ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O10

Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Hypertensio arterialis praeexistens per graviditatem, partum et puerperium complicata

O10.0

Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
Hypertensio arterialis essentialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata

O10.1

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
Morbus cardiacus hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.2

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Morbus renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.3

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Morbus cardiacus et renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.4

Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
Hypertensio arterialis secundaria praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus

O10.9

Nieokreślone istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
Hypertensio arterialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata, non specificata

O11

Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
Hypertensio arterialis ante graviditatem cum proteinuria

O12

Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia
Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensione arteriali

O12.0

Obrzęki ciążowe
Oedema in graviditate

O12.1

Białkomocz ciążowy
Proteinuria per graviditatem

O12.2

Ciążowe obrzęki z białkomoczem
Oedema et proteinuria per graviditatem

O13

Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria

O14

Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
Praeeclampsia – Hypertensio arterialis in graviditate cum proteinuria

O14.0

Umiarkowany stan przedrzucawkowy
Praeeclampsia moderata

O14.1

Ciężki stan przedrzucawkowy
Praeeclampsia severa

O14.9

Stan przedrzucawkowy nieokreślony
Praeeclampsia non specificata

O15

Rzucawka
Eclampsia

O15.0

Rzucawka w ciąży
Eclampsia in graviditate

O15.1

Rzucawka w czasie porodu
Eclampsia partualis

O15.2

Rzucawka w połogu
Eclampsia in puerperio

O15.9

Rzucawka, nieokreślona co do czasu wystąpienia
Eclampsia, non specificata

O16

Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej
Hypertensio arterialis matris, non specificata

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.