ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

O94

Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu
Sequelae complicationis graviditatis, partus et puerperii

O95

Zgon położniczy z nieokreślonej przyczyny
Mors matris obstetricia, causa ignota

O96

Zgon z dowolnej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, lecz nie więcej niż jeden rok po porodzie
MMors ex qualibet causa obstetricia per 42 dies usque ad unum annum post partum

O97

Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej
Mors matris propter sequelas obstetricias

O98

Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi materni infectiosi et parasitici alibi classificabiles sed complicantes graviditatem, partum et puerperium

O98.0

Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg
Tuberculosis in graviditate, partu et puerperio

O98.1

Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg
Syphilis in graviditate, partu et puerperio

O98.2

Rzeżączka wikłająca ciążę, poród i połóg
Gonorrhoea in graviditate, partu et puerperio

O98.3

Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową, wikłające ciążę, poród i połóg
Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae

O98.4

Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg
Hepatitis viralis in graviditate, partu et puerperio

O98.5

Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi virales in graviditate, partu et puerprio, alii

O98.6

Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi protozoales in garviditate, partu et puerperio

O98.8

Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg
Morbus matris infectivi et morbi parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii

O98.9

Nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg
Morbus matris infectivus et morbus parasitarius graviditate, partu et puerperio, non specificata

O99

Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
Alii morbi materni alibi classificabiles sed complicantes graviditatem, partum et puerperium

O99.0

Niedokrwistość wikłająca ciążę, poród i połóg
Anaemia graviditate partu et puerperio

O99.1

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum alii et disordines mechanismi immunologici in graviditate, partu et puerperio

O99.2

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych, wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi glandularum endocrinarum, nutricionis et metabolismi in graviditate, partu et puerperio

O99.3

Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg
Disordines mentales et morbi systematis nervosi in graviditate, partu et puerperio

O99.4

Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi circulatorii in graviditate, partu et puerperio

O99.5

Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi organorum respiratoriorum in graviditate, partu et puerperio

O99.6

Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi organorum digestivorum in garviditate, partu et puerperio

O99.7

Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi cutis et subcutis in graviditate, partu et puerperio

O99.8

Inne określone choroby wikłające ciążę, poród i połóg
Morbi et status in graviditate, partu et puerperio alii, specificati

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.