Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50-D53

Nutričné anémie

D55-D59

Hemolytické anémie

D60-D64

Aplastické a iné anémie

D65-D69

Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti

D65

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [Defibrinačný syndróm]
Coagulatio intravascularis disseminata [sindrom defibrinacije]

D65.0

Získaná afibrinogenémia

D65.1

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]

D65.2

Získané fibrinolytické krvácanie

D65.9

Bližšie neurčený defibrinačný syndróm

D66

Dedičný nedostatok faktora VIII
Deficientia hereditaria factoris VIII

D67

Dedičný nedostatok faktora IX
Deficientia hereditaria factoris IX

D68

Iné poruchy koagulácie
Defectus coagulationis alii

D68.0

Von Willebrandova choroba
Morbus Von Willebrand

D68.1

Dedičný nedostatok faktora XI
Deficientia hereditaria factoris XI

D68.2

Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov
Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria

D68.3-

Stavy krvácavosti zapríčinené antikoagulanciami a protilátkami

D68.30

Stav krvácavosti zapríčinený antikoagulanciami

D68.31

Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII

D68.32

Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi

D68.38

Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami

D68.4

Získaný nedostatok koagulačného faktora
Deficientia factoris coagulationis acquisita

D68.5

Primárny trombofilný stav (trombofília)
Thrombophilia primaria

D68.6

Iný trombofilný stav (trombofília)
Thrombophiliae, aliae

D68.8

Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená
Defectus coagulationis specificati alii

D68.9

Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená
Defectus coagulationis, non specificatus

D69

Purpura a iné stavy krvácavosti
Purpura et status haemorrhagici alii

D69.0

Alergická purpura
Purpura allergica

D69.1

Kvalitatívna porucha doštičiek
Defectus trombocytorum qualitativi

D69.2

Iná netrombocytopenická purpura
Purpurae non thrombocytopenicae aliae

D69.3

Idiopatická trombocytopenická purpura
Purpura thrombocytopenica idiopathica

D69.4-

Iná primárna trombocytopénia

D69.40

Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu

D69.41

Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu

D69.5-

Sekundárna trombocytopénia

D69.52

Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I

D69.53

Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II

D69.57

Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu

D69.58

Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu

D69.59

Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená

D69.6-

Trombocytopénia, bližšie neurčená

D69.60

Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu

D69.61

Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu

D69.8

Iný stav krvácavosti, bližšie určený
Status haemorrhagici specificati, alii

D69.9

Stav krvácavosti, bližšie neurčený
Status haemorrhagicus, non specificatus

D70-D77

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D80-D90

Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.