ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O00

Ciąża pozamaciczna
Graviditas extrauterina

O00.0

Ciąża brzuszna
Graviditas abdominalis

O00.1

Ciąża jajowodowa
Graviditas tubaria

O00.2

Ciąża jajnikowa
Graviditas ovarialis

O00.8

Inna ciąża pozamaciczna
Graviditas extrauterina alia

O00.9

Ciąża pozamaciczna, nieokreślona
Graviditas extrauterina, non specificata

O01

Zaśniad groniasty
Mola hydatidosa

O01.0

Klasyczny zaśniad groniasty
Mola hydatidosa simplex

O01.1

Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty
Mola hydatidosa incompleta et partialis

O01.9

Zaśniad groniasty, nieokreślony
Mola hydatidosa non specificata

O02

Inne patologiczne skutki zapłodnienia
Eventus conceptionis abnormalis alius

O02.0

Puste jajo płodowe i zaśniad niegroniasty
Ovum laesum et mola non hydatidosa

O02.1

Poronienie chybione
Abortus imperfectus

O02.8

Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
Eventus conceptionalis abnormalis alius non specificatus

O02.9

Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone
Eventus conceptionalis abnormalis, non specificatus

O03

Poronienie samoistne
Abortus spontaneus

O03.0

Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O03.1

Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O03.2

Niezupełne, powikłane zatorem

O03.3

Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O03.4

Niezupełne, bez powikłań

O03.5

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O03.6

Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O03.7

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem

O03.8

Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O03.9

Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O04

Poronienie sztuczne
Abortus medicalis

O04.0

Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O04.1

Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O04.2

Niezupełne, powikłane zatorem

O04.3

Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O04.4

Niezupełne, bez powikłań

O04.5

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O04.6

Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O04.7

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem

O04.8

Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O04.9

Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O05

Inne poronienie
Abortus alius

O05.0

Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O05.1

Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O05.2

Niezupełne, powikłane zatorem

O05.3

Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O05.4

Niezupełne, bez powikłań

O05.5

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O05.6

Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O05.7

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem

O05.8

Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O05.9

Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O06

Poronienie, nieokreślone
Abortus non specificatus

O06.0

Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O06.1

Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O06.2

Niezupełne, powikłane zatorem

O06.3

Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O06.4

Niezupełne, bez powikłań

O06.5

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy

O06.6

Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem

O06.7

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem

O06.8

Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O06.9

Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O07

Nieskuteczna próba poronienia
Abortus temptatus inefficax

O07.0

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy
Abortus medicalis inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus

O07.1

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Abortus medicalis inefficax propter hemorrhagiam retardatam sine gravem complicatus

O07.2

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zatorem
Abortus medicalis inefficax propter emboliam complicatus

O07.3

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Abortus medicalis inefficax, cum complicationibus aliis et non specificatis

O07.4

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, bez powikłań
Abortus medicalis inefficax, sine complicationibus

O07.5

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy
Abortus inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus alius, non specificatus

O07.6

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Abortus temptatus inefficax propter haemorrhagiam retardatam gravem complicatus alius, non specificatus

O07.7

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zatorem
Abortus temptatus inefficax propter emboliam comlicatus alius et non specificatus

O07.8

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Abortus temptatus inefficax cum complicatus alius, non specificatus

O07.9

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, bez powikłań
Abortus temptatus inefficax sine complicationibus alius, non specificatus

O08

Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0

Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1

Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2

Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.3

Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.4

Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5

Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6

Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.7

Inne żylne powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.8

Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem aliae

O08.9

Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej, nieokreślone
Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, non specificata

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.