MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

E00-E07

Choroby štítnej žľazy

E10-E14

Diabetes mellitus

E15-E16

Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E20-E35

Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním

E20

Hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus

E20.0

Idiopatická hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus idiopathicus

E20.1

Pseudohypoparatyreóza
Pseudohypoparathyreoidismus

E20.8

Iná hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus alius

E20.9

Hypoparatyreóza, bližšie neurčená
Hypoparathyreoidismus, non specificatus

E21

Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii

E21.0

Primárna hyperparatyreóza
Hyperparathyreoidismus primarius

E21.1

Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde
Hyperparathyreoidismus secundarius, non alibi classificatus

E21.2

Iná hyperparatyreóza
Hyperparathyreoidismus alius

E21.3

Hyperparatyreóza, bližšie neurčená
Hyperparathyreoidismus, non specificatus

E21.4

Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz
Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E21.5

Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená
Disordo glandulae parathyreoideae, non specificatus

E22

Hyperfunkcia hypofýzy
Hyperfunctio glandulae pituitarie

E22.0

Akromegália a pituitárny gigantizmus
Acromegalia et gigantismus pituitarius

E22.1

Hyperprolaktinémia
Hyperprolactinaemia

E22.2

Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu
Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

E22.8

Iná hyperfunkcia hypofýzy
Hyperfunctio glandulae pituitariae alia

E22.9

Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená
Hyperfunctio glandulae pituitariae, non specificata

E23

Hypofunkcia a iné choroby hypofýzy
Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii

E23.0

Hypopituitarizmus
Hypopituitarismus

E23.1

Hypopituitarizmus zapríčinený liekom
Hypopituitarismus medicamentosus

E23.2

Diabetes insipidus
Diabetes insipidus

E23.3

Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde
Dysfunctio hypothalami, non alibi classificati

E23.6

Iná choroba hypofýzy
Morbi glandulae pituitariae alii

E23.7

Choroba hypofýzy, bližšie neurčená
Morbus glandulae pituitariae, non specificatus

E24

Cushingov syndróm
Sindroma Cushing

E24.0

Centrálny Cushingov syndróm
Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens

E24.1

Nelsonov syndróm
Syndroma Nelson

E24.2

Cushingov syndróm zapríčinený liekom
Syndroma Cushing medicamentosum

E24.3

Ektopický ACTH-syndróm
Syndroma ACTH ectopicum

E24.4

Pseudo-Cushingov syndróm zapríčinený alkoholom
Pseudosyndroma Cushing alcoholicum

E24.8

Iný Cushingov syndróm
Syndroma Cushing alia

E24.9

Cushingov syndróm, bližšie neurčený
Syndroma Cushing, non specificatum

E25

Adrenogenitálna porucha
Disordines adrenogenitales

E25.0-

Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu

E25.00

Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma

E25.01

Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom

E25.08

Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov

E25.09

Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov, bližšie neurčená

E25.8

Iná adrenogenitálna porucha
Disordines adrenogenitales alii

E25.9

Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
Disordo adrenogenitalis, non specificatus

E26

Hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronismus

E26.0

Primárny hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronismus primarius

E26.1

Sekundárny hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronismus secundarius

E26.8

Iný hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronismus alius

E26.9

Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
Hyperaldosteronismus, non specificatus

E27

Iná choroba nadobličiek
Disordines glandulae adrenalis alii

E27.0

Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
Hyperfunctiones adrenocorticales aliae

E27.1

Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
Hypofunctio adrenocorticalis primaria

E27.2

Addisonova kríza
Crisis Addison

E27.3

Nedostatočnosť kôry nadobličiek zapríčinená liekmi
Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E27.4

Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek
Hypofunctiones adrenocorticales aliae, non specificatae

E27.5

Hyperfunkcia drene nadobličiek
Hyperfunctio adrenomedullaris

E27.8

Iná choroba nadobličiek, bližšie určená
Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27.9

Choroba nadobličiek, bližšie neurčená
Disordo glandulae adrenalis, non specificatus

E28

Porucha funkcie vaječníkov
Dysfunctiones ovariales

E28.0

Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov
Hyperestrogenesis

E28.1

Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov
Hyperandrogenesis

E28.2

Syndróm polycystických ovárií
Syndroma ovarii polycystici

E28.3

Primárna nedostatočnosť vaječníkov
Hypofunctio ovarii primaria

E28.8

Iná porucha funkcie vaječníkov
Dysfunctiones ovarii aliae

E28.9

Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
Dysfunctio ovarii, non specificata

E29

Porucha funkcie semenníkov
Dysfunctiones testiculares

E29.0

Hyperfunkcia semenníkov
Hyperfunctio testicularis

E29.1

Hypofunkcia semenníkov
Hypofunctio testicularis

E29.8

Iná porucha funkcie semenníkov
Dysfunctio testicularis alia

E29.9

Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
Dysfunctio testicularis, non specificata

E30

Porucha puberty, nezatriedená inde
Disordines pubertatis, non alibi classificatae

E30.0

Oneskorená puberta
Pubertas tarda

E30.1

Predčasná puberta
Pubertas praecox

E30.8

Iná porucha puberty
Disordines pubertatis alii

E30.9

Porucha puberty, bližšie neurčená
Disordo pubertatis, non specificatus

E31

Porucha činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním [polyglandulárna dysfunkcia]
Dysfunctiones polyglandulares endocrinae

E31.0

Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E31.1

Polyglandulárna hyperfunkcia
Hyperfunctio polyglandularis

E31.8

Iná polyglandulárna dysfunkcia
Dysfunctiones polyglandulares aliae

E31.9

Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
Dysfunctio polyglandularis, non specificata

E32

Choroba týmusu
Morbi thymi

E32.0

Pretrvávajúca hyperplázia týmusu
Hyperplasia thymi persistens

E32.1

Absces týmusu
Abscessus thymi

E32.8

Iná choroba týmusu
Morbi thymi alii

E32.9

Choroba týmusu, bližšie neurčená
Morbus thymi, non specificatus

E34

Iná choroba žliaz s vnútorným vylučovaním
Disordines systematis endocrini alii

E34.0

Karcinoidový syndróm
Syndroma glandulae endocrinae carcinoides

E34.1

Iná hypersekrécia črevných hormónov
Hypersecretio hormonarum intestinorum

E34.2

Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde
Secretio hormoni ectopici, non alibi classificati

E34.3

Nízky vzrast, nezatriedený inde
Nanosomia, non alibi classificata

E34.4

Konštitučne vysoká postava
Gigantismus constitutionalis

E34.5-

Syndróm rezistencie na androgény

E34.50

Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény

E34.51

Syndróm kompletnej rezistencie na androgény

E34.59

Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený

E34.8

Iná bližšie určená endokrinná porucha
Disordines endocrinales specificati, alii

E34.9

Endokrinná porucha, bližšie neurčená
Disordo endocrinalis, non specificatus

E35

Porucha žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde
Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis

E35.0

Endokrinná porucha, bližšie neurčená
Morbi thyreoideae in morbis alibi classificatis

E35.1

Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
Morbi glandularum adrenalium in morbis alibi classificatis

E35.8

Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
Morbi glandularum endocrinarum aliarum in morbis alibi classificatis

E40-E46

Choroby z podvýživy

E50-E64

Iné nedostatky vo výžive

E65-E68

Obezita a iná nadmerná výživa

E70-E90

Metabolické poruchy

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.