ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z00

Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby

Z00.0

Ogólne badania lekarskie

Z00.1

Rutynowe badanie stanu zdrowia dzieci

Z00.2

Badanie w okresie gwałtownego wzrostu w dzieciństwie

Z00.3

Badanie postępów okresu dojrzewania

Z00.4

Ogólne badanie psychiatryczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Z00.5

Badanie potencjalnego dawcy narządu lub tkanki

Z00.6

Badanie w celu porównania i kontroli w naukowych badaniach klinicznych

Z00.8

Inne badania ogólne

Z01

Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby

Z01.0

Badanie oczu i wzroku

Z01.1

Badanie uszu i słuchu

Z01.2

Badanie dentystyczne

Z01.3

Badanie ciśnienia krwi

Z01.4

Badanie ginekologiczne (ogólne) (rutynowe)

Z01.5

Diagnostyczne testy skórne i uczuleniowe

Z01.6

Badanie radiologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z01.7

Badanie laboratoryjne

Z01.8

Inne określone badania specjalne

Z01.9

Badanie specjalne, nieokreślone

Z02

Badania i usługi dla celów administracyjnych

Z02.0

Badanie w związku z przyjęciem do szkoły

Z02.1

Badanie w związku z podejmowaniem pracy

Z02.2

Badanie w związku z przyjęciem do zakładów stacjonarnych

Z02.3

Badanie w związku z rekrutacją do wojska

Z02.4

Badanie w celu uzyskania prawa jazdy

Z02.5

Badanie w związku uprawianiem sportu

Z02.6

Badanie do celów ubezpieczeniowych

Z02.7

Wydanie zaświadczenia lekarskiego

Z02.8

Inne badania dla celów administracyjnych

Z02.9

Badanie dla celów administracyjnych, nieokreślone

Z03

Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne

Z03.0

Obserwacja w kierunku podejrzewanej gruźlicy

Z03.1

Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego

Z03.2

Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania

Z03.3

Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń układu nerwowego

Z03.4

Obserwacja w kierunku podejrzewanego zawału mięśnia sercowego

Z03.5

Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób sercowo-naczyniowych

Z03.6

Obserwacja w kierunku podejrzewanego zatrucia drogą pokarmową

Z03.8

Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów

Z03.9

Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów

Z04

Badanie i obserwacja z innych przyczyn

Z04.0

Badanie krwi w kierunku obecności alkoholu i narkotyków

Z04.1

Badanie i obserwacja następstw wypadku komunikacyjnego

Z04.2

Badanie i obserwacja następstw wypadku przy pracy

Z04.3

Badanie i obserwacja następstw innych wypadków

Z04.4

Badanie i obserwacja po domniemanym gwałcie lub uwiedzeniu

Z04.5

Badanie i obserwacja innego powstałego urazu

Z04.6

Ogólne badanie psychiatryczne wymagane przez władze

Z04.8

Badanie i obserwacja z innych określonych przyczyn

Z04.9

Badanie i obserwacja z nieokreślonej przyczyny

Z08

Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych

Z08.0

Badania kontrolne po leczeniu operacyjnym nowotworu złośliwego

Z08.1

Badania kontrolne po radioterapii nowotworu złośliwego

Z08.2

Badania kontrolne po chemioterapii nowotworu złośliwego

Z08.7

Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym nowotworu złośliwego

Z08.8

Badania kontrolne po innym leczeniu nowotworu złośliwego

Z08.9

Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu nowotworu złośliwego

Z09

Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe

Z09.0

Badania kontrolne po leczeniu chirurgicznym z powodu innych chorób

Z09.1

Badania kontrolne po radioterapii z powodu innych chorób

Z09.2

Badania kontrolne po chemioterapii z powodu innych chorób

Z09.3

Badania kontrolne po psychoterapii

Z09.4

Badania kontrolne po leczeniu złamania

Z09.7

Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym z powodu innych chorób

Z09.8

Badania kontrolne po innym leczeniu z powodu innych chorób

Z09.9

Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu z powodu innych chorób

Z10

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności

Z10.0

Badanie z zakresu medycyny pracy

Z10.1

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu

Z10.2

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy

Z10.3

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców

Z10.8

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia innych określonych grup ludności

Z11

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych

Z11.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych przewodu pokarmowego
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

Z11.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy układu oddechowego

Z11.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób bakteryjnych

Z11.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową

Z11.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]

Z11.5

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób wirusowych

Z11.6

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób pierwotniakowych i robaczyc

Z11.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób zakaźnych i pasożytniczych

Z11.9

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonych

Z12

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów

Z12.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu żołądka

Z12.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu jelit

Z12.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu układu oddechowego

Z12.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu piersi

Z12.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu szyjki macicy

Z12.5

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu gruczołu krokowego

Z12.6

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu pęcherza moczowego

Z12.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu o innym umiejscowieniu

Z12.9

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu, nieokreślonego

Z13

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń

Z13.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób krwi, układu krwiotwórczego i określonych zaburzeń mechanizmów immunologicznych

Z13.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

Z13.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku niedoborów pokarmowych

Z13.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania

Z13.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie

Z13.5

Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń wzroku i słuchu

Z13.6

Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń układu sercowo-naczyniowego

Z13.7

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Z13.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych określonych chorób i zaburzeń

Z13.9

Specjalne badanie przesiewowe, nieokreślone

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.