Polimorficzna osutka świetlna
Eruptio photogenes polymorpha

L56.8

Inne określone ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
Alterationes cutis acutae propter radiationem ultraviolaceam, specificatae, aliae

L56.9

Ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe, nieokreślone
Alterationes acutae cutis propter radiationem ultraviolaceam, non specificatae, aliae

L57

Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica

L57.0

Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym
Keratosis actinica

L57.1

Actinic reticuloid
Reticulosis actinica

L57.2

Skóra bruzdowata karku romboidalna
Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Zanik pstry naczyniasty
Poikiloderma Civatte

L57.4

Zwiotczenie sprężyste skóry
Cutis laxa senilis

L57.5

Actinic granuloma
Granuloma actinicum

L57.8

Inne zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, aliae

L57.9

Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone
Alterationes cutis propter expositionem chronicum in radiatione non ionica, non spacificatae

L58

Popromienne zapalenie skóry
Radiodermatitis

L58.0

Wczesny odczyn propromienny
Radiodermatitis acuta

L58.1

Późny odczyn popromienny
Radiodermatitis chronica

L58.9

Popromienne uszkodzenie skóry, nieokreślone
Radiodermatitis, non specificata

L59

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, alii

L59.0

Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]
Erythema propter ignem [dermatitis propter ignem]

L59.8

Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
Disordines cutis et subcutis propter radiationem, specificati, alii

L59.9

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone
Disordo cutis et subcutis propter radiationem, non specificatus

L60-L75

Choroby przydatków skóry

L80-L99

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.