MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

E00-E07

Choroby štítnej žľazy

E00

Vrodený syndróm z nedostatku jódu
Cretenismus endemicus congenitus

E00.0

Vrodený syndróm z nedostatku jódu, neurologický typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus

E00.1

Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedematosus

E00.2

Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus

E00.9

Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený
Sindroma deficientiae iodi congenitae, non specificatum

E01

Choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
Struma non toxica endemica et status alii

E01.0

Difúzna struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
Struma diffusa endemica propter deficientiam iodi

E01.1

Viacuzlová struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
Struma nodosa endemica propter deficientiam iodi

E01.2

Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená
Struma endemica non specificata propter deficientiam iodi

E01.8

Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi

E02

Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi

E03

Iná hypotyreóza
Hypothyreoidismus alius

E03.0

Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou
Hypothyreoidismus cum struma diffusa congenita

E03.1

Vrodená hypotyreóza bez strumy
Hypothyreoidismus congenitus

E03.2

Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu
Hypothyreoidismus medicamentosus et hypothyreoidismus propter usum substantiarum exogenium aliarum

E03.3

Poinfekčná hypotyreóza
Hypothyreoidismus post infectionem

E03.4

Získaná atrofia štítnej žľazy
Atrophia thyreoideae (acquisita)

E03.5

Myxedémová kóma
Coma myxoedematosum

E03.8

Iná hypotyreóza, bližšie určená
Hypothyreoidismus specificatus, alius

E03.9

Hypotyreóza, bližšie neurčená
Hypothyreoidismus, non specificatus

E04

Iná netoxická struma
Struma atoxica alia

E04.0

Netoxická difúzna struma
Struma diffusa atoxica

E04.1

Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.2

Netoxická viacuzlová struma
Struma multinodosa atoxica

E04.8

Iná netoxická struma, bližšie určená
Struma atoxica alia, specificata

E04.9

Netoxická struma, bližšie neurčená
Struma atoxica, non specificata

E05

Hypertyreóza [Tyreotoxikóza]
Thyreotoxicosis

E05.0

Hypertyreóza s difúznou strumou
Thyreotoxicosis cum struma diffusa

E05.1

Hypertyreóza s jedným toxickým tyreoidálnym uzlom
Thyreotoxicosis nodosa singularis

E05.2

Hypertyreóza s toxickou viacuzlovou strumou
Thyreotoxicosis cum struma toxica multinodulari

E05.3

Hypertyreóza zapríčinená ektopickým tkanivom štítnej žľazy
Thyreotoxicosis thyreoideae extopicae

E05.4

Hypertyreóza zapríčinená umelo [Hyperthyreosis factitia]
Thyreotoxicosis factitia

E05.5

Tyreotoxická kríza
Crisis thyreotoxica

E05.8

Iná hypertyreóza
Thyreotoxicosis alia

E05.9

Hypertyreóza, bližšie neurčená
Thyreotoxicosis, non specificata

E06

Zápal štítnej žľazy
Thyreoiditis

E06.0

Akútna tyreoiditída
Thyreoiditis acuta

E06.1

Subakútna tyreoiditída
Thyreoiditis subacuta

E06.2

Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou
Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitiva

E06.3

Autoimunitná tyreoiditída
Thyreoiditis autoimmunis

E06.4

Tyreoiditída zapríčinená liekom
Thyreoiditis medicamentosa

E06.5

Iná chronická tyreoiditída
Thyreoiditis chronica alia

E06.9

Tyreoiditída, bližšie neurčená
Thyreoiditis, non specificata

E07

Iná choroba štítnej žľazy
Morbi thyreoideae alii

E07.0

Hypersekrécia kalcitonínu
Hypersecretio calcitonini

E07.1

Dyshormonogénna struma (hrvoľ)
Struma dyshormogenes

E07.8

Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená
Morbi thyreoideae specificati, alii

E07.9

Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
Morbus thyreoideae, non specificatus

E10-E14

Diabetes mellitus

E15-E16

Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E20-E35

Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním

E40-E46

Choroby z podvýživy

E50-E64

Iné nedostatky vo výžive

E65-E68

Obezita a iná nadmerná výživa

E70-E90

Metabolické poruchy

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.