ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O80

Poród samoistny pojedynczy siłami natury
Partus spontaneus simplex

O80.0

Poród samoistny pojedynczy w ułożeniu podłużnym potylicowym
Partus spontaneus capite

O80.1

Poród samoistny pojedynczy pośladkowy
Partus spontaneus natibus

O80.8

Inny samoistny poród pojedynczy
Partus spontaneus simplex alius

O80.9

Poród samoistny pojedynczy, nieokreślony
Partus spontaneus simplex, non specificatus

O81

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
Partus simplex forcipe et vacuum-extractore

O81.0

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy wyjściowych
Partus forcipe inferiore

O81.1

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy próżniowych
Partus forcipe medio

O81.2

Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki
Partus forcipe medio cum rotatione

O81.3

Inny i nieokreślony pojedynczy poród kleszczowy
Partus forcipe alio et non specificato

O81.4

Poród pojedynczy przy pomocy próżniociągu
Partus vacuum- extractore

O81.5

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy i próżniociągu
Partus combinatione forcipis et vacuum-extractoris

O82

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
Partus simplex sectione caesarea

O82.0

Poród pojedynczy przez planowe cięcie cesarskie
Partus sectione caesarea selectivus

O82.1

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
Partus sectione caesarea urgens

O82.2

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy
Partus hysterectomia, per sectionem caesaream

O82.8

Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
Partus simplex sectione caesaream alius

O82.9

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie, nieokreślony
Partus sectione caesarea, non specificatus

O83

Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej
Partus simplex cum assistentia, alius

O83.0

Wydobycie pośladków, pomoc ręczna
Extractio natibus

O83.1

Inny poród pojedynczy pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej
Partus natibus cum assistentia alia

O83.2

Inny poród pojedynczy wspomagany ręcznie
Partus cum assistentia manuum alius

O83.3

Poród pojedynczy żywego płodu z ciąży brzusznej
Partus fetus vivi in graviditate abdominali

O83.4

Operacje pomniejszające objętość płodu
Operatio destructiva obstetricia

O83.8

Inny określony pojedynczy poród wspomagany
Partus simplex cum assistentia alius, specificatus

O83.9

Pojedynczy poród wspomagany, nieokreślony
Partus simplex cum assistentia, non specificatus

O84

Poród mnogi
Partus multiplex

O84.0

Poród mnogi w całości samoistny
Partus multiplex, omnis spontaneus

O84.1

Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy i próżniociągu
Partus multiplex, omnis forcipe et vakuum-extractore

O84.2

Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie
Partus multiplex, omnis sectione caesarea

O84.8

Inny poród mnogi
Partus multiplex alius

O84.9

Poród mnogi, nieokreślony
Partus multiplex, non specificatus

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.