MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

Z00-Z13

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja

Z20-Z29

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima

Z20

Kontakt i izloženost zaraznim bolestima

Z20.0

Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima

Z20.1

Kontakt i izloženost tuberkulozi

Z20.2

Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja

Z20.3

Kontakt i izloženost besnilu

Z20.4

Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)

Z20.5

Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu

Z20.6

Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)

Z20.7

Kontakt i izloženost vašljivosti, infestaciji grinjama i drugim infestacijama

Z20.8

Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima

Z20.9

Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima

Z21

Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z22

Kliconoša zaraznih bolesti

Z22.0

Kliconoša trbušnog tifusa

Z22.1

Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti

Z22.2

Kliconoša difterije
292
Ostale osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

Z22.3

Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti

Z22.4

Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem

Z22.5

Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom

Z22.6

Kliconoša humanog T-limfotropnog virussa tip 1 (HTLV-1)

Z22.8

Kliconoša drugih zaraznih bolesti

Z22.9

Kliconoša zarazne bolesti, neoznačene

Z23

Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)

Z23.0

Potreba za imunizacijom protiv kolere

Z23.1

Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)

Z23.2

Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)

Z23.3

Potreba za imunizacijom protiv kuge

Z23.4

Potreba za imunizacijom protiv tularemije

Z23.5

Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa

Z23.6

Potreba za imunizacijom samo protiv difterije

Z23.7

Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa

Z23.8

Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinačne bakterijske bolesti

Z24

Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti

Z24.0

Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa

Z24.1

Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima

Z24.2

Potreba za imunizacijom protiv besnila

Z24.3

Potreba za imunizacijom protiv žute groznice

Z24.4

Potreba za imunizacijom samo protiv morbila

Z24.5

Potreba za imunizacijom samo protiv rubele

Z24.6

Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa

Z25

Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinačno)

Z25.0

Potreba za imunizacijom protiv parotitisa

Z25.1

Potreba za imunizacijom protiv influence

Z25.8

Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne virusne bolesti

Z26

Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinačno)

Z26.0

Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lišmanijaze)

Z26.8

Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne zarazne bolesti

Z26.9

Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti

Z27

Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti

Z27.0

Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera + TAB)

Z27.1

Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa, kombinovana (DTP)

Z27.2

Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa, i tifusa-paratifusa (DTP + TAB)

Z27.3

Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa i poliomijelitisa (DTP + polio)

Z27.4

Potreba za imunizacijom protiv morbila-parotitisa-rubele (MMR)

Z27.8

Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti

Z27.9

Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti

Z28

Neizvršena imunizacija

Z28.0

Neizvršena imunizacija zbog kontraindikacije

Z28.1

Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine

Z28.2

Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga

Z28.8

Neizvršena imunizacija zbog drugih razloga

Z28.9

Neizvršena imunizacija zbog neoznačenih razloga

Z29

Potreba za drugim profilaktičkim merama

Z29.0

Izolacija

Z29.1

Profilaktička imunoterapija

Z29.2

Druga profilaktička hemioterapija

Z29.8

Druge označene profilaktičke mere

Z29.9

Profilaktičke mere, neoznačene

Z30-Z39

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukiju

Z40-Z54

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih medicinskih produra i zdravstvene nege

Z55-Z65

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima

Z70-Z76

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Z80-Z99

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvesni životni uslovi

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.