MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D55

Anemija uzrokovana poremećajima enzima
Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.0

Anemija uzrokovana nedostatkom enzima glukozo-9-fosfat-dehidrogenaze (G6PD)
Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais (G6PD)

D55.1

Anemija uzrokovana drugim poremećajima metabolizma glutationa
Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios

D55.2

Anemija uzrokovana poremećajima glikolitičkih enzima
Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum

D55.3

Anemija uzrokovana poremećajima metabolizma nukleotida
Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum

D55.8

Ostale anemije uzrokovane poremećajima delovanja enzima
Anaemiae propter disordines enzymarum aliae
98
Druge slabokrvnosti
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

D55.9

Anemija uzrokovana poremećajima delovanja enzima, neoznačena
Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata

D56

Talasemija – porodična anemija dece
Thalassaemia

D56.0

Alfa talasemija
Thalassaemia alpha

D56.1

Beta talasemija
Thalassaemia beta

D56.2

Delta-beta talasemija
Thalassaemia delta-beta

D56.3

Talasemija nasledno obeležena
Thalassaemia minax

D56.4

Nasledni trajni hemoglobin ploda – HPFH
Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)

D56.8

Druge talasemije
Thalassaemiae aliae

D56.9

Talasemija, neoznačena
Thalassaemia, non specificata

D57

Bolest uzrokovana pojavom srpastih ćelija
Drepanocytosis

D57.0

Anemija uzrokovana pojavom srpastih ćelija sa krizom
Anaemia drepanocytorum cum crisi

D57.1

Anemija uzrokovana pojavom srpastih ćelija bez krize
Anaemia drepanocytorum sine crisi

D57.2

Dvostruko heterozigotni poremećaji uzrokovani pojavom srpastih ćelija
Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus

D57.3

Nasledno obeležje srpastih ćelija
Anaemia drepanocytorum minax

D57.8

Ostale bolesti uzrokovane pojavom srpastih ćelija
Morbi drepanocytorum alii

D58

Ostale nasledne anemije uzrokovane hemolizom
Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D58.0

Nasledna sferocitoza
Sphaerocytosis hereditaria

D58.1

Nasledna eliptocitoza
Elliptocytosis hereditaria

D58.2

Ostale hemoglobinopatije
Haemoglobinopathiae aliae

D58.8

Ostale označene nasledne anemije uzrokovane hemolizom
Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae

D58.9

Nasledna anemija uzrokovana hemolizom, neoznačena
Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata

D59

Stečena anemija uzrokovana hemolizom
Anaemia haemolytica acquisita

D59.0

Autoimunska anemija uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

D59.1

Ostale autoimunske anemije uzrokovane hemolizom
Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae

D59.2

Neautoimuna anemija uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa

D59.3

Hemolizno-uremijski sindrom
Syndroma haemolyticouraemica

D59.4

Druga neautoimunska anemija uzrokovana hemolizom
Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia

D59.5

Paroksizmalno noćno pojavljivanje hemoglobina u mokraći
Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)

D59.6

Hemoglobin u morkaći uzrokovan hemolizom usled drugih spoljnih uzroka
Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios

D59.8

Ostale stečene anemije uzrokovane hemolizom
Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae

D59.9

Stečena anemija uzrokovana hemolizom, neoznačena
Anaemia haemolytica acquisita, non specificata

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.