MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E00-E07

Poruchy štítné žlázy

E10-E14

Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová

E15-E16

Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní

E20-E35

Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí

E20

Hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus

E20.0

Idiopatická hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus idiopathicus

E20.1

Pseudohypoparatyreóza
Pseudohypoparathyreoidismus

E20.8

Jiná hypoparatyreóza
Hypoparathyreoidismus alius

E20.9

Hypoparatyreóza NS
Hypoparathyreoidismus, non specificatus

E21

Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek (paratyreoidey)
Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii

E21.0

Primární hyperparatyreóza
Hyperparathyreoidismus primarius

E21.1

Sekundární hyperparatyreóza nezařazená jinde
Hyperparathyreoidismus secundarius, non alibi classificatus

E21.2

Jiná hyperparatyreóza
Hyperparathyreoidismus alius

E21.3

Hyperparatyreóza NS
Hyperparathyreoidismus, non specificatus

E21.4

Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E21.5

Porucha příštítných tělísek (paratyreoidey) NS
Disordo glandulae parathyreoideae, non specificatus

E22

Hyperfunkce hypofýzy [glandulae pituitariae] – podvěsku mozkového
Hyperfunctio glandulae pituitarie

E22.0

Akromegalie a pituitární gigantismus
Acromegalia et gigantismus pituitarius

E22.1

Hyperprolaktinemie
Hyperprolactinaemia

E22.2

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

E22.8

Jiná hyperfunkce hypofýzy
Hyperfunctio glandulae pituitariae alia

E22.9

Hyperfunkce hypofýzy NS
Hyperfunctio glandulae pituitariae, non specificata

E23

Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii

E23.0

Hypopituitarismus
Hypopituitarismus

E23.1

Hypopituitarismus vyvolaný léky
Hypopituitarismus medicamentosus

E23.2

Diabetes insipidus
Diabetes insipidus

E23.3

Hypothalamická dysfunkce nezařazená jinde
Dysfunctio hypothalami, non alibi classificati

E23.6

Jiné poruchy podvěsku mozkového
Morbi glandulae pituitariae alii

E23.7

Poruchy podvěsku mozkového NS
Morbus glandulae pituitariae, non specificatus

E24

Cushingův syndrom
Sindroma Cushing

E24.0

Cushingův syndrom závislý na hypofýze
Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens

E24.1

Nelsonův syndrom
Syndroma Nelson

E24.2

Cushingův syndrom způsobený léčivy
Syndroma Cushing medicamentosum

E24.3

Ektopický syndrom ACTH
Syndroma ACTH ectopicum

E24.4

Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
Pseudosyndroma Cushing alcoholicum

E24.8

Jiný Cushingův syndrom
Syndroma Cushing alia

E24.9

Cushingův syndrom NS
Syndroma Cushing, non specificatum

E25

Adrenogenitální poruchy
Disordines adrenogenitales

E25.0

Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
Disordines adrenogenitales propter deficientiam enzymarum congenitam

E25.8

Jiné adrenogenitální poruchy
Disordines adrenogenitales alii

E25.9

Adrenogenitální porucha NS
Disordo adrenogenitalis, non specificatus

E26

Hyperaldosteronismus
Hyperaldosteronismus

E26.0

Primární hyperaldosteronismus
Hyperaldosteronismus primarius

E26.1

Sekundární hyperaldosteronismus
Hyperaldosteronismus secundarius

E26.8

Jiný hyperaldosteronismus
Hyperaldosteronismus alius

E26.9

Hyperaldosteronismus NS
Hyperaldosteronismus, non specificatus

E27

Jiné poruchy nadledviny [glandulae suprarenalis]
Disordines glandulae adrenalis alii

E27.0

Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
Hyperfunctiones adrenocorticales aliae

E27.1

Primární insuficience kůry nadledvin
Hypofunctio adrenocorticalis primaria

E27.2

Addisonská krize
Crisis Addison

E27.3

Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E27.4

Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
Hypofunctiones adrenocorticales aliae, non specificatae

E27.5

Hyperfunkce dřeně nadledvin
Hyperfunctio adrenomedullaris

E27.8

Jiné určené poruchy nadledviny
Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27.9

Porucha nadledviny NS
Disordo glandulae adrenalis, non specificatus

E28

Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků
Dysfunctiones ovariales

E28.0

Přebytek estrogenu
Hyperestrogenesis

E28.1

Jiná ovariální hyperfunkce
Hyperandrogenesis

E28.2

Syndrom polycystických vaječníků
Syndroma ovarii polycystici

E28.3

Primární selhání vaječníků
Hypofunctio ovarii primaria

E28.8

Jiná ovariální dysfunkce
Dysfunctiones ovarii aliae

E28.9

Ovariální dysfunkce NS
Dysfunctio ovarii, non specificata

E29

Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat
Dysfunctiones testiculares

E29.0

Testikulární hyperfunkce
Hyperfunctio testicularis

E29.1

Testikulární hypofunkce
Hypofunctio testicularis

E29.8

Jiná testikulární dysfunkce
Dysfunctio testicularis alia

E29.9

Testikulární dysfunkce NS
Dysfunctio testicularis, non specificata

E30

Poruchy pohlavního dospívání (puberty) nezařazené jinde
Disordines pubertatis, non alibi classificatae

E30.0

Opožděná puberta
Pubertas tarda

E30.1

Předčasná puberta
Pubertas praecox

E30.8

Jiné poruchy puberty
Disordines pubertatis alii

E30.9

Poruchy puberty NS
Disordo pubertatis, non specificatus

E31

Polyglandulární dysfunkce
Dysfunctiones polyglandulares endocrinae

E31.0

Autoimunitní polyglandulární selhání
Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E31.1

Polyglandulární hyperfunkce
Hyperfunctio polyglandularis

E31.8

Jiná polyglandulární dysfunkce
Dysfunctiones polyglandulares aliae

E31.9

Polyglandulární dysfunkce NS
Dysfunctio polyglandularis, non specificata

E32

Nemoci brzlíku (thymu)
Morbi thymi

E32.0

Přetrvávající hyperplázie brzlíku [hyperplasia thymi persistens]
Hyperplasia thymi persistens

E32.1

Absces brzlíku
Abscessus thymi

E32.8

Jiné nemoci brzlíku
Morbi thymi alii

E32.9

Nemoc brzlíku NS
Morbus thymi, non specificatus

E34

Jiné endokrinní poruchy
Disordines systematis endocrini alii

E34.0

Karcinoidní syndrom
Syndroma glandulae endocrinae carcinoides

E34.1

Jiná hypersekrece střevních hormonů
Hypersecretio hormonarum intestinorum

E34.2

Ektopická sekrece hormonů nezařazená jinde
Secretio hormoni ectopici, non alibi classificati

E34.3

Trpaslictví nezařazené jinde
Nanosomia, non alibi classificata

E34.4

Konstitucionální vysoká postava
Gigantismus constitutionalis

E34.5

Syndrom rezistence na androgeny
Syndroma resistentiae androgenis

E34.8

Jiné určené endokrinní poruchy
Disordines endocrinales specificati, alii

E34.9

Endokrinní porucha NS
Disordo endocrinalis, non specificatus

E35*

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí pří nemocech zařazených jinde
Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis

E35.0*

Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
Morbi thyreoideae in morbis alibi classificatis

E35.1*

Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
Morbi glandularum adrenalium in morbis alibi classificatis

E35.8*

Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
Morbi glandularum endocrinarum aliarum in morbis alibi classificatis

E40-E46

Podvýživa – malnutrice

E50-E64

Jiné nutriční karence

E65-E68

Obezita a jiné hyperalimentace

E70-E90

Poruchy přeměny látek – metabolismu

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.