Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50-D53

Nutričné anémie

D55-D59

Hemolytické anémie

D55

Anémia zapríčinená poruchou enzýmov
Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.0

Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais (G6PD)

D55.1

Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu
Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios

D55.2

Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy
Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum

D55.3

Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov
Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum

D55.8

Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov
Anaemiae propter disordines enzymarum aliae

D55.9

Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená
Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata

D56

Talasémia
Thalassaemia

D56.0

Alfa-talasémia
Thalassaemia alpha

D56.1

Beta-talasémia
Thalassaemia beta

D56.2

Delta-beta-talasémia
Thalassaemia delta-beta

D56.3

Talasemická črta
Thalassaemia minax

D56.4

Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)

D56.8

Iná talasémia
Thalassaemiae aliae

D56.9

Talasémia, bližšie neurčená
Thalassaemia, non specificata

D57

Kosáčikovitá anémia
Drepanocytosis

D57.0

Kosáčikovitá anémia s krízou
Anaemia drepanocytorum cum crisi

D57.1

Kosáčikovitá anémia bez krízy
Anaemia drepanocytorum sine crisi

D57.2

Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba
Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus

D57.3

Kosáčikovitá črta
Anaemia drepanocytorum minax

D57.8

Iná kosáčikovitá porucha
Morbi drepanocytorum alii

D58

Iná dedičná hemolytická anémia
Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D58.0

Dedičná sférocytóza
Sphaerocytosis hereditaria

D58.1

Dedičná eliptocytóza
Elliptocytosis hereditaria

D58.2

Iná hemoglobinopatia
Haemoglobinopathiae aliae

D58.8

Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená
Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae

D58.9

Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená
Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata

D59

Získaná hemolytická anémia
Anaemia haemolytica acquisita

D59.0

Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

D59.1

Iná autoimunitná hemolytická anémia
Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae

D59.2

Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa

D59.3

Hemolyticko-uremický syndróm
Syndroma haemolyticouraemica

D59.4

Iná neautoimunitná hemolytická anémia
Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia

D59.5

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)

D59.6

Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin
Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios

D59.8

Iná získaná hemolytická anémia
Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae

D59.9

Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená
Anaemia haemolytica acquisita, non specificata

D60-D64

Aplastické a iné anémie

D65-D69

Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti

D70-D77

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D80-D90

Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.