MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

E00-E07

Choroby štítnej žľazy

E10-E14

Diabetes mellitus

E10

Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus ab insulino dependens

E10.0-

Diabetes mellitus 1. typu: s kómou

E10.01

Diabetes mellitus 1. typu: s kómou, dekompenzovaný

E10.1-

Diabetes mellitus 1. typu: s ketoacidózou

E10.11

Diabetes mellitus 1. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný

E10.2-

Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami

E10.20

Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný

E10.21

Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.3-

Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami

E10.30

Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný

E10.31

Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.4-

Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami

E10.40

Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E10.41

Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.5-

Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E10.50

Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný

E10.51

Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný

E10.6-

Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami

E10.60

Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

E10.61

Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.7-

Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami

E10.72

Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný

E10.73

Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.74

Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný

E10.75

Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný

E10.8-

Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami

E10.80

Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

E10.81

Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný

E10.9-

Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií

E10.90

Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, kompenzovaný

E10.91

Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný

E11

Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus ad insulino independens

E11.0-

Diabetes mellitus 2. typu: s kómou

E11.01

Diabetes mellitus 2. typu: s kómou, dekompenzovaný

E11.1-

Diabetes mellitus 2. typu: s ketoacidózou

E11.11

Diabetes mellitus 2. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný

E11.2-

Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami

E11.20

Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný

E11.21

Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.3-

Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami

E11.30

Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný

E11.31

Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.4-

Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami

E11.40

Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E11.41

Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.5-

Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E11.50

Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný

E11.51

Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný

E11.6-

Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami

E11.60

Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

E11.61

Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.7-

Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami,

E11.72

Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný

E11.73

Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.74

Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný

E11.75

Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný

E11.8-

Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami

E11.80

Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

E11.81

Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.9-

Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií

E11.90

Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, kompenzovaný

E11.91

Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný

E12

Diabetes mellitus spojený s podvýživou
Diabetes mellitus malnutritionalis

E12.0-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s kómou

E12.01

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s kómou, dekompenzovaný

E12.1-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s ketoacidózou

E12.11

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s ketoacidózou, dekompenzovaný

E12.2-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami

E12.20

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný

E12.21

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.3-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami

E12.30

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, kompenzovaný

E12.31

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.4-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami

E12.40

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E12.41

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.5-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E12.50

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný

E12.51

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný

E12.6-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E12.60

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

E12.61

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.7-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami

E12.72

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný

E12.73

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.74

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný

E12.75

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný

E12.8-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami

E12.80

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

E12.81

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný

E12.9-

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií

E12.90

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, kompenzovaný

E12.91

Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, dekompenzovaný

E13

Iný diabetes mellitus, bližšie určený
Diabetes mellitus alius, specificatus

E13.0-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s kómou

E13.01

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s kómou, dekompenzovaný

E13.1-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s ketoacidózou

E13.11

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s ketoacidózou, dekompenzovaný

E13.2-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami

E13.20

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný

E13.21

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.3-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami

E13.30

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný

E13.31

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.4-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami

E13.40

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E13.41

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.5-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E13.50

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný

E13.51

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný

E13.6-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami

E13.60

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

E13.61

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.7-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami

E13.72

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný

E13.73

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.74

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný

E13.75

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný

E13.8-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami

E13.80

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

E13.81

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný

E13.9-

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií

E13.90

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, kompenzovaný

E13.91

Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, dekompenzovaný

E14

Diabetes mellitus, bližšie neurčený
Diabetes mellitus, non specificatus

E14.0-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s kómou

E14.01

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s kómou, dekompenzovaný

E14.1-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s ketoacidózou

E14.11

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s ketoacidózou, dekompenzovaný

E14.2-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami

E14.20

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný

E14.21

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.3-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami

E14.30

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný

E14.31

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.4-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami

E14.40

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E14.41

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.5-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami

E14.50

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný

E14.51

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný

E14.6-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami

E14.60

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

E14.61

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.7-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými mnohopočetnými komplikáciami

E14.72

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný

E14.73

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.74

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný

E14.75

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný

E14.8-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami

E14.80

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

E14.81

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný

E14.9-

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií

E14.90

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, kompenzovaný

E14.91

Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, dekompenzovaný

E15-E16

Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E20-E35

Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním

E40-E46

Choroby z podvýživy

E50-E64

Iné nedostatky vo výžive

E65-E68

Obezita a iná nadmerná výživa

E70-E90

Metabolické poruchy

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.