MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E00-E07

Poruchy štítné žlázy

E10-E14

Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová

E15-E16

Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní

E20-E35

Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí

E40-E46

Podvýživa – malnutrice

E50-E64

Jiné nutriční karence

E65-E68

Obezita a jiné hyperalimentace

E70-E90

Poruchy přeměny látek – metabolismu

E70

Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.0

Klasická fenylketonurie
Phenylketonuria classica

E70.1

Jiné hyperfenylalaninemie
Hyperphenylalaninaemiae aliae

E70.2

Poruchy metabolismu tyrosinu
Disordo metabolismi thyrosini

E70.3

Albinismus
Albinismus

E70.8

Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii

E70.9

Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin NS
Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum, non specificatus

E71

Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismumastných kyselin
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi acidorum steaticorum

E71.0

Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
Morbus sirupus aceris-urina

E71.1

Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii

E71.2

Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS
Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum, non specificatus

E71.3

Poruchy metabolismu mastných kyselin
Disordines metabolismi acidorum stearicorum

E72

Jiné poruchy metabolismu aminokyselin
Disordines metabolismi aminoacidorum, alii

E72.0

Poruchy transportu aminokyselin
Disordines transportationis aminoacidorum

E72.1

Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure

E72.2

Poruchy metabolismu cyklu močoviny
Disordines metabolismi ureae

E72.3

Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu
Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini

E72.4

Poruchy metabolismu ornithinu
Disordines metabolismi ornithini

E72.5

Poruchy metabolismu glycinu
Disordines metabolismi glycini

E72.8

Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati

E72.9

Poruchy metabolismu aminokyselin NS
Disordo metabolismi aminoacidorum, non specificatus

E73

Laktózová intolerance
Intolerantia lactosi

E73.0

Vrozený nedostatek laktázy
Deficientia lactasi congenita

E73.1

Sekundární nedostatek laktázy
Deficientia lactasi secundaria

E73.8

Jiná laktózová intolerance
Intolerantia lactosi alia

E73.9

Laktózová intolerance NS
Intolerantia lactosi, non specificata

E74

Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
Disordines metabolismi carbohydratorum alii

E74.0

Porucha ukládání glykogenu
Accumulatio glycogeni abnormalis

E74.1

Poruchy metabolismu fruktózy
Disordines metabolismi fructosi

E74.2

Poruchy metabolismu galaktózy
Disordines metabolismi galactosi

E74.3

Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů
Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E74.4

Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
Disordines metabolismi pyruvati et gluconeogenesis

E74.8

Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

E74.9

Poruchy metabolismu uhlovodanů NS
Disordo metabolismi carbohydrati, non specificatus

E75

Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů
Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

E75.0

Gangliosidóza GM2
Gangliosidosis GM2

E75.1

Jiná gangliosidóza
Gangliosidoses aliae

E75.2

Jiná sfingolipidóza
Sphingolipidosis alia

E75.3

Sfingolipidóza NS
Sphingolipidosis, non specificata

E75.4

Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
Neuronalis ceroides lipofuscinosis

E75.5

Jiné poruchy ukládání lipidů
Disordines depositionis lipidorum alii

E75.6

Porucha ukládání lipidů NS
Disordo depositionis lipidorum, non specificatus

E76

Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum

E76.0

Mukopolysacharidóza‚ typ I
Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1

Mukopolysacharidóza‚ typ II
Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.2

Jiné mukopolysacharidózy
Mucopolysaccharidoses alii

E76.3

Mukopolysacharidóza NS
Mucopolysaccharidoses, non specificatae

E76.8

Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum alii

E76.9

Porucha metabolismu glykosaminoglykanu NS
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum, non specificatus

E77

Poruchy metabolismu glykoproteinů
Disordines metabolismi glycoproteini

E77.0

Poruchy v potranslační modifikaci lyzozomálních enzymů
Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosomarium

E77.1

Vady v odbourávání glykoproteinů
Disordines in degradatione glycoproteini

E77.8

Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
Disordines metabolismi glycoproteini alii

E77.9

Poruchy metabolismu glykoproteinů NS
Disordo metabolismi glycoproteini, non specificatus

E78

Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné Iipidemie
Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae alii

E78.0

Čistá hypercholesterolemie
Hypercholesterolaemia vera

E78.1

Čistá hyperglyceridemie
Hyperglyceridaemia vera

E78.2

Smíšená hyperlipidemie
Hyperlipidaemia mixta

E78.3

Hyperchylomikronemie
Hyperhylomicronaemia

E78.4

Jiná hyperlipidemie
Hyperlipidaemia alia

E78.5

Hyperlipidemie NS
Hyperlipidaemia, non specificata

E78.6

Nedostatek lipoproteinu
Deficientia lipoproteini

E78.8

Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
Disordines metabolismi lipoproteini alii

E78.9

Porucha metabolismu lipoproteinů NS
Disordo metabolismi lipoproteini, non specificatus

E79

Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
Disordines metabolismi purini et pyrimidini

E79.0

Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
Hyperuricaemia asymptomatica

E79.1

Leschův–Nyhanův syndrom
Syndroma Lesch-Nyhan

E79.8

Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii

E79.9

Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu NS
Disordo metabolismi purini et pyrimidini, non specificatus

E80

Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu
Porphyria et disordines metabolismi bilirubini

E80.0

Dědičná erytropoetická porfyrie
Porphyria erythropoietica hereditaria

E80.1

Porfyria cutanea tarda
Porphyria cutanea tarda

E80.2

Jiná porfyrie
Porphyria alia

E80.3

Vady katalázy a peroxidázy
Disordines catalasis et peroxidasis

E80.4

Gilbertův syndrom
Syndroma Gilbert

E80.5

Criglerův–Najjarův syndrom
Syndroma Crigler-Najjar

E80.6

Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
Disordines metabolismi bilirubinorum alii

E80.7

Poruchy metabolismu bilirubinu NS
Disordo metabolismi bilirubini, non specificatus

E83

Poruchy metabolismu minerálů
Disordines metabolismi mineralium

E83.0

Poruchy metabolismu mědi
Disordo metabolismi cupri

E83.1

Poruchy metabolismu železa
Disordines metabolismi ferri

E83.2

Poruchy metabolismu zinku
Disordines metabolismi zinci

E83.3

Poruchy metabolismu fosforu a fosfatáz
Disordines metabolismi phosphori et phosphatasis

E83.4

Poruchy metabolismu hořčíku
Disordines metabolismi magnesii

E83.5

Poruchy metabolismu vápníku
Disordines metabolismi calcii

E83.8

Jiné poruchy metabolismu minerálů
Disordines metabolismi mineralium alii

E83.9

Poruchy metabolismu minerálů NS
Disordo metabolismi mineralium, non specificatus

E84

Cystická fibróza
Fibrosis cystica

E84.0

Cystická fibróza s plicními projevy
Fibrosis cystica pulmonalis

E84.1

Cystická fibróza se střevními projevy
Fibrosis cystica intestinalis

E84.8

Cystická fibróza s jinými projevy
Fibrosis cystica cum manifestationibus alli

E84.9

Cystická fibróza NS
Fibrosis cystica, non specificata

E85

Amyloidóza
Amyloidosis

E85.0

Rodinně – dědičná amyloidóza bez neuropatie
Amyloidosis heredofamiliaris, non-neuropathica

E85.1

Rodinně – dědičná neuropatická amyloidóza
Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica

E85.2

Rodinně – dědičná amyloidóza NS
Amyloidosis heredofamiliaris, non specificata

E85.3

Sekundární systémová amyloidóza
Amyloidosis systemica secundaria

E85.4

Orgánově ohraničená amyloidóza
Amyloidosis localisata

E85.8

Jiná určená amyloidóza
Amyloidosis alia

E85.9

Amyloidóza NS
Amyloidosis, non specificata

E86

Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
Dehidratio et hypovolaemia

E87

Jiné poruchy tekutin‚ elektrolytů a acidobasické rovnováhy
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E87.0

Hyperosmolalita a hypernatremie
Hyperosmolalia et hypernatraemia

E87.1

Hypoosmolalita a hyponatremie
Hypoosmolalia et hyponatraemia

E87.2

Acidóza
Acidosis

E87.3

Alkalóza
Alkalosis

E87.4

Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

E87.5

Hyperkalemie
Hyperkaliaemia

E87.6

Hypokalemie
Hypokaliaemia

E87.7

Přetížení tekutinami
Hypervolaemia

E87.8

Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin nezařazené jinde
Disordines aequlibrii electrolyti et fluidi alii, non alibi classificati

E88

Jiné poruchy metabolismu
Disordines metabolismi alii

E88.0

Poruchy metabolismu plazmatických bílkovin nezařazené jinde
Disordines metabolismi plasma-proteini, non alibi classificati

E88.1

Lipodystrofie nezařazená jinde
Lipodystrophia, non alibi classificata

E88.2

Lipomatóza nezařazená jinde
Lipomatosis, non alibi clasificata

E88.3

Syndrom nádorové lýzy
Syndroma tumor lysis

E88.8

Jiné určené poruchy metabolismu
Disordines metabolismi alii, specificati

E88.9

Poruchy metabolismu NS
Disordo metabolismi, non specificatus

E89

Metabolické a endokrinní stavy po operačních a jiných zákrocích nezařazenéjinde
Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati

E89.0

Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
Hypothyreoidismus postproceduralis

E89.1

Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech
Hypoinsulinaemia postproceduralis

E89.2

Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3

Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
Hypopituitarismus postproceduralis

E89.4

Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
Hypofunctio ovarii postproceduralis

E89.5

Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
Hypofunctio testicularis postproceduralis

E89.6

Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
Hypofunctio adrenocorticalis (-medullaris) postproceduralis

E89.8

Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E89.9

Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku NS
Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis, non specificatus

E90*

Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.