MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N00-N08

Nemoci glomerulů

N10-N16

Tubulo-intersticiální nemoci ledvin

N10

Akutní tubulo-intersticiální nefritida
Nephritis tubulointerstitialis acuta

N11

Chronická tubulo-intersticiální nefritida
Nephritis tubulointerstitialis chronica

N11.0

Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
Pyelonephritis cum refluxu non obstructiva chronica

N11.1

Chronická obstrukční pyelonefritida
Pyelonephritis obstructiva chronica

N11.8

Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
Nephritis tubulointerstitialis chronica alia

N11.9

Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
Nephritis tubulointerstitialis chronica, non specificata

N12

Tubulo-intersticiální nefritida‚ neurčená jako akutní nebo chronická
Nephritis tubulointerstitialis sine specificatione ut acuta sive chronica

N13

Obstrukční a refluxní uropatie
Uropathia propter obstructioneem cum refluxu

N13.0

Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica

N13.1

Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
Hydronephrosis cum strictura ureteris, non alibi classificata

N13.2

Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)

N13.3

Jiná a neurčená hydronefróza
Hydronephrosis alia et non specificata

N13.4

Hydroureter
Hydroureter

N13.5

Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
Flexio et strictura ureteris sine hydronephrosi

N13.6

Pyonefróza
Pyonephrosis

N13.7

Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
Regurgitatio urinae vesicoureteris

N13.8

Jiná obstrukční a refluxní uropatie
Uropathia obstructiva cum reflux alia

N13.9

Obstrukční a refluxní uropatie NS
Uropathia obstructiva cum refluxu, non specificata

N14

Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
Status tubulointerstitiales et tubulares propter medicamenta et metalla gravia

N14.0

Nefropatie po analgezii
Nephropathia analgetica

N14.1

Nefropatie způsobená jinými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Nephropathia propter medicamenta alia, substantias medicinales et materias biologicas

N14.2

Nefropatie způsobená neurčeným lékem‚ léčivem‚ návykovou nebo biologickou látkou
Nephropathia propter medicamenta, non specificata, substantias medicinales et materias biologicas

N14.3

Nefropatie způsobená těžkými kovy
Nephropathia propter metalla gravia

N14.4

Toxická nefropatie nezařazená jinde
Nephropathia toxica, non alibi classificata
213
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

N15

Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
Morbi renales tubulointerstitiales aliae

N15.0

Balkánská nefropatie
Nephropathia balcanica

N15.1

Ledvinný a perinefrický absces
Abscessus renis et perirenalis

N15.8

Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
Nephropathiae tubulointerstitiales aliae, specificatae

N15.9

Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
Nephropathia tubulointerstitialis, non specificata

N16*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis alibi classificatis

N16.0*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazenýchjinde
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

N16.1*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis neoplasticis

N16.2*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krevních onemocněních a poruchách imunity
Nephropathiae tubulointerstitialies in morbis sanguinis et systematis immunologici

N16.3*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis metabolicis

N16.4*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis textus connexivi systemicis

N16.5*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutní) transplantátu (T86.–+)
Nephropathiae tubulointerstitiales in reiectione transplantati

N16.8*

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
Nephropathiae tubulointerstitiales in morbis aliis alibi classificatis

N17-N19

Selhání ledvin

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Jiné nemoci ledvin a močovodů

N30-N39

Jiné nemoci močové soustavy

N40-N51

Nemoci mužských pohlavních orgánů

N60-N64

Nemoci prsu

N70-N77

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů

N80-N98

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí

N99

Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.