MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E00-E07

Poruchy štítné žlázy

E00

Vrozený syndrom z jodové karence
Cretenismus endemicus congenitus

E00.0

Vrozený syndrom z jodové karence‚ neurologický typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus

E00.1

Vrozený syndrom z jodové karence‚ myxedémový typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedematosus

E00.2

Vrozený syndrom z jodové karence‚ smíšený typ
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus

E00.9

Vrozený syndrom z jodové karence NS
Sindroma deficientiae iodi congenitae, non specificatum

E01

Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
Struma non toxica endemica et status alii

E01.0

Difuzní (endemická) struma z jodové karence
Struma diffusa endemica propter deficientiam iodi

E01.1

Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
Struma nodosa endemica propter deficientiam iodi

E01.2

Struma (endemická) z jodové karence NS
Struma endemica non specificata propter deficientiam iodi

E01.8

Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi

E02

Subklinická hypotyreóza z jodové karence
Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi

E03

Jiná hypotyreóza
Hypothyreoidismus alius

E03.0

Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
Hypothyreoidismus cum struma diffusa congenita

E03.1

Vrozená hypotyreóza bez strumy
Hypothyreoidismus congenitus

E03.2

Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
Hypothyreoidismus medicamentosus et hypothyreoidismus propter usum substantiarum exogenium aliarum

E03.3

Poinfekční hypotyreóza
Hypothyreoidismus post infectionem

E03.4

Získaná atrofie štítné žlázy
Atrophia thyreoideae (acquisita)

E03.5

Myxedémové kóma
Coma myxoedematosum

E03.8

Jiná určená hypotyreóza
Hypothyreoidismus specificatus, alius

E03.9

Hypotyreóza NS
Hypothyreoidismus, non specificatus

E04

Jiná netoxická struma
Struma atoxica alia

E04.0

Difuzní netoxická struma
Struma diffusa atoxica

E04.1

Struma netoxická jednouzlová
Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.2

Struma netoxická mnohauzlová
Struma multinodosa atoxica

E04.8

Jiná určená netoxická struma
Struma atoxica alia, specificata

E04.9

Netoxická struma NS
Struma atoxica, non specificata

E05

Tyreotoxikóza (hypertyreóza)
Thyreotoxicosis

E05.0

Tyreotoxikóza s difuzní strumou
Thyreotoxicosis cum struma diffusa

E05.1

Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
Thyreotoxicosis nodosa singularis

E05.2

Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
Thyreotoxicosis cum struma toxica multinodulari

E05.3

Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
Thyreotoxicosis thyreoideae extopicae

E05.4

Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
Thyreotoxicosis factitia

E05.5

Tyroidní krize nebo bouře
Crisis thyreotoxica

E05.8

Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
Thyreotoxicosis alia

E05.9

Tyreotoxikóza NS
Thyreotoxicosis, non specificata

E06

Zánět štítné žlázy [thyroiditis]
Thyreoiditis

E06.0

Akutní tyroiditida
Thyreoiditis acuta

E06.1

Subakutní tyroiditida
Thyreoiditis subacuta

E06.2

Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitiva

E06.3

Autoimunitní tyroiditida
Thyreoiditis autoimmunis

E06.4

Tyroiditida způsobená léky
Thyreoiditis medicamentosa

E06.5

Jiná chronická tyroditida
Thyreoiditis chronica alia

E06.9

Tyroiditida NS
Thyreoiditis, non specificata

E07

Jiné poruchy štítné žlázy
Morbi thyreoideae alii

E07.0

Hypersekrece kalcitoninu
Hypersecretio calcitonini

E07.1

Dyshormogenetická struma
Struma dyshormogenes

E07.8

Jiné určené poruchy štítné žlázy
Morbi thyreoideae specificati, alii

E07.9

Poruchy štítné žlázy NS
Morbus thyreoideae, non specificatus

E10-E14

Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová

E15-E16

Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní

E20-E35

Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí

E40-E46

Podvýživa – malnutrice

E50-E64

Jiné nutriční karence

E65-E68

Obezita a jiné hyperalimentace

E70-E90

Poruchy přeměny látek – metabolismu

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.