Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50-D53

Nutričné anémie

D55-D59

Hemolytické anémie

D60-D64

Aplastické a iné anémie

D60

Získaná čistá aplázia červených krviniek [erytroblastopénia] [pure red cell aplasia]
Aplasia erythrocytocitica pura acquisita [erythroblastopenia]

D60.0

Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek
Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica

D60.1

Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek
Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva

D60.8

Iná získaná čistá aplázia červených krviniek
Aplasiae erythrocitorum purae acuisitae aliae

D60.9

Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená
Aplasia erythrocytorum pura acquisita, non specificata

D61

Iná aplastická anémia
Anaemiae aplasticae aliae

D61.0

Vrodená aplastická anémia
Anaemia aplastica constitutionalis

D61.1-

Aplastická anémia zapríčinená liekmi

D61.10

Aplastická anémia zapríčinená cytostatickou liečbou

D61.18

Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi

D61.19

Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená

D61.2

Aplastická anémia z iných vonkajších príčin
Anaemia aplastica propter factores externos alios

D61.3

Idiopatická aplastická anémia
Anaemia idiopathica aplastica

D61.8

Iná aplastická anémia, bližšie určená
Anaemiae aplasticae aliae, specificatae

D61.9

Aplastická anémia, bližšie neurčená
Anaemia aplastica, non specificata

D62

Akútna posthemoragická anémia
Anaemia posthaemorrhagica acuta

D63

Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde
Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis

D63.0

Anémia pri nádorových chorobách
Anaemia in morbis neoplasticis

D63.8

Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde
Anaemia in morbis chronicis aliis, alibi classificatis

D64

Iná anémia
Anaemiae aliae

D64.0

Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia
Anaemia sideroblastica hereditaria

D64.1

Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením
Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D64.2

Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami
Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.3

Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia
Anaemiae sideroblasticae aliae

D64.4

Vrodená dyserytropoetická anémia
Anaemia dyserythoropoietica congenita

D64.8

Iná bližšie určená anémia
Anaemiae specificatae, aliae

D64.9

Anémia, bližšie neurčená
Anaemia, non specificata

D65-D69

Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti

D70-D77

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D80-D90

Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.