Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50-D53

Nutričné anémie

D55-D59

Hemolytické anémie

D60-D64

Aplastické a iné anémie

D65-D69

Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti

D70-D77

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D70

Agranulocytóza a neutropénia
Agranulocytosis

D70.0

Vrodená agranulocytóza a neutropénia

D70.1-

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi

D70.10

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej

D70.11

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní

D70.12

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní

D70.13

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní

D70.14

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní

D70.18

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom

D70.19

Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená

D70.3

Iná agranulocytóza

D70.5

Cyklická neutropénia

D70.6

Iná neutropénia

D70.7

Neutropénia, bližšie neurčená

D71

Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum

D72

Iná porucha bielych krviniek
Disordines leucocytorum alii

D72.0

Genetická anomália leukocytov
Anomaliae leucocytorum geneticae

D72.1

Eozinofília
Eosinophilia

D72.8

Iná bližšie určená porucha leukocytov
Disordines leucocytorum specificati, alii

D72.9

Porucha leukocytov, bližšie neurčená
Disordines leucocytorum, non specificati

D73

Choroba sleziny
Morbus splenis

D73.0

Hyposplenizmus
Hyposplenismus

D73.1

Hypersplenizmus
Hypersplenismus

D73.2

Chronická kongestívna splenomegália
Splenomegalia congestiva chronica

D73.3

Absces sleziny
Abscessus splenis

D73.4

Cysta sleziny
Cystis splenis

D73.5

Infarkt sleziny
Infarctus splenis

D73.8

Iná choroba sleziny
Morbi splenis alii

D73.9

Choroba sleziny, bližšie neurčená
Morbus splenis, non specificatus

D74

Methemoglobinémia
Methaemoglobinaemia

D74.0

Vrodená methemoglobinémia
Methaemoglobinaemia congenita

D74.8

Iná methemoglobinémia
Methaemoglobinaemiae aliae

D74.9

Methemoglobinémia, bližšie neurčená
Methaemoglobinaemia, non specificata

D75

Iná choroba krvi a krvotvorných orgánov
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, alii

D75.0

Familiárna erytrocytóza
Erythrocytosis familiaris

D75.1

Sekundárna polyglobúlia [polycytémia]
Polycythaemia secundaria

D75.8

Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum specificati, alii

D75.9

Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, non specificatus

D76

Iné choroby s účasťou lymforetikulového a retikulohistiocytového tkaniva, bližšie určené
Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici, alii specificati

D76.1

Hemofagocytová lymfohistiocytóza
Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2

Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
Syndroma haemophagocyticum infectivum

D76.3

Iný syndróm histiocytózy
Syndromata histiocytosis alia

D77

Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri  chorobách zatriedených inde
Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi classificatis

D80-D90

Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.